Medtech job

Går du og leder efter et nyt medtechjob? Så er du kommer til det rette sted. Medtechjobbet.dk er lavet i samarbejde med Ofir.dk for at danne et overblik over de ledige medtechjobs, der er at finde i hele Danmark. Der vil udover de medtechjobs, der er indrykket på Ofir.dk, også være ledige jobs fra andre sider som Ofir.dk samarbejder med. Du vil på siden både kunne finde ledige medtechjobs fra den private og den offentlige sektor. Der er en bred vifte af stillinger indenfor medtechbranchen, og det vil være muligt at finde jobs på mange niveauer lige fra ingeniørjobs til laborantjobs. Lige meget om du er nyuddannet, arbejdsløs eller bare går og leder efter nye udfordringer, vil der være et medtechjob, der kan interessere dig, og som tilbyder de udfordringer, du går og leder efter i hverdagen.

Held og lykke med jobsøgningen.

SE ALLE LEDIGE JOB HERLaborant hos NK-Spildevand A/S
Nk-Forsyning A/S
Sydsjælland inkl. Møn
Hos NK-Spildevand søger vi en laborant eller lignende i en foreløbig tidsbegrænset stilling over 2 år, med eventuel mulighed for forlængelse. Vi søger en person, som ikke kun er på laboratoriet, men som også er ude i felten med opgaver som prøveudtagning, kalibrering af onlinemålere og deltager i andre driftsopgaver efter behov. Hos os fungerer vi bedst som teams i en travl hverdag. Vi hjælper hinanden med opgaverne, som er lige så meget udendørs som inde. Alle bidrager med viden og erfaring. Manglende viden kan læres, - hvorfor vi forventer, at den rigtige person deltager i relevante kurser for oplæring til opgaven. Ud over gode faglige kvalifikationer, søger vi derfor en nysgerrig og initiativrig holdspiller med gode samarbejdsevner. Opgaver
Laborant / laboratoriemedarbejder
Munck Asfalt a/s
Fyn
- en fremtid i MunckMunck Asfalt er en succesfuld og dynamisk virksomhed med produktion og udlægning af asfalt, som er internationalt orienteret med aktiviteter i Danmark, Polen, Asien og Grønland. Hos os bliver du en del af en ekspanderende virksomhed med optimale rammer for udvikling, udfordringer og muligheder.Vi har mange spændende projekter både nationalt og internationalt, hvor vi altid har brug for dygtige og erfarne medarbejdere til at supplere vores nuværende medarbejderstab.Har du lyst til at være en del af vores dygtige laborantteam og løse opgaver både i Danmark og i udelandet?Netop nu søger vi laboranter / laboratoriemedarbejdere til vores laboratorium i Fjelsted på Fyn samt til internationale projekter aktuelt på Thule Air Base
Erhvervsakademiet Lillebælt søger underviser til uddanelserne Jordbrugsteknolog og pba. i Jordbrugsvirksomhed
Fødevare, Ernæring og Proces
Fyn
Vi søger en underviser/adjunkt til et team af undervisere på vores videregående uddannelser: Jordbrugsteknolog (Husdyr, Planter, Mijø Natur) Pba i jordbrugsvirksomhed, Procesteknolog (mejeri, proces, fødevare), Laborant samt Pba. Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi i Odense og Vejle. Arbejdssted vil være i Odense. Din faglige baggrund Du har en videregående uddannelse på kandidat/masterniveau med viden inden for miljø og natur på jordbrugsområdet. Som bachelor kan du også søge men så vil vi forvente at du videreuddanner dig på master niveau.Din teoretiske viden er suppleret af erhvervserfaring meget gerne fra landbrugsrådgivningen eller offentlig forvaltning inden for jordbrugsområdet. Hvem er du Du er engageret, nysgerrig, initiativrig
Bioanalytiker til Præanalytisk-team
Centrallaboratorium, Horsens
Midtjylland
Centrallaboratoriet, Hospitalsenheden Horsens, søger en bioanalytiker til at indgå i et team, bestående af 19 bioanalytikere, som bl.a. varetager vores ambulatoriefunktion, mobil-funktion og prøvefordeling. Vi er et laboratorie med ca. 70 ans 60 bioanalytikere. Vi har ultimo 2014 lavet opdeling af bioanalytikerne i tre teams og har udvidet den mobile-bioanalytikerordning. Derfor søger vi en ny kollega til fast stilling med ansættelse snarest muligt. Dine primære arbejdsopgaver: modtagelse af patienter i ambulatoriet tilrette og udskrive prøvetagningsblanketter kontakt til rekvirenter; interne afdelinger og lægepraksis EKG og blodprøvetagning; ambulant og på sengeafdelinger deltage i mobil-ordning og prøvetagning på plejehjem registrering i laboratoriets
Overlæge til endokrinologisk team
Medicinsk afdeling
Østjylland
Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers Vi ønsker at ansætte en overlæge i intern medicin: endokrinologi eller intern medicin og endokrinologi den 1. juni 2015 eller efter aftale. Vores nye overlæge vil have medansvar for den daglige drift og den faglige kvalitet i teamet, i samarbejde med teamets andre overlæger og afdelingssygeplejersken. Stillingen fordrer lyst og vilje til at tage aktivt del og ansvar for udvikling og fornyelser i teamet, primært i den kliniske funktion, men også gerne i forskningsdelen. Der vil blive lagt vægt på ansøgerens kvalifikationer indenfor endokrinologi. Vi søger en overlæge som kan medvirke til at sikre en høj faglig kvalitet og som kan indgå i et godt tværfagligt samarbejde med de øvrige medarbejdere og
Afdelingslæge til gastroenterologisk team
Medicinsk afdeling
Østjylland
Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers Vi søger en speciallæge i intern medicin: hepato-gastroenterologi eller intern medicin og gastroenterologi til en ledig stilling, med ansættelse den 1. juni 2015 eller efter aftale. Vores nye afdelingslæge vil have medansvar for den daglige drift og den faglige kvalitet i specialet, i samarbejde med teamets overlæger og afdelingssygeplejersken. Der vil blive lagt vægt på ansøgerens kliniske kvalifikationer indenfor gastroenterologi og hepatologi herunder evt. undervisningserfaring. Vi søger en afdelingslæge, som kan medvirke til at sikre høj faglig kvalitet og som kan indgå i samarbejdet med de øvrige specialer og afdelinger. Afdelingslægen vil have funktion i det gastroenterologiske team, i samarbejde
Farmakonom til Hjemmeplejen
Hjemmeplejen
Nordsjælland
Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune ønsker at kvalitetssikre og forbedre patientsikkerheden i forbindelse med medicinhåndtering indenfor sundhed og omsorg. Derfor opslås en nyoprettet stilling som farmakonom.Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være at: Gennemgå medicinkort på alle kommunens borgere tilknyttet hjemmesygeplejen med henblik på at identificere medicinfaglige problemstillinger Lave opfølgning med borgere og praktiserende læger vedrørende medicin Udarbejde og vedligeholde retningslinier og arbejdsgange i forbindelse med medicinhåndtering og - udlevering Undervise af kollegaer og borgere Være med til at implementere og arbejde med fælles medicinkort Følge op på utilsigtede hændelser i forhold til medicin Udføre medicindosering hos borgere
Overlæge til Medicinsk Afdeling, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet VIborg
Medicinsk Afdeling
Himmerland, Midtjylland
En stilling som overenskomstansat overlæge i intern medicin: lungemedicin ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg opslås til besættelse den 1. juni 2015 eller efter aftale. Om Medicinsk AfdelingMedicinsk Afdeling er en intern medicinsk afdeling, der dels modtager uselekterede interne medicinske patienter, dels varetager en række grenspecialiserede funktioner, herunder lungemedicin, nefrologi, endokrinologi, gastroenterologi, infektionsmedicin, reumatologi og dermatologi.Medicinsk Afdeling er placeret både i Viborg og i Skive. Der er 56 sengepladser i Viborg.Medicinsk Afdeling er præget af stor aktivitet og fagligt engagement. Afdelingen er udpeget til at oppebære akutfunktion og varetager uddannelse af yngre læger
Klinisk psykolog til afsnit D ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov
BUC Skolebørns Afsnit D Team
Østjylland
Fra 1. april 2015 eller snarest søges en klinisk psykolog 37 timer ugentligt på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov, afsnit D 1 års vikariat Stillingen er tidsbegrænset og knyttet til ADHD-ambulatoriet på afsnit D og er ledig til besættelse fra den 1. april 2015 til 31. marts 2016. Afsnit D er Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospitals specialafsnit for børn og unge med neuropsykiatriske tilstande herunder ADHD og OCD.Afsnittet arbejder med udredning af børn og unge med neuropsykiatriske tilstande samt med medikamentel, psykoterapeutisk og pædagogisk behandling af disse børn og unge.De børn, der henvises til afsnittet, udredes og behandles i afsnittets ambulatorium.Børn og unge, der er i behandling med medicin på grund af opmærksomhedsmæssige
Afdelingslæge til misbrugsbehandling i Behandlingsenhed Nord
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Afdelingslæge til misbrugsbehandling i Behandlingsenhed Nord Interesserer du dig for klinisk socialmedicin udført i tæt specialiseret tværfagligt samarbejde med sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger? Vil du være medspiller i en lægegruppe, hvor der er dagligt samarbejde med to lægekollegaer og ugentligt lægemøde med øvrige lægekollegaer fra misbrugsbehandlingen i København? Vil du gerne lære mere om rusmidler og behandling af misbrug? Så har vi en ledig vagtfri stilling. Rådgivningscenter København (RCK) afd. Behandlingsenhed Nord søger afdelingslæge til en 37 timers stilling med ansættelse snarest. RCK har fire modtageenheder, fire behandlingsenheder og et dagcenter. Den samlede lægelige normering i RCK er ni afdelingslæger, en klinisk
Koordinerende lægesekretær
AKUT, Herning
Midtjylland, Vestjylland
Vores koordinator i Akutmodtagelsen, Herning har valgt at gå på pension derfor søger vi en ny koordinerende lægesekretær (37 timer/uge), der har lyst og mod på at påtage sig opgaven som koordinator for 18 engagerede og dygtige lægesekretærer Du skal være indstillet på at være en del af den forts Stillingen besættes kun med uddannet lægesekretær. Tiltrædelse 1.4.2015 eller efter aftale. Vi kan tilbyde dig en udfordrende, spændende og varieret hverdag i tæt samarbejde med Akutsekretariatets 2 øvrige koordinatorer og 43 lægesekretærer samt Akutafdelingens øvrige faggrupper. Du skal indgå i vagtplanen, og må således påregne dag- aften og n weekend. Vi tilrettelægger en god introduktionsperiode for dig. Hverdagen i Akutsekretariatet indeholder det
Ledende sygeplejerske
Diakonissestiftelsen
Storkøbenhavn
Ledende sygeplejerske med driftsansvar søges til Søster Sophies Minde og omsorgspladserne på DiakonissestiftelsenLedelse med fokus på mennesker, værdier, hjemlighed og høj faglighed Søster Sophies Minde er et plejehjem for ældre borgere i Frederiksberg Kommune og en del af Diakonissestiftelsens fagcenter for psykiatri og ældre. Plejehjemmet består af 23 boliger, 13 omsorgspladser og et socialt fællesskab med 46 ældreboliger. Søster Sophies Minde er et lille plejehjem med hjemlig atmosfære og dygtige og engagerede medarbejdere med stor lyst til udvikling. Du skal i et tæt samarbejde med forstanderen være daglig driftsansvarlig og medvirke til at plejehjemmet fortsat er et Stillingen er på 37 timer/ugen uden højeste arbejdstid.Organisation og
Sygeplejerske til Slottet
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Sygeplejerske til Slottet Vi higer og søger efter en sygeplejerske Plejehjemmet Slottet er beliggende i De Gamles By. Vi er et somatisk plejehjem med 111 beboere, fordelt på tre afdelinger med hver deres afdelingsleder, som er sygeplejerske - og en basis sygeplejerske - som måske er dig? Vi skaber en hverdag med indhold og mening for beboerne, og vi arbejder aktivt med det tværfaglige fokus i bredeste forstand. I Københavns Kommune arbejder vi med tillidsdagsorden, som handler om at give medarbejderne klare rammer og gode betingelser for at omsætte sin faglighed til god praksis, i samarbejde med beboerne. Vores mål er, at Slottets beboere oplever en aktiv og tryg og meningsfuld hverdag, med plads til forskellighed og en hverdag, hvor medarbejderne
Afdelingslæge søges til Ambulant Psykoseenhed, Afd. P, AUH Risskov
AUH Afd P - Ambulant psykose enhed
Østjylland
En stilling som afdelingslæge ved Afd. P - Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital Risskov med funktion i Ambulant Psykoseenhed er ledig til besættelse 1. april 2015 eller efter aftale.Afd. P varetager behandling af voksne patienter med psykoser. Afdelingen har regions- og højt specialiseret funktion. Afdelingen er en del af Aarhus Universitetshospital og hører organisatorisk til Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland.Afdelingen omf Der er to ambulante enheder: Ambulant Psykoseenhed incl. Neuropsykiatrisk Enhed og Klinik for Skizofreni (OPUS). Desuden har Afd. P en Forskningsenhed.Afd. P har forsknings- og undervisningsforpligtelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb
Omsorgsmedhjælper til Rendbjerghjemmet
Rendbjerghjemmet
Syd- og Sønderjylland
Omsorgsmedhjælper til Rendbjerghjemmet Til vores nystartede afdeling Hjemmepasningen, søger vi snarest 2 omsorgsmedhjælpere. Begge stillinger kan besættes med op til 30 timer og kan tiltrædes fra 1. marts 2015 eller hurtigst muligt efter aftale. Om stillingen Vi søger en person, som har erfaring i at arbejde med børn og handicappede eller på anden måde kan se sig selv i dette arbejde. Personen vi søger, skal være ansvarsbevidst og omsorgsfuld, samt besidde stor tålmodighed i det daglige arbejde. Samtidig med skal man kunne rumme det at være tæt på en familie, hvor der også er andre børn. Selve arbejdet kræver, at man kan arbejde alene og at man kan organisere sig selv, dette i forhold til at arbejde ud fra på forhånd fastlagte arbejdsstrukturer.
Introduktionsstilling
KS-R Aarhus
Østjylland
Klinisk Socialmedicin Rehabilitering (samfundsmedicin), Region Midtjylland:1-årig Introduktionsstilling (7090-0091-i-03) Klinisk Socialmedicin Rehabilitering Aarhus/Herning, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, opslår hermed en 1-årig introduktionsstilling fra 1. april 2015 eller snarest derefter med hovedansættelsessted i afdelingens afsnit i Regionshuset Aarhus. Arbejdet består i sundhedsfaglig rådgivning i kommunale beskæftigelsesforvaltninger, jobcentre og revalideringscentre, samt i ambulant undersøgelse og behandling af borgere med nedsat arbejdsevne. Arbejdsområdet for læger med ansættelse i Aarhus-afsnittet er primært den østlige halvdel af regionen, så der må forventes nogen kørsel i arbejdstiden. Der betales
Dygtige sygeplejersker i aften- eller nattevagt til Demenscentret Pilehuset
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Dygtige sygeplejersker i aften- eller n Demenscentret Pilehuset er et specialiseret tilbud til borgere med demens. Vi er et ambitiøst og innovativt hus præget af høj faglighed. Vi prioriterer kompetenceudvikling af personalet højt bl.a. gennem faglig vejledning , tvær- og monofaglige møder og gennem kvalitetssikring af vores personcentrerede metode via DCM-observationer. Vi har målrettet vores tilbud i fire forskellige kerneområder et demensafsnit til borgere med Alzheimers og vaskulær demens et specialtilbud for borgere med frontotemporal demens eller med Huntintons sygdom et tilbud med almene plejehjemsboliger/beskyttede boliger samt et dagtilbud en udviklingsenhed bestående af en vurderingsenhed og en sanseafdeling. Der er 126 borgere tilknyttet
Sygeplejersker til Palliativ afdeling, Vigerselvhus
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Sygeplejersker til Palliativ afdeling, Vigerselvhus Er du vores nye sygeplejerske på Palliativ afdeling? Brænder du for palliation? Er du fleksibel og engageret? Så er du måske vores nye sygeplejerske til Palliativ afdeling. Måske har du lyst til at blive tilknyttet vores afdeling, som fast afløser i weekenden eller som timelønnet? Vi søger en sygeplejerske til fast dagvagt 32 timer med mulighed for aftenvagt og weekendvagt hver 4. weekend. Samt to sygeplejersker til fast aftenvagt 28 timer ugentligt med arbejde hver 2. weekend. Om Palliativ afdeling: Palliativ afdeling er en afdeling i rivende udvikling, og er en af de eneste af denne art i den primære sektor. Den 16. februar 2015 flytter afdelingen til nyistands Afdelingen er lige nu ved at
Overlæge til Smerteklinik, Center for Planlagt Kirurgi, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Silkeborg.
Center for Planlagt Kirurgi
Midtjylland
Vi søger en afsnitsansvarlig overlæge i forbindelse med etablering af nyt tværfagligt team, der behandler borgere med kroniske non-maligne smertetilstande. Stillingen er tilknyttet Center for Planlagt Kirurgi (CPK), og ønskes besat pr. 1.april 2015 eller efter aftale. Om stillingenCPK vil fremadrettet kunne tilbyde borgere med kroniske non-maligne smertetilstande et behandlings-tilbud i Region Midt Silkeborg. Det er regionalt besluttet, at etablere et sådan snarest, hvorfor vi søger en overlæge, der kan deltage i opbygningen af Smerteklinik Silkeborg. Du får således en enestående mulighed for at sætte rammer og præge dette nye tiltag i en dynamisk organisation. Arbejdet vil foregå i samarbejde med eksisterende enhed ved Aarhus Universitets Hospital,
Social- og sundhedsassistent til Johannesgården
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistent til Johannesgården Social- og sundhedsassistent til dagvagt 35 timer om ugen fra 1. marts 2015 eller snarest derefter. Har du lyst til at bruge dine evner og erfaringer indenfor ældreplejen, så er det måske dig vi søger. Vi søger en social- og sundhedsassistent til fast dagvagt med weekendvagt hver 3. weekend. Johannesgården er renoveret i 2009 og huset fremstår som en lys og lækker ramme om vores fælles arbejdsplads. Som social- og sundhedsassistent i Johannesgården får du mulighed for at sætte dit præg på en afdeling, der som del af en organisationsforandring er blevet til n afdeling i stedet for to teams. Her er der ikke noget vi plejer vi er nemlig ved at skabe et ny fællesskab. Afdelingen består af 26 beboere
Centersygeplejerske til Solterrasserne
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Centersygeplejerske til Solterrasserne Genopslag - Solterrasserne søger en centersygeplejerske snarest muligt. Plejecentret Solterrasserne er et plejecenter for svagtseende, blinde, døve og døvblinde, og vi lægger vægt på at borgeren oplever et værdigt og respektfyldt liv. Vi er en selvejende institution under Dansk Blindesamfund, opført i 1978, og plejecentret består af 63 plejeboliger, 45 boliger i det Særlige Botilbud samt aktivitetscenter med ca. 100 gæster i Thorsgade. Plejecentret ligger få minutters gang fra Valby station og Toftegårds plads. Der er en proces i gang vedr. opførelse af et nyt og moderne plejecenter i Valby, der også kommer til at ligge meget centralt. Brænder du for udvikling af den grundlæggende sygepleje, hvor du bl.a.
Distriktssygeplejersker til afsnit D ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov.
BUC Skolebørns Afsnit D Team
Østjylland
Vi søger en distriktssygeplejerske, 37 timer ugentlig til et vikariat året ud med opstart snarest muligt eller 1. april 2015. Afsnit D er Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centers specialafsnit for børn og unge med neuropsykiatriske tilstande, herunder ADHD, Tourette og OCD. Afsnittet arbejder med udredning af børn og unge med ovennævnte tilstande samt med medikamentel, psykoterapeutisk og pædagogisk behandling af disse børn og unge. Der arbejdes i et tværfagligt team bestående af overlæge, speciallæger, psykologer, socialrådgiver, distriktssygeplejersker, distriktspædagoger, lægesekretærer samt læger og psykologer under uddannelse. Vi tilbyder en afvekslende arbejdsdag, hvor du selv har indflydelse på planlægning af denne. Afhængig af kvalifikationer
Træningsenheden Møllebo søger afløsere til dag-, aften- og nattevagt samt weekend arbejde.
Træningscenter Møllebo
Storkøbenhavn
Vi søger social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter til timelønnet dag-, aften, n Træningscenter Møllebo er Lyngby Taarbæk Kommunes midlertidige pladser, der anvendes til borgere der er færdigbehandlede, og udskrives fra de nærliggende hospitaler. Eller kommunens omsorgspladser der anvendes til borgere fra eget hjem, hvor indsatsen fra hjemmeplejen ikke længere er tilstrækkelig. På Møllebo er der ansat sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt social- og sundhedshjælpere/sygehjælpere. Der er 45 pladser af midlertidigt karakter, opdelt i 2 teams. Social og sundhedshjælperens/ assistentens opgaver er: Indgå i et sygeplejefagligt team ag sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.
Ambulant misbrugsbehandler i Center for Afhængighed
GULDBORGSUND KOMMUNE
Lolland & Falster
Ambulant misbrugsbehandler i Center for Afhængighed 37 timer/ugen. Socialrådgiver, pædagog el. lign. Stillingens nøgleopgaver: Center for afhængighed (CFA) søger kollega til stofafdelingen, som består af 3 behandlere, 2 ungebehandler, 1 sygeplejerske, et omsorgsområde og en områdeleder. CFA er en behandlingsinstitution for borgere, som har udviklet et uhensigtsmæssigt forbrug af rusmidler. Institutionen er delt op i 3 afdelinger: Alkohol-, stof- og omsorgsafdelingen. I stof- og alkoholafdelingen tilbydes borgerne behandling for rusmiddelproblematik. I omsorgsafdelingen findes en formiddagscafé, som er et tilbud til alle borgere i Guldborgsund Kommune. Desuden er der i omsorgsafdelingen mulighed for at tage bad og vasketøj samt modtage øreakupunktur.
Sygeplejerske til Sungiusarfik Aaqa
Grønlands Selvstyre
Grønland
Sungiusarfik Aaqa er en landsdækkende socialinstitution med 6 afdelinger. 5 afdelinger med i alt 31 beboere og 1 værested til 15 brugere. Alle beboer/brugere har diagnosen skizofreni, med undtagelse af 2 beboer med Prader Willi Syndrom. Tiltrædelsesdato er den 1.3.15 eller efter aftale. Om stillingenKommende sygeplejerske skal være med til at give medarbejderne kursus i medicin, sygdomslære og skal være medicin ansvarlig for hele Aaqa. Sygeplejersken må gerne have kendskab til arbejdet med psykisk syge personer, men ikke en betingelse.Om fredagen er der 2 timers behandlingskonference, hvor 4 beboer har mulighed for at tale med en psykiater. Her bliver der taget stilling til om beboerne skal have ændret sin medicin. Sygeplejersken er referant
Laborant
Syddansk Universitet
Fyn
Ved Kardiovaskulær og Renal Forskning, Institut for Molekylær Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odense er en fuldtidsstilling som laborant ledig i perioden 1. marts 2015 til 30. november 2017 med mulighed for forlængelse Opgaverne involverer farvning af vævsprøver ved brug af immunhistokemiske metoder, western blotting, kvantitativ PCR, ELISA, kloning og cellearbejde, samt arbejde med relevante dyremodeller. Der kan påregnes arbejde med indkøb, dyreforsøg, udfærdigelse af protokoller samt databehandling og prøvelagring. Aktivt brug af engelsk i skrift og tale er nødvendigt. Vores gruppe er bestående af 2 videnskabelige medarbejdere og et varierende antal studerende. Vi er del af en dynamisk afdeling med i alt 9 laboranter og 11 videnskabeligt
Personalekonsulent i Folkekirken - Barselsvikar
Samarbejde mellem 7 provstier i Aalborg Stift
Nordjylland
Da den ene af vores personalekonsulenter skal på barsel, søger vi en vikar fra 15. april 2015 eller snarest derefter og indtil ca. 1. marts 2016.Stillingen er på 37 timer pr. uge.Opgaverne vil blandt andet være:- Vejledning af menighedsråd i personalesager- Afholdelse af informationsmøder for menighedsråd og medarbejdere- Bisidder for menighedsrådene i forhandlinger med de faglige organisationer- Hjælp til vurdering af stillingsnormeringer- Hjælp til udarbejdelse af stillingsopslag og ansættelsesbeviser- Bistand til menighedsråd i forbindelse med APV og MUS- Samarbejde med Landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere i Aalborg StiftVi forventer- Du er i stand til at arbejde selvstændigt, og du er ikke bange for udfordrende opgaver-
Lab Technician for Research Group at BRIC, University of Copenhagen
BRIC - Biotech Research and Innovation Center
Storkøbenhavn
Da vores forskningsgruppe til stadighed vokser, søger vi nu en laborant med lyst til at blive en del af vores laboratorie ved Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet. Jensengruppen fokuserer på epitel stamcellebiologi og cancerbiologi. Vores mål er at forstå stamcellernes fysiologisk rolle og beskrive de molekylære mekanismer, som kontrollerer udviklingen af kræft. Med state-of-the-art metoder vil du indgå i et nytænkende projekt indenfor coloncancer så vel som at deltage i koordinationen og de daglige opgaver i vores lab. Om os Jensengruppen er et international og dynamisk team af 13 forskere, teknikere og studerende med interesse i stamcelle- og cancerbiologi så vel som regenerativ medicin. Da vi i vid udstrækning
To laboranter (vikariater)
Institut for Klinisk Veterinær og Husdyrvidenskab (SUND)
Storkøbenhavn
Ved Sektion for Fysiologi og Ernæring, Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrsvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, ønskes to tidsbegrænsede vikariater på fuldtid som laboranter besat: 1. barselsvikariat fra den 1. marts 2015 til 31. december 2016 2. vikariat fra den 1. marts 2015 til 30. november 2016 Arbejdsopgaver Hovedarbejdsopgaverne omf Der sker indplacering i løngruppe 3, og der vil være mulighed for forhandling af tillæg. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen. Spørgsmål Eventuelle spørgsmål til stillingerne kan rettes til 1) barselvikar: Professor André Chwalibog e-mail ach@sund.ku.dk 2)
Tekniker til service på laboratorieudstyr
LH LABORATORIE SERVICE A/S
Østjylland
Dygtig og selvstændig tekniker søges - Er du teknisk dygtig? - Lærer du hurtigt? LH Laboratorie Service A/S søger en tekniker som har lyst til et spændende og udfordrende job. Du er god til at arbejde selvstændigt, målrettet, er god til at finde løsninger på tekniske udfordringer. Arbejdsdagen Dine opgaver vil primært være reparation og rutinemæssige eftersyn af basis laboratorieudstyr. Dit arbejde vil være hos kunder i hele Danmark. Der vil ligeledes være salgsopgaver i forbindelse med dine besøg hos kunderne. Knudepunktet vil være vores værksted i Århus. Om dig Du har en teknisk baggrund (elektriker, køletekniker etc.) Du er ansvarsbevidst, god til at arbejde både selvstændigt og sammen med andre Du har en faglig passion og brænder for at
709281 Klinisk forskningslektorat i Anæstesiologi - Roskilde Sygehus
Institut for Klinisk Medicin
Storkøbenhavn
Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Klinisk forskningslektorat i Anæstesiologi Ved Institut for Klinisk Medicin er en stilling som klinisk forskningslektor i Anæstesiologi til besættelse snarest muligt. Stillingen er 5-årig. Ansøgningsfrist 17. februar 2015. Den aktuelt opslåede stilling som klinisk forskningslektor er rettet mod ansøgere med hovedstilling som overlæge/afdelingslæge ved Anæstesiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Region Sjælland. Stillingen er møntet på særligt talentfulde forskere, der ønsker et karriereforløb med et væsentligt forskningsindhold i hospitalssektoren i Region Sjælland. Information om Institut for Klinisk Medicin: http://www.ikm.ku.dk/ Stillingsbeskrivelse Som udgangspunkt varetager en klinisk
Dyrepasser til Københavns Universitet
Afdeling for Eksperimentel Medicin
Storkøbenhavn
Ved Afdeling for Eksperimentel Medicin, Panum Instituttet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, er et 1 årigt vikariat (37 timer/uge) som dyretekniker ledigt til besættelse pr. 1. marts 2015 eller snarest derefter. Afdeling for Eksperimentel Medicin er en akademisk enhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Rigshospitalet. Afdelingen er desuden en fælles serviceafdeling, der varetager universitetets og Rigshospitalets forsøgsdyr og yder forsøgsdyrfaglig assistance og rådgivning vedr. dyreeksperimentelt arbejde. Afdelingen har endvidere en omf Udfordringer Arbejdet vil foregå i vores dyrestald i Biocenter bygningen, og arbejdet vil primært være manuelt arbejde i afdelingens vaskeafsnit, da stalden er et satellitafsnit og derfor har egen
709278 Klinisk forskningslektorat i Børne- og Ungdomspsykiatri - Psykiatrien Region Sjælland
Institut for Klinisk Medicin
Storkøbenhavn
Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Klinisk forskningslektorat i Børne- og Ungdomspsykiatri En stilling som klinisk forskningslektor i Børne- og Ungdomspsykiatri ved Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er 5- årig. Det kliniske forskningslektorat er kombineret med en overlægestilling ved Psykiatrien Region Sjælland. Det er en forudsætning for ansættelse, at der opnås ansættelse i begge dele af stillingen. Det er derfor en betingelse for, at en ansøgning tages under behandling, at ansøger indsender både en den samtidigt opslåede overlægestilling. Dette gælder også ansøgere, som i forvejen måtte være ansat som overlæge ved Psykiatrien. Overlægeopslaget
Dyrepasser - Københavns Universitet
Afdeling for Eksperimentel Medicin
Storkøbenhavn
Afdeling for Eksperimentel Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, søger en dyrepasser til tiltrædelse 1. april 2015. Vi søger en dyrepasser til vores stordyrsafdeling på Frederiksberg. Det betyder, at det er en fordel hvis du har erfaring med bl.a. pasning af grise. Dine arbejdsopgaver Du vil blive en del af et lille selvstændigt team af dyrepassere, der i samarbejde med driftschefen tilrettelægger de daglige arbejdsopgaver. Afdelingen har udover staldfaciliteter til grise i alle størrelser, en operationsstue, samt en stald hvor der gennemføres infektionsforsøg. Du skal løse opgaver der spænder vidt, men den største arbejdsopgave er udmugning og rengøring af stalde og laboratorier. Herudover vil du få ansvaret for de enkelte dyr og gennemførelse
Projektleder Pharma
PHARMATECHPOWER ApS
Vestsjælland
Vi søger en projektleder med en 5-6 års erfaring. En væsentlig del af din erfaring skal være indenfor pharma-proces området.. Du bør have en høj social intelligens og gode kommunikationsevner, således at du kan være projektleder i et større projekt i et rådgivende ingeniørfirma. Arbejdet foregår i Københavns området. Mail dit cv til JMJ@ptpower.dk (anfør gerne din først mulige startdato), så vender vi hurtigt tilbage til kvalificerede kandidater. YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Fast ansættelse
Laborant
EMTELLE SCANDINAVIA A/S
Vestjylland
EMTELLE A/S I SDR. FELDING SØGER LABORANT TIL KVALITETSAFDELINGEN Emtelle Scandinavia A/S i Sdr. Felding lige syd for Herning beskæftiger 60 medarbejdere og er et vigtigt led i Emtelle koncernen, der består af 5 fabrikker i Storbritannien, Indien og Danmark samt salgsselskaber i Sverige, Tyskland, Holland, Malaysia, New Zealand og Australien. Emtelle Scandinavia A/S er på international plan en førende plastekstruderende virksomhed og leverer plastrørsystemer til fibernetværksløsninger inden for telekommunikation samt intelligente rørsystemer til vand og afløb, stærkstrøm, jordvarme og industri. Da vi har travlt, søger vi nu en engageret og selvstændig laborant til vores kvalitetsafdeing. Med base i afdelingen i Sdr. Felding og Håndtering af
10 introduktionsstillinger i Almen medicin i Region Nordjylland start 1. maj, 1. juni eller 1. juli 2015
Region Nordjylland
Nordjylland
Introduktionsstillingen udgør den første obligatoriske del af den Almen medicinske speciallægeuddannelse og er af 6 måneders varighed, såfremt du har haft almen medicin i forbindelse med turnus- eller basisuddannelsen. Hvis ikke dette er tilfældet, skal introduktionsstillingen være af 12 måneders varighed. Efter godkendt introduktionsstilling vil 4 års ansættelse i hoveduddannelsesforløb føre frem til speciallægeanerkendelse i Almen medicin. Almen medicin, som er det største lægelige speciale i Danmark, tager sig af både akutte og kroniske sundhedsproblemer hos den enkelte og tager sig af helbredsproblemer der i sin tidlige fase præsenterer sig ukarakteristisk. En praktiserende læge er oftest selvstændig erhvervsdrivende med de gevinster, ansvar
Senior Business Development Manager/Consultant
FERTIN PHARMA A/S
Midtjylland, Syd- og Sønderjylland
Fertin is a family-owned pharmaceutical company based in Denmark. We are the worlds leading B2B supplier of nicotine replacement therapy (NRT) chewing gum and our partners include some of the leading global pharmaceutical/consumer health companies. We are looking to accelerate our growth within the NRT, OTC and Nutraceutical sectors. To meet these goals, we are looking for a Senior Business Development Manager/consultant. This is a high profile role in the commercial team at Fertin. Your mission Build Fertins partnerships through development, license and supply agreements for products and technologies which will enable the company to realize its growth aspirations. Main Responsibilities This is a customer facing role, primarily to engage with
Laborant til Sektion for Metabolsk Receptologi, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet
NNF Center for Basic Metabolic Research
Storkøbenhavn
Baggrund The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research er blevet etableret på Københavns Universitet på baggrund af en bevilling fra Novo Nordisk Fonden. Centerets formål er at udføre omf Vi har base i København, men samarbejder med internationale forskningsalliancer og -samarbejdspartnere i hele verden. Centret hører under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og består af seks videnskabelige sektioner, hvortil der yderligere er knyttet en række internationale forskningsalliancer. I dag består Centret af over 200 medarbejdere og affilierede. For mere information se www.metabol.ku.dk Den ledige stilling som laborant er i sektionen for Metabolic Receptology and Enteroendocrinology. Løn og ansættelsesforhold Stillingen ønskes besat
8 hoveduddannelsesstillinger i Almen medicin i Region Nordjylland til besættelse 1. maj 2015
Region Nordjylland
Nordjylland
Almen medicin, som er det største lægelige speciale i Danmark, tager sig af både akutte og kroniske sundhedsproblemer hos den enkelte og tager sig af helbredsproblemer der i sin tidlige fase præsenterer sig ukarakteristisk. En praktiserende læge er oftest selvstændig erhvervsdrivende med de gevinster, ansvar og pligter, det indebærer menneskeligt, juridisk og økonomisk. Man skal have interesse for klinisk arbejde og for direkte kontakt med andre mennesker. Man skal være bevidst om egne ressourcer, have selvtillid og evne til problemløsning inden for snævre tidsmæssige rammer og man skal være klar over nytten af andres muligheder og formåen, og søge hjælp, når ens egne evner ikke rækker. Evner man dette er grundlaget lagt for et godt arbejdsliv
Overlæge, intern medicin/lungemedicin, Klinik Hjerte-Lunge, Lungemedicinsk Afdeling
Region Nordjylland
Nordjylland
Overlæge, intern medicin/lungemedicin, Klinik-Hjerte Lunge, Lungemedicinsk Afdeling En stilling som overlæge er ledig til besættelse pr. 1. juni 2015 eller efter aftale. Om Lungemedicinsk afdeling Afdelingen er organisatorisk tilknyttet Klinik Hjerte-Lunge og er beliggende i Medicinerhuset. Afdelingen består af dagafsnit, ambulatorium og sengeafsnit og har landsdelsfunktion. Lungemedicinsk Afdeling undersøger og behandler lungesygdomme på basisniveau, såvel som på højt specialiseret niveau. Der foretages undersøgelse og behandling af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), lungekræft, astma og andre allergiske lidelser, tuberkulose, lungebetændelse, søvnapnøe, lungefibrose mv. Der modtages såvel elektive som akutte patienter til
Institut for Klinisk Medicin søger to dyrepasserelever
Aarhus Universitet
Østjylland
Aarhus Universitet, Health, Institut for Klinisk Medicin, søger to dyrepasserelever med start den 1. april 2015 Uddannelsen Uddannelsesforløbet til dyrepasser varer ca. 3 år og 5 - 8 måneder og veksler mellem praktik og teori. Den praktiske del foregår på Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og den teoretiske undervisning foregår på Hansenberg ved Kolding. Som elev ved Aarhus Universitet I fællesskab sørger vi for, at du får en bred og grundlæggende basisviden indenfor dyrepasserfaget, og bredt kendskab til arbejdet med forsøgsdyr. Du vil blive mødt af fagligt engagerede kollegaer, der gerne deler ud af deres viden og du bliver stillet overfor mange spændende udfordringer i løbet af din praktiktid. Vi værdsætter et godt læringsmiljø,
Laborant/deltid opgaver inden for molekylærbiologiske, biokemiske og cellebiologiske teknikker
Aarhus Universitet
Østjylland
Ved Institut for Biomedicin er en deltidsstilling (32 timer/uge) som laborant ledig til besættelse 1. april 2015 eller efter nærmere aftale. Stillingen er et barselvikariat og er tidsbegrænset til 1 år. Arbejdet omf Dyreeksperimentel erfaring samt forsøgsdyrskursus er derfor en fordel. Stillingen tilknyttes en forskningsgruppe under lektor Olav Andersen. Gruppens forskningsfokus er på receptorbiologi indenfor neurologiske og øjensygdomme, med særligt fokus på Alzheimers demens. Vi er engagerede i vores forskning og stiller store krav til os selv og vores omgivelser, men samtidig er omgangstonen i gruppen ret afslappet. Det er derfor vigtigt for os, at vores nye kollega har et godt overblik, evnen til praktisk at kunne køre flere ting sideløbende
Introduktionsstilling i Intern medicin på Nordsjællands Hospital Frederikssund
Nordsjællands hospitaler
Nordsjælland
Introduktionsstilling i Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling, Nordsjællands Hospital - Frederikssund Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling i Frederikssund har en introduktionsstilling i intern medicin ledig til besættelse pr. 1. marts 2015 eller snarest muligt. Nordsjællands Hospital - Frederikssund har i alt 112 medicinske senge med specialerne kardiologi, endokrinologi (KNEA), lungemedicin (LIA) og medicinsk gastroenterologi. Introduktionslægen indgår i mellemvagtslaget og har 9-skiftet vagt med tilstedeværelse. Der er en 2-holdsdrift med vagt på tjenestestedet. Vagten er delt mellem de 2 medicinske afdelinger (KNEA og LIA). Visitation foregår i fællesskab med Nordsjællands Hospital i Hillerød. Dagarbejdet foregår på 2 medicinske sengeafsnit
Center for It, Medico og Telefoni søger medicotekniker til sektion for Laboratorier og Dialyse
Medico
Storkøbenhavn
Vil du være en del af fremtidens serviceteam med teknisk ansvar for drift og support af laboratorie- og dialyseudstyr i Region Hovedstaden? Vi søger en medicotekniker til løsning af forskelligartede serviceopgaver til gavn for både patienter og medarbejdere i landets største region. Sektion for Laboratorier og Dialyse er nyoprettet for at forøge fokus på medico service indenfor dialyse og laboratorieområdet, der begge er i rivende udvikling. Region H skal bl.a. i de kommende år bygge to nye hospitaler på Bispebjerg og Hillerød med helt nye laboratoriefaciliteter. Som en del af et regionalt team får du mulighed for at deltage i sektionens udvikling og gøre en positiv forskel for mange læger, sygeplejesker og laboranter i Region H. Sektionens
Erhvervsakademiet Lillebælt søger underviser til uddanelserne Jordbrugsteknolog og pba. i Jordbrugsvirksomhed
Erhvervsakademiet Lillebælt
Fyn
Vi søger en underviser/adjunkt til et team af undervisere på vores videregående uddannelser: Jordbrugsteknolog (Husdyr, Planter, Mijø Natur) Pba i jordbrugsvirksomhed, Procesteknolog (mejeri, proces, fødevare), Laborant samt Pba. Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi i Odense og Vejle. Arbejdssted vil være i Odense. Din faglige baggrund Du har en videregående uddannelse på kandidat/masterniveau med viden inden for miljø og natur på jordbrugsområdet. Som bachelor kan du også søge men så vil vi forvente at du videreuddanner dig på master niveau. Din teoretiske viden er suppleret af erhvervserfaring meget gerne fra landbrugsrådgivningen eller offentlig forvaltning inden for jordbrugsområdet. Hvem er du Du er engageret, nysgerrig, initiativrig
Sundhedsstyrelsen søger sagkyndige rådgivere i intern medicin (kardiologi) og anæstesiologi
Sundhedsstyrelsen
Storkøbenhavn
Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark, og det er vores opgave i samarbejde med beslutningstagere at skabe de bedste sundhedsfaglige rammer for behandling og forebyggelse. Arbejdsopgaver Stillingen som sagkyndig rådgiver indebærer i vekslende omfang: Rådgivning i enkeltsager Mødedeltagelse Deltagelse i udvalg og arbejdsgrupper Deltagelse i redegørelser, lovforberedelse, vejledninger, tilsynsplanlægning, specialeplanlægning m.m. Ud over rådgivningsopgaver indebærer stillingen også overvågning af udviklingen på vores eget fagområde bl.a. med henblik på Sundhedsstyrelsens generelle overvågnings- og tilsynsopgaver. Du vil som sagkyndig rådgiver i Sundhedsstyrelsen blive en aktiv del af styrelsen, indgå i enhedernes
Service-employee
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Storkøbenhavn
Service-employee - Department of Cellular and Molecular Medicine (ICMM) A vacancy exists for a service-employee to handle a variety of practical assignments for two research groups in the ICMM. The position is for 37 hours a week. The position should ideally be filled as soon as possible. The post holder will be based in the ICMM at the Panum institute. Read more about the department on the webpage: http://icmm.ku.dk/english/ Assignments The post-holder will have numerous responsibilities, including the following: - Sending parcels and sorting incoming goods - Re-stocking laboratory supplies form the storeroom etc. - Managing waste disposal - Ad hoc tasks to support the work of the Laboratory Manager Qualifications It is important that the post-holder:
709478 Professorship in Clinical Immunology with special focus on blood donation and blood donor health
Institut for Klinisk Medicin
Storkøbenhavn
Faculty of Health and Medical Sciences University of Copenhagen The University seeks to appoint a clinical professor of Clinical Immunology with special focus on Blood Donation and Blood Donor Health to the Department of Clinical Medicine to commence as soon as possible. The externally funded professorship is combined with a consultancy at Rigshospitalet, Department of Clinical Immunology in the Capital Region. It is a requirement for appointment that the applicant is accepted for both the professorship and the consultancy. In order to be considered the applicant must send an application to both the Faculty (the professorship) and to the Hospital (the consultancy) cf. the simultaneously advertised position of the consultancy. This applies also
Lægesekretær
Speciallæge i Almen Medicin Dea Kehler Sadeghnia
Østjylland
Vikar for lægesekretær i klinik i Højbjerg søges. Stillingsvarighed: 1-3 mdr. Lægeklinik personale: en sygeplejerske, en sekretær og en lægevikar onsdag eftermiddag. Klinikken passer ca. 2100 patienter. Timetal: 27 timer, mandag, tirsdag og onsdag og fredag. Kvalifikationer: Praksiserfaring, it kompetencer, patientkontakt. Er du interesseret, så send en skriftlig ansøgning med motivation og CV til deakehlers@gmail.com eller til vores adresse, med oplysning om email og mobil.nr. Ansættelse vil kunne finde sted fra dag tilbage ved egnet ansøger, dvs. også før ansøgningsfrist er udløbet. Søg derfor straks. YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Tidsbegrænset periode

Vælg område

Klik på kortet og vælg område

Banner

Ofir banner

Nyheder fra medtechjobbet.dk

1 klik og du har overblikket over alle Merkonom job
Ønsker du arbejde som Merkonom? Så er du kommet til det rette site. På medtechjobbet.dk, er vi specialiserede i Merkonom job.
Nu behøver du kun lede efter job som Medicinsk forsker et sted
Søger du job som Medicinsk forsker? Så er du kommet til det rette sted. På medtechjobbet.dk, er vi specialister i Medicinsk forsker job.
Få jobbet som Medicinsk teknolog før alle andre
Søger du arbejde som Medicinsk teknolog? Så er du kommet til det rette site. På medtechjobbet.dk, er vi eksperter i Medicinsk teknolog job.
Søger du arbejde som Bioanalytiker?
Ønsker du arbejde som Bioanalytiker? Så er du kommet til det rette site. På medtechjobbet.dk, er vi eksperter i Bioanalytiker job.

Ofir banner