Medtech job

Går du og leder efter et nyt medtechj ob? Så er du kommer til det rette sted. Medtechjobbet.dk er lavet i samarbejde med Ofir.dk for at danne et overblik over de ledige medtech jobs, der er at finde i hele Danmark. Der vil, udover at være medtech jobs, der er indrykket på Ofir.dk, også være ledige jobs fra andre sider som Ofir.dk samarbejder med. Du vil på siden både kunne finde ledige medtech jobs fra den private og den offentlige sektor. Der er stillinger fra en bred vifte af stillinger inden for medtech branchen, og det vil være muligt at finde jobs på mange niveauer lige fra ingeniør jobs til laborant. Lige meget om du er nyuddannet, arbejdsløs eller bare går og leder efter nye udfordringer, vil der være et medtech job, der kan interessere dig, og som tilbyder de udfordringer, du går og leder efter i hverdagen.

Held og lykke med jobsøgningen.

SE ALLE LEDIGE JOB HERVis kun fra: Storkøbenhavn  -  Østjylland  -  Syd- og Sønderjylland  -  Nordjylland  -  Fyn  -  Vestjylland  -  Midtjylland  -  Nordsjælland  -  Vestsjælland  -  Midtsjælland  -  Sydsjælland inkl. Møn  -  Lolland & Falster  -  Sydfynske øer  -  Bornholm og Ertholmene  -  Himmerland  -  Vis alle jobs
Laborant med godt overblik søges til QC-laboratorium
Haldor Topsøe A/S
Nordsjælland
Lab. F er et kvalitetskontrollaboratorium på fabrikken i Frederikssund. Vi udfører opgaver for den del af produktionen, der leverer katalysatorer til brug i den kemiske industri og gødningsindustrien. Laboratoriets 23 dygtige og engagerede medarbejdere leverer analyser af råvarer, mellemvarer og færdigvarer, så produktionerne er klædt på til at styre en kompleks fremstillingsproces. Det er vigtigt, at produktionen, som kører i døgndrift, løbende modtager resultater, så de opnår rigtig kvalitet første gang. Laboratoriet er derfor også bemandet døgnet rundt alle ugens dage. Vi søger en glad og engageret laborant til at styrke vagterne i perioden kl. 6-23 alle ugens dage efter en rullende vagtplan, hvor du arbejder sammen med andre kollegaer. Jobbet
Laborant til Danmarks eneste hornhindebank
Aarhus Universitetshospital
Østjylland
Vi søger en laborant, bioanalytiker el.lign. til Den Danske Hornhindebank (30-37 timer/uge). Stillingen ønskes besat 1. juli 2014 eller efter aftale. Om hornhindebanken Hornhindebanken er Danmarks eneste og er organiseret som en enhed under øjenafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Bankens funktion er at levere donorhornhinder til danske patienter. Den bygger på et not-for-profit-princip. Foruden hornhinder arbejdes der også med amnionhinder og perikardium til behandling af øjensygdomme. I hornhindebanken arbejder 3 hornhindebankteknikere, to vævskoordinatorer, en teknisk chef og en medicinsk chef. Hornhindebanken dækker ca. 70 % af Danmarks behov for donorhornhinder. Til hornhindebanken i Aarhus er der oprettet en satellitafdeling på Sjælland
Overlæge til intern medicin: endokrinologi
Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg
Midtjylland
En stilling som overenskomstansat overlæge i intern medicin: endokrinologi ved Hospitalsenhed Midt med tjeneste ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg, opslås til besættelse den 1. august 2014 eller efter aftale.Lægelige kvalifikationer og kompetencer:Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: endokrinologi.Ansøger skal sammen med afdelingens øvrige endokrinologiske overlæger varetage driften af de endokrinologiske funktioner i henhold til funktionsbeskrivelsen, samt de funktioner som generelt følger af placering som overlæge ved Medicinsk Afdeling.Herudover ønsker vi en kollega med: gode personlige egenskaberet betydeligt fagligt engagementstor arbejdskapacitetfleksibilitet og gode samarbejdsevner samt evne og lyst
Laborant til Fødevarestyrelsens Laboratorie Ringsted
Fødevarestyrelsen
Vestsjælland
Har du lyst til at arbejde i en organisation, hvis mission er at fremme sikkerhed, sundhed og kvalitet fra jord til bord, og som under stor mediemæssig bevågenhed arbejder for at sikre høj fødevaresikkerhed og dyrevelfærd? Ved Fødevarestyrelsens Laboratorie Ringsted er en stilling som laborant ledig til besættelse fra den 1. juni 2014 eller snarest derefter. Stillingen er i Sektion for Kemiske Fødevareforureninger. Sektion for Kemiske Fødevareforureninger (ca. 38 medarbejdere) udfører kemiske analyser på fødevarer og foder fra slagterier og producenter. Sektionen foretager analyse for indhold af pesticider, dioxin og veterinære lægemidler. Sektionen analyserer ca.18.000 prøver årligt inden for de tre områder. Sektionen råder over nyt og tidssvarende
Afdelingsleder
Xellia Pharmaceuticals
Samlingsagent og sparringspartner i stærkt fagligt miljø Du er ansvarlig for to laboratorieteams (HPLC-teamet Kemisk Analyse-teamet) samt to akademikere. Begge teams består af en teamleder samt ca. otte laboranter, hvorved det samlede personaleledelsesansvar er på ca. 20 personer. Din primære funktion er at være en kombineret ledelsesmæssig samlingsagent for teamlederne og laboranterne og afdelingens faglige spydspids inden for kemisk analyse. Du varetager således både det faglige, GMP- samt budgetmæssige ansvar for afdelingen og bidrager endvidere til tværgående projekter i organisationen. Stærk lederprofil med solid GMP- og HPLC-/GC-erfaring Da dine opgaver og dit ansvar spænder bredt under overskrifterne faglig ledelse og personaleledelse,
Overlæge til endokrinologisk team, Medicinsk afdeling
Region Midtjylland Medicinsk Afdeling Fælles
Østjylland
Vi søger pr. 1. september 2014 eller efter aftale en speciallæge i intern medicin: endokrinologi eller intern medicin og endokrinologi. Vores nye overlæge vil have medansvar for den daglige drift og den faglige kvalitet i teamet, i samarbejde med teamets andre overlæger og afdelingssygeplejersken. Stillingen fordrer lyst og vilje til at tage aktivt del og ansvar for udvikling og fornyelser i teamet, primært i den kliniske funktion, men også gerne i forskningsdelen. Der vil blive lagt vægt på ansøgerens kvalifikationer indenfor endokrinologi. Vi søger en overlæge som kan medvirke til at sikre en høj faglig kvalitet og som kan indgå i et godt tværfagligt samarbejde med de øvrige medarbejdere og afdelinger, således at der skabes de bedst mulige
Overlæge, Medicinsk afdeling
Hospitalenheden Vest
Vestjylland
I Region Midtjylland og Folketinget har besluttet at bygge et nyt sygehus "Det Nye Hospital i Vest" i Gødstrup v. Herning. Sygehuset skal afløse det nuværende Hospitalsenheden Vest som består af sygehusene i Herning og Holstebro med enkelte bevarede funktioner på matriklerne i Lemvig, Ringkøbing og Tarm. Planlægningen af det nye sygehus er i fuld gang, og medarbejderne skal i det kommende år yderligere inddrages i processen. Så vil du være lungemediciner på det nye sygehus i Gødstrup og vil du være med til at præge forarbejdet, er chancen der nu: En nynormeret stilling som overlæge i intern medicin: lungemedicin ved Hospitalsenheden Vest, med tjeneste indtil videre ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro, er ledig til besættelse
Afdelingslæge/overlæge, Medicinsk afdeling
Hospitalenheden Vest
Vestjylland
I Region Midtjylland og Folketinget har besluttet at bygge et nyt sygehus "Det Nye Hospital i Vest" i Gødstrup v. Herning. Sygehuset skal afløse det nuværende Hospitalsenheden Vest som består af sygehusene i Herning og Holstebro med enkelte bevarede funktioner på matriklerne i Lemvig, Ringkøbing og Tarm. Planlægningen af det nye sygehus er i fuld gang, og medarbejderne skal i det kommende år yderligere inddrages i processen. Så vil du være lungemediciner på det nye sygehus i Gødstrup og vil du være med til at præge forarbejdet, er chancen der nu: En nynormeret stilling som afdelingslæge/overlæge i intern medicin: lungemedicin ved Hospitalsenheden Vest, med tjeneste indtil videre ved Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Holstebro, er ledig til
Overlæge
Hospitalsenheden Vest
Vestjylland
Regionsrådet i Region Midtjylland og Folketinget har besluttet at bygge et nyt supersygehus "Det Nye Hospital i Vest" i Gødstrup v. Herning. Sygehuset skal afløse det nuværende Hospi-talsenheden Vest som består af sygehusene i Holstebro, Herning, Lemvig, Ringkøbing og Tarm. Planlægningen af det nye sygehus er i fuld gang, og medarbejderne skal i det kommende år yderligere inddrages i processen. Blandt initiativerne er oprettelse af en diagnostisk enhed i Herning pr. 1. januar 2013. Vil du som endokrinolog være med til at præge udviklingen i de kommende år, er chancen der nu: En stilling som overlæge eller afdelingslæge med mulighed for senere ansættelse som overlæge i Intern Medicin: endokrinologi ved Hospitalsenheden Vest med tjeneste indtil
Souschef for funktionslederen, Sengeafsnit for Intensiv Behandling og Observation
Region Midtjylland Reg. Psyk Viborg Seng Intensiv
Midtjylland
Regionspsykiatrien Viborg-SkiveDanmarks 2. bedste psykiatri (Dagens medicin)Sengeafsnit for Intensiv Behandling og ObservationSøger 1 souschef 37 timer ugentlig til ansættelse 1. maj 2014 eller snarest. Om afsnittet: Afsnittet er et lukket afsnit normeret til 10 patienter.Vi modtager lægevisiterede patienter til udredning og behandling for alle psykiatriske lidelser med behov for indlæggelse i et skærmet miljø. Derudover rummer afsnittet de mest intensive plejekrævende psykiatriske patienter.Vi er et afsnit, der er tværfagligt sammensat med fokus på at yde en sygepleje af høj faglig kvalitet og med mange udfordringer.Afsnittet har høj vægtning af sikkerhed både for patienter og personale med intern og ekstern træning samt uddannelse i konflikthåndtering.Vi
Sygeplejerske til vikariat på Sengeafsnit for Intensiv Behandling og Observation
Region Midtjylland Reg. Psyk Viborg Seng Intensiv
Midtjylland
Regionspsykiatrien Viborg-SkiveDanmarks 2. bedste psykiatri (Dagens medicin)Sengeafsnit for Intensiv Behandling og ObservationSøger 1 sygeplejerske, 32 timer ugentlig til vikariat i perioden 1. maj 2014 - 30. april 2015 Om afsnittet: Afsnittet er et lukket afsnit normeret til 10 patienter.Vi modtager lægevisiterede patienter til udredning og behandling for alle psykiatriske lidelser med behov for indlæggelse i et skærmet miljø. Derudover rummer afsnittet de mest intensive plejekrævende psykiatriske patienter.Vi er et afsnit, der er tværfagligt sammensat med fokus på at yde en sygepleje af høj faglig kvalitet og med mange udfordringer.Afsnittet har høj vægtning af sikkerhed både for patienter og personale med intern og ekstern træning samt uddannelse
Anæstesisygeplejerske ved Samsø Sundheds- og Akuthus
Samsø Sundheds- og Akuthus
Østjylland
Samsø Sundheds- og Akuthus er et hus med flere funktioner. Der modtages patienter i de fire observationspladser, hvor de bliver stabiliseret indtil stillingtagen til videre forløb. Huset har skadestuefunktion og fire kommunale korttidspladser til genoptræning. Akuthuset er bemandet med anæstesisygeplejerskersygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sygehjælperbehandlersygeplejersker Den lægelige dækning varetages af de praktiserende læger på Samsø. Speciallæger ved Aarhus Universitetshospital AUH (anæstesi, medicin, kirurgi og andre) kan efter behov kontaktes døgnet rund. Vi tilbyder en målrettet og individuel introduktion som indebærer oplæring i de loklale arbejdsgangestor indflydelse på variation i de daglige opgaver som udover generelle
Afdelingslæge til skadestuen
Aarhus Universitetshospital
Østjylland
En stilling som afdelingslæge i Ortopædkirurgisk Afdeling E, skadesektoren, er ledig til besættelse 1. juni eller snarest derefter. Du skal være speciallæge i ortopædkirurgi, almen medicin eller andet relevant akut speciale. Er du speciallæge i ortopædisk kirurgi eller andet speciale med erfaring i modtagelse og behandling af akutte patienter herunder skadestuepatienter, kan vi tilbyde dig ansættelse i en spændende afdeling i et team bestående af seks afdelingslæger, 10 mellemvagter (fire introduktionsreservelæger og fem til seks læger i hoveduddannelse), ni forvagter (heraf seks til otte basislæger) og en overlæge med funktion og ansvar for ortopædkirurgisk behandling i skadestuen samt skade/akutambulatoriet. Som afdelingslæge i skadestuen
Lægelig leder af AMK-vagtcentralen
Region Midtjylland Præhospitalet, AMK-vagtcentralen
Østjylland
Præhospitalet søger en overlæge som lægelig leder AMK-vagtcentralen. Har du lyst og mod til at være leder i akutkædens allerførste led? Vores lægelige leder af AMK-vagtcentralen har fundet nye udfordringer og nyt job. Vi søger derfor en ny overlæge til Præhospitalet. Præhospitalet er ungt, kun fire år gammelt, og er det første præhospital i Danmark med ansvar for patienterne i akutkædens første led, fra 112 til patienten er modtaget på hospitalet eller har fået anden behandling. AMK-vagtcentralen i Århus modtager alle 112 opkald, visiterer og disponerer 112-førstehjælpere, ambulancer, akutlægebiler og -helikopter. Præhospitalet har 64 mobile sengepladser (ambulancer og sygebefordringsvogne) med godt 400 liggende patienter hvert døgn. Hertil
Social- og sundhedshjælper
Dagtilbudet Sdr. Fasanvej
Storkøbenhavn
Dagtilbudet Sdr. Fasanvej søger uddannet sosu hjælper, 30 timer (tidsbegrænset til 31.12.14).Dagtilbudet Sdr. Fasanvej er en del af Center for Selvejende Dagtilbud, Lavuk Stjernen. Dagtilbudet er et §104 tilbud til fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere.Dagtilbudet har en tværfaglig medarbejdersammensætning, således at vi kan favne vores medlemsgruppe, der rummer en spredning i alder, funktionsniveau og handicaps.Vi kan tilbyde:Arbejdstid fordelt på de 5 hverdage i dagtimerne.Gode kollegaer med forskellige faglige baggrunde.Uddannelse, vi arbejder efter neuro pædagogiske principper.Arbejde med vores medlemmer bl.a. som kontakt medarbejder.Løn efter gældende overenskomst.Ansættelse hurtigst muligt. Vi lægger vægt på, at vores kommende kollega
Sygeplejerske som ansvarshavende aftenvagt på Solterrasserne
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Sygeplejerske som ansvarshavende aftenvagt på Solterrasserne Solterrasserne søger sygeplejerske som ansvarshavende aftenvagt til 27 timer/uge med vagt hver 2. weekend. At arbejde på Solterrasserne et specialhjem for blinde, svagtseende og døvblinde stiller personalet overfor specielle udfordringer og vores mål er, at alle udviser helhjertet engagement, der skaber værdi for beboerne. Vi har brug for en ansvarshavende sygeplejersker i aftenvagt. Brænder du for udvikling af den grundlæggende sygepleje og for at videregive og guide medarbejderne i praksis og selv varetage kompleks sygepleje, og har du lyst til at være ansvarshavende sygeplejerske for en fast gruppe medarbejdere, der består af social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter,
Ansvarshavende aften-sygeplejerske
Rehabilitering Lioba
Storkøbenhavn
Ansvarshavende Aften Sygeplejerske til rehabilitering Frederiksberg Kommune søger ansvarshavende aftensygeplejerske til vores rehabiliterings enhed på Lioba. Du skal have lyst til at arbejde med rehabilitering af ældre Borgere, der kommer direkte fra hospitalet.Der arbejdes 5+2, med arbejdsweekend i lige uge. Du skal have lyst til at arbejde i en organisation i udvikling og mod på at arbejde med komplekse sygefaglige opgaver for ældre borgere med både fysiske og psykosociale udfordringer. Vi vægter høj faglig kvalitet med borgertilfredshed i centrum.Vi vil gerne have stillingen besat fra 15.maj eller efter aftale. En spændende arbejdspladsRehabiliteringsenheden varetager kommunal tværfaglig genoptræning og rehabilitering. Vi har 73 indlagte
Geelsgårdskolens Aflastninghjem søger 2-3 pædagogmedhjælpere og tilkaldevikarer
Geelsgårdskolen
Storkøbenhavn
På grund af øget aktivitet søger vi nye pædagogmedhjælpere og tilkaldevikarer. Pædagogmedhjælperstillingerne skal dække dag/aftenvagter og vil blive ansat på 37 timer pr. uge med arbejde sædvanligvis mellem kl. 06,30-23,00. Arbejdet sker efter en vagtplan med skiftende vagter. Vagtplanen gælder for 4 uger. Vagtændringer kan forekomme ved akut sygdom mv. Bo-afdeling og Aflastningsafdeling Eleverne er alle tilknyttet Geelsgårdskolens Spor 1 eller 2, og de har alle et bevægelseshandicap, primært CP, kombineret med enten specifikke eller generelle indlæringsvanskeligheder. Vi har også elever med muskelsvind og erhvervet hjerneskade. På Geelsgårdskolen har vi Aflastningsafdeling (Hjem 1) med plads til 7 elever i døgnet. Der er i alt 25 brugere af
Overlæge i reumatologi gerne med interesse for rygsygdomme
Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg
Østjylland
En stilling som overlæge i reumatologi ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, er ledige til besættelse pr. 1. juli 2014 eller efter aftale. Diagnostisk CenterOverordnet er det Diagnostiske Center karakteriseret ved: Særdeles godt kollegialt miljøSamling af alle 9 medicinske specialerStort klinisk arbejdspresGode interne og eksterne samarbejdsrelationerHøj (tvær)faglighed med et meget tæt samarbejde med Radiologisk og Ortopædkirurgisk AfdelingPrioriteret forskningsmiljø (fortrinsvis) omkring klinisk problemstillinger med gode muligheder for at indgå i og initiere forskning. Diagnostisk Center er en fusion af de medicinske og det radiologiske speciale, og det overordnede fokus for centrets arbejde er at skabe
Geelsgårdskolens Bo-afdeling, Hjem 3, søger ny pædagog
Geelsgårdskolen
Storkøbenhavn
Jobbet På grund af øget aktivitet søger vi en ny kollega, der sammen med os, vil give vores børn et godt og indholdsrigt liv. Jobbet indebærer både personlig pleje og sociale aktiviteter i og udenfor huset, samt samarbejde med forældre, kommune og skolens personale. Bo-afdelingen har 7 faste beboere. Børnene på Bo-afdelingen er primært tilknyttet skolens Spor 1 og 2. Børnene har alle bevægelseshandicap, primært CP, kombineret med enten specifikke eller generelle indlæringsvanskeligheder. Vi har også børn med muskelsvind og erhvervet hjerneskade. Vi mangler En uddannet pædagog på gennemsnitligt 37 timer pr. uge på Bo-afdelingen, gerne en pædagog med erfaring indenfor området, men det vigtigste er, at du har lyst til at indgå i det pædagogiske
Social- og sundhedsassistent, Udviklingscenter Ribe ? afdeling Bøge Allé 15-17
Esbjerg Kommune
Syd- og Sønderjylland
Stilling nr.: 16.591 Vi mangler en social- og sundhedsassistent på 28 timer pr. uge pr. den 1.6.2014. Der er skiftende arbejdstider samt arbejde hver 2. weekend. Bøge Allé 15-17 er et døgndækket bosted for 18 voksne borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Vi er 27 medarbejdere fordelt på tre grupper. Vores kerneopgave er at skabe et godt hjem for borgerne med mulighed for aktiviteter og oplevelser, samt udvikle meningsfulde kendte og nye mål til gavn for borgerne. Herudover vægtes et godt samarbejde med pårørende og andre interessenter. Har du energi, lyst og mod på at arbejde med multihandicappede mennesker, lære dem at kende og se hvordan også du kan gøre en forskel, være med til at involvere dem i såvel deres
3 autoriserede kiropraktorer til Regionsrygcenter Midt
Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg
Østjylland
Tre nyoprettede stillinger som kiropraktor ved Regionsrygcener Midt, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg søges til besættelse pr. 1. juli 2014 eller efter aftale. Stillingerne er fuldtidsstillinger og tidsbegrænset til to år med mulighed for forlængelse. Om afdelingen/centretDiagnostisk Center, der består af medicinsk- og radiologisk sektion, har fået til opgave af Region Midtjylland, at udvikle tværfaglige hensigtsmæssige patientforløb både internt og eksternt i samarbejde med f.eks. kommunerne og praksislægerne. Samtidig har Regionshospitalet Silkeborg får til opgave at udvikle spidskompetencer inden for sygdomme i bevægeapparatet (reumatologi og ortopædkirurgi). Således er reumatologien i Region Midtjylland centraliseret i Silkeborg
Måletekniker/laborant søges hurtigst muligt
BRAMMING PLAST-INDUSTRI A/S
Syd- og Sønderjylland
Faglig baggrund: Måleteknikker, laborant, laboratorie-tekniker, eller maskin-tekniker eller lignende. Erfaringsområde: Måleteknik inden for plast-polymer, evt olie/gas. Arbejdsopgaver: Varetage daglige laboratorium målinger, fysiske afprøvning som vægtfylde, hårdhed, træk og trykstyrke mm. Medvirke til opbygning af laboratorium, og systematiske test rutiner. Norm styret testforløb. Systematisk arkivering af registreringer / resultater. Bistå ved prøveproduktioner på maskinerne. Prøve udtagning af test emner. Personlige egenskaber: Systematisk. Gode engelsk kundskaber, og gerne kendskab til tysk. EDB kyndig, office pakken, især excel på brugerniveau. YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Fast ansættelse
Afdelingsleder til Frysetørring
Xellia Pharmaceuticals
Robust og struktureret lederprofil Som afdelingsleder for Frysetørring og Du er mere specifikt ansvarlig for to teams bestående af 24 operatører og to dedikerede teamledere samt en assistent og tre akademikere, hvis fokus er at sikre, at frysetørringsfaciliteterne døgndriftes med så tæt på 100% kapacitetsudnyttelse som muligt. Der er tale om såvel sterile som non-sterile produktionsmiljøer, hvorfor leverancer i henhold til produktionsplanerne til enhver tid skal leveres i rette tid, mængde og kvalitet med GMP compliance i fokus. Din funktion er således karakteriseret ved at være en stærk ledelsesmæssig samlingsagent og problemknuser for teamlederne og operatørerne, og du varetager både det faglige, GMP- samt budgetmæssige ansvar for afdelingen
Afdelingsleder til Fermentering & Oprensning
Xellia Pharmaceuticals
Stærk ledelsesmæssig samlingsagent Som afdelingsleder for Fermentering Col/Pol Oprensning og Du er mere specifikt ansvarlig for to teams bestående af 28 operatører og to dedikerede teamledere samt to assistenter og tre akademikere, hvis fokus er at sikre, at produktionsfaciliteterne døgndriftes med så tæt på 100% kapacitetsudnyttelse som muligt. Således er du ansvarlig for, at leverancer i henhold til produktionsplanerne til enhver tid leveres i rette tid, mængde og kvalitet med GMP compliance i fokus. Din funktion er således karakteriseret ved at være en stærk ledelsesmæssig samlingsagent for teamlederne og funktionærerne, og du varetager både det faglige, GMP- samt budgetmæssige ansvar for afdelingen og biddrager endvidere til tværgående
Managementkonsulent
Mercuri Urval
Storkøbenhavn
Ja - så kunne du blive en af vores nye, præstations- og udviklingsorienterede managementkonsulenter, der skal medvirke til at styrke vores voksende life science- og healthcare-team yderligere. Du kender branchen og dens udfordringer og motiveres af muligheden for at operationalisere virksomhedens strategi og hjælpe ledere med at finde og udvikle deres næste store talenter. Med Danmarks stærkeste HR-brand i ryggen udstyres du med de nødvendige værktøjer og viden for at kunne agere som rådgiver ind mod nogle af Danmarks førende virksomheder og ledere. Mercuri Urvals succes baserer sig på, at vi arbejder i projektteam, og vores samarbejdskultur gør det let for alle at trække på vores fælles evner og viden. Vi har en åben og udfordrende dialog og
Laborant / Bioanalytiker til Brønshøj
LABVIKAR ApS
Fyn
Til en af verdens førende virksomheder inden for blodgasapparater og immunoassay-apparater og leverandør af lean løsninger samt point of care diagnostik til sundhedsvæsnet, søger vi to vikarer til 4-5 timers arbejde om dagen i 2-3 måneder. Til udviklingsafdelingens kemiteam. Der er tale om arbejde med POC-apparater / ABL. Arbejdet består i bl.a. gennemførsel af tests, dokumentation og nye features. Inkluderer præparering af prøvemateriale så som blod - samt måling, fejlfinding og vedligehold af apparater og hvad der ellers hører med til den daglige drift af et laboratorie. De to vikarer vi søger skal have lysten og evnen til at tilegne sig ny viden og arbejde med helt nye opgaver/metoder på samme tid uden at miste overblikket. Blod og blodræpareringskendskab
Laborant søges med tiltrædelse snarest
ANALYTECH MILJØLABORATORIUM A/S
Nordjylland
Ledig tidsbegrænset ( 6 måneder) stilling som laborant: Egenskaber hos ansøger: Laborant/miljøtekniker eller tilsvarende teknisk uddannelse. Kendskab til miljøanalyser. Gerne erfaring med GC, IC, HPLC, ICP-OES, ICP-MS, ICP-MS, autotitratorer og spektrofotometriske analyseautomater. Udadvendt og kontaktskabende person, med en kommerciel indgangsvinkel. Selvstændig og ansvarsbevist. Vi tilbyder: Planlægning af egne arbejdstider i forhold til arbejdsopgaverne. Stabil virksomhed i vækst med et uformelt røgfrit arbejdsmiljø. Løn efter kvalifikationer. Pensionsordning med sundhedssikring Tiltrædelse snarest muligt. Yderligere information om stillingen 98193900 Ansøgning med ansøgers e-mailadresse sendes hurtigst muligt, inden d. 30.april til: AnalyTech
Bioanalytiker/laborant, histologi og immunhistokemi
Institut for Produktionsdyr og Heste (SUND)
Storkøbenhavn
Ved Institut for Produktionsdyr og Heste, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet er en stilling som bioanalytiker eller laborant ledig til besættelse pr. 1. juni 2014 eller snarest muligt derefter. Stillingen er placeret i sektionen Veterinær Reproduktion og Obstetrik og skal styrke vores aktiviteter inden for studier af betændelsesreaktioner og infektioner i dyr. Ansættelsen vil være på Frederiksberg men vil muligvis flyttes til Tåstrup i forbindelse med institutændringer. Vi tilbyder en god og spændende arbejdsplads i konstant udvikling, et spændende job med mange forskellige udfordringer samt stor medindflydelse på tilrettelæggelse af egne arbejdsopgaver. Dagligdagen er præget af en uformel omgangstone på alle niveauer
Position as Postdoctoral fellow in Medicinal Chemistry of Antibiotics
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Storkøbenhavn
Department of Drug Design and Pharmacology, Faculty of Health and Medical Sciences invites applicants for a one-year postdoctoral position in Medicinal Chemistry with opportunity for extension. The position is part of a research program aiming at discovery and development of novel antibiotics to overcome emerging bacterial drug resistance. Research in Novel Antibiotics Department of Drug Design and Pharmacology has recently entered a major EU-financed research and development project called ENABLE under the IMI/EU programme New Drugs for Bad Bugs (ND4BB). Within this project the department will perform hit to lead medicinal chemistry on selected targets in close collaboration with an international consortium comprising industrial and academic
Sekretær til Specialeuddannelsen i Almen Medicin i København
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Storkøbenhavn
En stilling som sekretær 31 timer ugentligt ved de teoretiske kurser på Specialeuddannelsen i Almen Medicin, Region Hovedstaden er ledig til besættelse snarest muligt. Specialeuddannelsen i Almen Medicin er placeret på Københavns Universitet, Center for Samfund og Sundhed, og er tilknyttet Institut for Folkesundhedsvidenskab, Afdeling for Almen Medicin samt Dansk Selskab for Almen Medicin. Sekretæren vil i samarbejde med kursuslederen for Specialeuddannelsen i Almen Medicin få ansvar for administrative opgaver for specialeuddannelsens samlede kursusvirksomhed. Arbejdsopgaver - Planlægge og administrere kursusforløb, herunder skemalægning, kommunikation med undervisere og kursister, afholdelse af møder og udarbejdelse af referater - Administrere
Laborant-praktikant til Analytisk Kemi
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Storkøbenhavn
På Københavns Universitet, ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab, ønskes en 1-årig stilling som laborantpraktikant besat fra den 1. september 2014 på Frederiksberg. Praktikanten vil blive tilknyttet faggruppen Analytisk Kemi, under sektion for Miljøkemi- og Fysik. Gruppen beskæftiger sig primært med analyse af organiske forbindelser i komplekse matricer. Vi arbejder især med fingeraftryks-teknikker, dvs. at generere kemiske fingeraftryk af komplekse miljø-prøver ved hjælp af kromatografisk separation og multikanalsdetektorer. Du skal have stor interesse for især kromatografiske (LC og GC) og massespektrometriske teknikker (quadrupoler og time-of-flight), men UV-, fluorescens- (FLR), flame ioniserings- (FID) og electron capture (ECD) er
Specialarbejder, sprøjtestøbning og ekstrudering
PHARMA-TECH A/S
Østjylland
NATHOLD. Til vores produktion af plastflasker og tablet dåser søger en dygtig og stabil medarbejder til vores nathold. Du får ansvar for pakning og kvalitetssikring samt overvågning af maskiner og udstyr. YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Fast ansættelse
Senior Business Development Manager
FERTIN PHARMA A/S
Syd- og Sønderjylland
Senior Business Development Manager International pharmaceutical company Fertin is a family-owned pharmaceutical company based in Denmark. Although we are considered small (600+ employees), we are the worlds leading B2B supplier of nicotine replacement therapy (NRT) chewing gum and our partner base includes some of the leading global pharmaceutical/consumer health companies. We are looking to accelerate our growth both within the NRT therapeutic area and other medicated chewing gums. To meet these goals, we are looking for a commercially-oriented Senior Business Development Manager. Your mission Build Fertins partnerships mainly through development, license (in/out) and supply agreements for products and technologies which will enable the company
Sygeplejerske, Laborant, Bioanalytiker mv. til Brønshøj
LABVIKAR ApS
Fyn
Til testprojekt indenfor blodgasanalyse søges medarbejdere til en-dags vagter á 3 timers varighed over 4 dage i april. Et spændende projekt hvor det dog er PÅKRÆVET med erfaring indenfor blodgasanalyse. YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Tidsbegrænset periode
Postdoc i almen medicin
Syddansk Universitet
Fyn
Ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, er en stilling som postdoc ledig til besættelse snarest muligt. Den ans Formålet med projektet er at fremme sunde vaner blandt 130.000 30 til 49-årige i 10 kommuner i Region Syddanmark gennem en systematisk og tidlig opsporing af risikoadfærd og målrettede borgernære sundhedsindsatser. Stillingen er normeret til 37 timer og er tidsbegrænset til 3 år med mulighed for forlængelse. Arbejdsstedet er Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense. Stillingen indebærer nogen rejseaktivitet, særligt til de deltagende kommuner og projektets forskningsparter. Arbejdsopgaver: ? Udarbejde endelig projektbeskrivelse for forskningsaktiviteter ? Deltage i løbende fundraising til
Speciallæger i almen medicin søges til Akutmodtagelsen, Hvidovre Hospital
Akutmodtagelsen
Storkøbenhavn
Vi søger flere kolleger til Akutmodtagelsen med henblik på arbejdsfunktionen i det almene "spor". Arbejdsfunktionen vil bestå i konsultationsvagter efter aftale indenfor det almen medicinske område. Du vil under udførelse af arbejdet være en del af Akutmodtagelsen. Det forventes, at du er uddannet almen praktiserende læge, eller meget tæt på at blive det. Afdelingsledelsen udgøres af ledende oversygeplejerske Karin Lornsen Jakobsen og ledende overlæge Gertrude Ellekilde. Ansættelsesvilkår Stillingerne er til besættelse pr. 1. juli 2014 med løn- og ansættelsesvilkår iht. de indgåede aftaler med de faglige organisationer. Ansøgningsprocedure Ansøgning, CV og andre bilag sendes online via linket her på siden. Ansøgningsfrist er søndag den 11. maj
Vil du være tutor ved medicin?
Fakultetssekretariatet (SUND)
Storkøbenhavn
Et nyt kuld studerende påbegynder lægeuddannelsen henholdsvis til sommer og til vinter. I den anledning søges derfor 11 studerende til at være tutor for et sommer- og et vinterhold. Formål med tutorordningen Tutorordningen er en væsentlig del af studiestartprogrammet. Ved studiestart vil tutorerne i samarbejde med rusvejlederne udgøre russernes første indtryk af studiet. Tutorens rolle er derfor meget vigtig. Som tutor har man medansvar for de nye studerende og skal lave en del opsøgende arbejde. Tutoren skal gennem jævnlige møder opbygge et tillidsforhold til sit hold, informere om studieregler og så vidt muligt foregribe og afhjælpe studiemæssige og sociale problemer, før de når at udvikle sig. Derudover skal tutoren lære holdet at fungere
Bioanalytikere
Region Hovedstadens Elektive Laboratorium
Storkøbenhavn
Region Hovedstadens Elektive Laboratorium Region Hovedstadens Elektive Laboratorium (RHEL) søger to bioanalytikere 37 timer pr. uge. Stillingerne er ledige fra 1. juni eller snarest derefter. Vi søger: Bioanalytikere som synes, at den nyeste teknologi er spændende at arbejde med og som ser udvikling og faglige udfordringer som et positivt tiltag. Vi tilbyder: Ansættelse på landets største og mest automatiserede og IT integrerede laboratorie dækkende: Klinisk biokemi, immunologi, hæmatologi, koagulation, spermaundersøgelser og i begrænset omfang blodprøvetagning. Laboratoriet er Danak akkrediteret efter ISO15189. Laboratoriet har hovedafdeling i Pilestræde og 8 filialer placeret i Region Hovedstaden. Du vil få : fri på søn-og helligdage. Lørdagsarbejde
Bioanalytiker til Infektionshygiejnisk Laboratorium
Infektionshygiejnisk Enhed
Storkøbenhavn
Har du lyst til at arbejde med forebyggelse af infektioner, patientsikkerhed, og kvalitetssikring, så er arbejdet som bioanalytiker i Infektionshygiejnisk Laboratorium måske lige noget for dig. Infektionshygiejnisk Enhed på Rigshospitalet søger pr. 1. juni 2014 en bioanalytiker/laborant i en tidsbegrænset stilling på et år og med mulighed for forlængelse. Stillingen er med en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer pr. uge. ??Stillingen er fysisk og organisatorisk placeret i Infektionshygiejnisk Laboratorium i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, men referere fagligt til Infektionshygiejnisk Enhed, som er en del af Rigshospitalets hygiejneorganisation. Som bioanalytiker i Infektionshygiejnisk Laboratorium, vil du være med til at overvåge Rigshospitalets
2 spændende stillinger som afsnitssekretærer er ledige pr. 1. juni 2014 eller efter aftale.
Aalborg Universitetshospital
Stillingsopslag 2 afsnitssekretærer (lægesekretærer) Hæmatologisk- og Infektionsmedicinsk Afdeling Endokrinologisk Afdeling Klinik Medicin Aalborg Universitetshospital Spændende udfordringer er det noget for dig så se lige her 2 fuldtidsstillinger som afsnitssekretærer i Klinik Medicin er ledige og kan besættes pr. 1. juni 2014 eller efter aftale Vi søger 2 lægesekretærer til stillinger som afsnitssekretærer for sekretærerne på Hæmatologisk/Infektionsmedicinsk Afdeling og Endokrinologisk Afdeling i Medicinerhuset. Hovedfunktionen som afsnitssekretær er koordinering af de daglige arbejdsopgaver i afsnittets sekretariat og i øvrigt deltagelse i sekretariatets funktioner. Arbejdsopgaver som afsnitssekretær: koordinering, prioritering og fordeling
Bioanalytiker til Brønshøj
LABVIKAR ApS
Fyn
Så er der bud efter Laboratoriepersonale (5 Laboranter / Bioanalytiker eller lignende) og 6 Sygeplejersker der har ERFARING MED BLODGASANALYSE (dette er absolut et krav for at man kan deltage i dette projekt). Vi har følgende vagtskema der skal besættes med 12 kandidater der har erfaring med blodgasanalyse, hvoraf de 6 skal være Sygeplejersker: 22. april 2014 hhv. 8-11, 12-15 og 15-18 23. april 2014 hhv. 8-11, 12-15 og 15-18 24. april 2014 hhv. 8-11 og 12-15 25. april 2014 hhv. 8-11 og 12-15 og 28. april 2014 hhv. 8-11 og 12-15 Vikariaterne har en varighed af 1 dag. YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Tidsbegrænset periode
Energiingeniør (ventilation)
PHARMATECHPOWER ApS
Vestsjælland
Vi søger en erfaren ventilationsingeniør eller tilsvarende uddannelse i forhold til at kunne projektere ventilationssystemer. Vi søger en kandidat, der kan deltage såvel i conseptual design, basic design som i detailed design. Har du erfaring i test, tilsyn med og validering af ventilationsanlæg så angiv det endeligt på dit cv. Er dine spidskompetancer rene rum og laboratorier, så hører vi meget gerne fra dig. Da hovedparten af vore opgaver foregår i medicinal-industrien er GMP erfaring en fordel. Opgaverne kan lejlighedsvist være i Kalundborg. Hvis du er interesseret, så mail venligst dit cv til jmj@ptpower.dk YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Fast ansættelse
Efterbehandler / datatekniker eller lignende med relevant uddannelse/erfaring til Vejdirektoratet i Fløng
Målinger
Storkøbenhavn
Vi tilbyder Vejdirektoratet søger en efterbehandler / datatekniker. Du kommer til at være en del af afdelingen Målinger som består af ca. 35 teknikere, efterbehandlere, laboranter, ingeniører og konsulenter. Afdelingen udfører vejtekniske målinger og assisterer i forbindelse med rådgivningsopgaver inden for anlæg og vedligeholdelse af veje - både på vores egne statsveje og på kommunernes veje. Kendskab til følgende vil være en fordel: Vejman.dk (Vejforvaltningssystem)VIMS (Vejteknisk Instituts måledatasystem)SQL Data er vedrørende vejenes tilstand som f.eks. friktion, sporkøring, jævnhed, bæreevne, revner og videobilleder. Programporteføljen, der benyttes til efterbehandling af Vejdirektoratets vejtekniske data, er en blanding af systemer, der
Bioanalytiker til København
LABVIKAR ApS
Fyn
Generelt Som en del af udviklingsafdelingen hos en førende apparaturleverandør (af lean løsninger samt point of care diagnostik til sundhedsvæsnet) søger vi en Laborant eller Bioanalytiker til fastansættelse. I afdelingen arbejdes dels med kvalitets opfølgning på eksisterende POC apparat og dels er de i gang med udvikling af nye ABL POC apparater med nye features. Den nye kandidat vil indgå som en del af et Kemi team der skal have fokus på gennemførsel af test og dokumentation af ændringer og nye features Ansvar § Gennemførsel af test på udviklingsapparater (ABL) . § Præparering af prøvemateriale, herunder blodprøver. § Måling på, fejlfinding af og vedligehold af apparater. § Deltage i gennemførsel af eksterne studier på hospitaler § Protokol-
Maskiningeniør Mechanical
PHARMATECHPOWER ApS
Vestsjælland
Vi leder efter en erfaren maskiningeniør, som kan trække et større projekt i Københavnsområdet. Det er nødvendigt, at du har erfaring fra: Pharma (GMP m.m.) Proces Projektledelse Vi har en spændende opgave som rækker langt ud i fremtiden, men skal bruge den rette "tunge" ingeniør nu. Mail venligst dit cv asap, til jmj@mfajensen.dk og vi vender hurtigt tilbage til alle kandidater, der opfylder kriterierne. YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Fast ansættelse
Reservelæge / Stud.med.
Kong Christian Xs Gigthospital, Gråsten
Syd- og Sønderjylland
En vikarstilling med ansættelse i reumatologi ved Kong Chr. X.´s Gigthospital opslås ledig til besættelse fra 1. juni 2014 eller snarest muligt herefter, og mindst 3 til 6 måneder frem. Reumatologi specialet er en spændende blanding af teori og praksis. Der er et stort element af følgende områder: Inflammation og immunologi, omf Kunne intern medicin:reumatologi være et muligt specialevalg for dig? For læger som vil specialisere sig i almen medicin (25% af kontakter i praksis er bevægeapparatsgener), ortopædkirurgi eller til andet internt medicinsk grenspeciale vil stillingen også øge evnen til og erfaringen med vurdering og differentialdiagnostik af bevægeapparatsgener. Hvad er Gigthospitalet? Hospitalet varetager den reumatologiske funktion
Klinisk forskningslektorat i Børne- og Ungdomspsykiatri
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Storkøbenhavn
Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet En stilling som klinisk forskningslektor i Børne- og Ungdomspsykiatri ved Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er 5- årig. Det kliniske forskningslektorat er kombineret med en overlægestilling ved Psykiatrien Region Sjælland. Det er en forudsætning for ansættelse, at der opnås ansættelse i begge dele af stillingen. Det er derfor en betingelse for, at en ansøgning tages under behandling, at ansøger indsender både en ansøgning til Fakultetet (lektordelen) og en ansøgning til Psykiatrien (overlægedelen), jf. den samtidigt opslåede overlægelægestilling. Dette gælder også ansøgere, som i forvejen måtte være ansat
Sygeplejerske til Akutafdelingen, Slagelse Sygehus - quicknr. 14429
Slagelse Sygehus, Akutafdelingen
Vestsjælland
Vi søger sygeplejersker til AKUT 2, Akutafdelingen i Slagelse. Akut 2 er en del af Akut Afdelingen, hvor vi modtager, observerer, behandler og udskriver/flytter patienter indenfor flere specialer. Vi har et stort flow og forventer at flytte eller udskrive patienterne indenfor 24 timer. Neurologien flytter 1. maj 2014 til Slagelse og derfor søger vi nye kollegaer. De næste to år, indgår vi i et samarbejde med Boston Harvard, som bl.a kommer på besøg 6 gange i 2014 mhp. at udvikle vores uddannelse og kompetencer som akut sygeplejersker samtidig med at der er fokus på flow og organisering af afdelingen. Afdelingen byder på spændende faglige udfordringer og vores dage er aldrig ens. Vi søger nye kollegaer med min. tre års erfaring fra medicin, kirurgi
Overlæge til Endokrinologisk Afdeling I, Bispebjerg Hospital
Endokrinologisk Afdeling I
Storkøbenhavn
En stilling som overlæge ved Endokrinologisk Afdeling I, Bispebjerg Hospital, er ledig til besættelse pr. 1. juli 2014. Fra 1. januar 2014 er afdelingen en selvstændig endokrinologisk afdeling. Vil du være med til at videreudvikle den endokrinologisk afdeling i det nye Bispebjerg Hospital. Kvalifikationer Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: endokrinologi, evt. en ansøger, som pr. 1. juli 2014 eller senere har afsluttet speciallæge uddannelsen. Vi søger en person, som sammen med de 9 andre endokrinologiske overlæger i afdelingen vil deltage i arbejdet med opbygning af en selvstændig endokrinologisk afdeling som en væsentlig afdeling i det nye akutte hospital. Afdelingen lægger vægt på gode patientforløb, tværfagligt og
Banner

Ofir banner

Nyheder fra medtechjobbet.dk

1 klik og du har overblikket over alle Merkonom job
Ønsker du arbejde som Merkonom? Så er du kommet til det rette site. På medtechjobbet.dk, er vi specialiserede i Merkonom job.
Nu behøver du kun lede efter job som Medicinsk forsker et sted
Søger du job som Medicinsk forsker? Så er du kommet til det rette sted. På medtechjobbet.dk, er vi specialister i Medicinsk forsker job.
Få jobbet som Medicinsk teknolog før alle andre
Søger du arbejde som Medicinsk teknolog? Så er du kommet til det rette site. På medtechjobbet.dk, er vi eksperter i Medicinsk teknolog job.
Søger du arbejde som Bioanalytiker?
Ønsker du arbejde som Bioanalytiker? Så er du kommet til det rette site. På medtechjobbet.dk, er vi eksperter i Bioanalytiker job.

Ofir banner