Medtech job

Går du og leder efter et nyt medtechjob? Så er du kommer til det rette sted. Medtechjobbet.dk er lavet i samarbejde med Ofir.dk for at danne et overblik over de ledige medtechjobs, der er at finde i hele Danmark. Der vil udover de medtechjobs, der er indrykket på Ofir.dk, også være ledige jobs fra andre sider som Ofir.dk samarbejder med. Du vil på siden både kunne finde ledige medtechjobs fra den private og den offentlige sektor. Der er en bred vifte af stillinger indenfor medtechbranchen, og det vil være muligt at finde jobs på mange niveauer lige fra ingeniørjobs til laborantjobs. Lige meget om du er nyuddannet, arbejdsløs eller bare går og leder efter nye udfordringer, vil der være et medtechjob, der kan interessere dig, og som tilbyder de udfordringer, du går og leder efter i hverdagen.

Held og lykke med jobsøgningen.

SE ALLE LEDIGE JOB HEROverlæge i intern medicin: lungemedicin til Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg
Medicinsk Afdeling
Midtjylland
En stilling som overenskomstansat overlæge i intern medicin: lungemedicin ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg opslås til besættelse den 1. september 2016 eller efter aftale. Om stillingenOverlægen skal sammen med afdelingens øvrige lungemedicinske overlæger varetage driften af de lungemedicinske funktioner i henhold til funktionsbeskrivelsen, samt de funktioner, som generelt følger af ansættelse som overlæge ved Medicinsk Afdeling.Kvalifikationer og kompetencer:Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: lungemedicin, gerne med særlig interesse i lungeinfektion inklusiv tuberkulose og kronisk obstruktiv lungesygdom. Endvidere kvalificeret i henhold til opfyldelse af funktionsbeskrivelsen. Afdelingen
Overlæge i intern medicin: endokrinologi til Medicinsk Afdeling, Hospitalsenhed Midt
Medicinsk Afdeling
Midtjylland
En stilling som overenskomstansat overlæge i intern medicin: endokrinologi ved Hospitalsenhed Midt, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Viborg opslås til besættelse den 1. august 2016 eller efter aftale. Om Medicinsk AfdelingMedicinsk Afdeling er en intern medicinsk afdeling, der dels modtager uselekterede interne medicinske patienter, dels varetager en række grenspecialiserede funktioner, herunder endokrinologi, gastroenterologi, lungemedicin, nefrologi, infektionsmedicin, reumatologi og dermatologi.Medicinsk Afdeling er placeret både i Viborg og i Skive. Der er 58 sengepladser i Viborg.Medicinsk Afdeling er præget af stor aktivitet og fagligt engagement. Afdelingen er udpeget til at oppebære akutfunktion og varetager uddannelse af yngre
Dag- og aftensygeplejersker søges til midlertidige pladser på Plejecenter Hegnsgården
Hegnsgården Plejecenter
Storkøbenhavn
Om JobbetKom og vær med til at fusionere to nye midlertidige afdelinger på Plejecenter Hegnsgården. Som led i Ældreområdets ombygningsplaner bliver en del af Rudersdal Kommunes midlertidige pladser samlet på Hegnsgården pr. 25. april 2016, så vi i alt får 46 pladser fordelt på to afdelinger. Som sygeplejerske på midlertidigafdeling, vil du sammen med andre sygeplejekollegaer, have det sygeplejefaglige ansvar for borgerne. Opgaverne spænder bredt fra grundlæggende sygepleje, til komplekse medicinske- og kirurgiske problemstillinger, der stiller store faglige krav til dig som sygeplejerske.Vi ligger stor vægt på, at vi hele tiden arbejder og tænker tværfagligt og tværsektorielt, og som sygeplejersker har man en stor koordineringsopgave i dette
Afdelingslæge i gastroenterologi
Medicinsk Afdeling, læger
Midtjylland
Afdelingslæge i gastroenterologiRegionshospitalet Horsens En stilling som afdelingslæge ved Medicinsk Afdeling og Danmarks største endoskopi-center er ledig til besættelse pr. 1. juli 2016 eller efter aftale. Vi udvider vores gastroenterologiske team på Medicinsk Afdeling og søger derfor en afdelingslæge med specialelægeuddannelse i Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi. Vores nye afdelingslæge skal i samarbejde med afdelingens øvrige gastroenterologer varetage stuegange, ambulatorievirksomhed og endoskopiske undersøgelsesprocedurer. I det gastroenterologiske ambulatorium er der tilknyttet et stort antal patienter med inflammatoriske tarmlidelser. Biologisk behandling varetages af et velfungerende team. Stillingen indeholder mulighed
Lægekonsulent til Rusmiddelområdet.
Rusmiddelcenter Syddjurs
Østjylland
Rusmiddelcenter Syddjurs Syddjurs Kommune søger lægekonsulent til stof-og alkoholområdet.Rusmiddelcenteret søger en lægekonsulent til den ambulante stof-og alkoholbehandling i Syddjurs Kommune. Stillingen er på ca. 5-6 timer pr. uge. Timetal, telefontid og placering er efter aftale. Det forventes at lægekonsulenten er til stede på centeret for at varetage konsultationen. Social behandler deltager altid sammen med lægen til konsultationerne.Stillingen ønskes besat 1. juni 2016. Lægen får ansvar for følgende opgaver jf. sundhedsloven: Ordination af substitutionsmedicin til stofmisbrugere, samt ordination af medicin til brug for afrusning. Helbredsmæssig udredning/kortlægning af de eventuelle problemstillinger der knytter sig til et stof eller
Stud.med. 6 timer ugentligt søges til Klinik for Personlighedsforstyrrelser, AUH Risskov, 01.06.2016
AUH Afd Q - Klinik for personlighedsforstyrrelser
Østjylland
Stud. Med. lægevikar søges til Klinik for personlighedsforstyrrelser, Afd. Q, AUH Risskov. Stillingen løber fra 01.06.2016. til d. 31.12.2016.Klinik for personlighedsforstyrrelser søger en stud.med. lægevikar til aflastning af klinikkens læger.Vi søger en lægestuderende til en stilling på 6 timer pr. uge, som under supervision af klinikkens læger vil bistå med rutineopgaver. Det drejer sig om lægesamtaler i forbindelse med opstart af behandling. Disse omfKlinikken hører under Afd. Q, Aarhus Universitetshospital i Risskov.Vi søger en lægestuderende der har: Gerne erfaring med psykiatri eller interesse for det på længere sigt. Nogen erfaring fra klinik ophold i optagelse af somatisk og medicin anamnese. Lyst til faglig udvikling samt engagement
Afdelingslæge på Hæmatologisk Afdeling R
Hæmatologisk Afdeling R
Østjylland
Har du lyst til ansættelse som speciallæge i en dynamisk Hæmatologisk Afdeling, der er synlig både nationalt og internationalt?Vi søger en speciallæge i intern medicin: hæmatologi til en afdelingslægestilling på Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, THG. Stillingen er til besættelse pr. 1. september 2016 eller efter aftale.Hvem er viHæmatologisk Afdeling varetager både højtspecialiseret hæmatologisk behandling og mere basal hæmatologi. Vi har i alt 46 senge fordelt på tre afsnit, og der varetages udredning, diagnostik og behandling af blandt andet patienter med lymfeknudekræft, myelomatose, akutte- og kroniske leukæmier, samt udføres allogene knoglemarvstransplantationer. Afdelingen har ud over sengeafdelingerne, et stort ambulatorium,
Projektleder/projektkoordinator søges til medicindata-området i Region Midtjylland
Aktivitets-&Investeringsplanl.
Midtjylland
Har du lyst til at få en central projektleder-/projektkoordinatorrolle på medicindata-området i Region Midtjylland? Der er i øjeblikket en stor opmærksomhed på medicinområdet i regionerne. Det handler om at sikre, at regionerne får mest mulig kvalitet for pengene. Opmærksomheden på området forventes ikke at blive mindre i de kommende år. Der kommer fx et nyt nationalt medicinråd, der skal give nationale anbefalinger om brug af medicin. Region Midtjylland har søsat et nyt medicindata-projekt, der skal give en nem adgang til effektive medicindata. Sundhedsplanlægning søger i den forbindelse en engageret projektleder/projektkoordinator. Opgaverne forventes bl.a. at blive følgende: Kortlægge igangværende initiativer/projekter på medicinområdet,
Sygeplejerske til Afsnit H3, Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt
Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Midtjylland, Østjylland
Et barselsvikariat på 6 måneder som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Afsnit H3, Regionshospitalet Hammel Neurocenter, er ledigt til besættelse pr. 1.6 eller 1.7.Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge, i blandede vagter, dag og aften. Om stillingenVi lægger vægt på:at du har erfaring som sygeplejerske og meget gerne indenfor neurorehabilitering, neurologi, almen medicin og psykiatri. Vi forventer:At du har lyst og interesse samt faglige ambitioner indenfor specialet.At du som person er rolig og robustAt du - efter en introduktions og oplæringsperiode - professionelt kan bidrage ind i de komplekse patientforløb med svært kognitivt skadede patienter, hvor svær konfusion og agitation ofte er meget fremtrædende symptomer særligt
Overlæge/Afdelingslæge, hjerte/lungeradiologi til Radiologisk Afsnit, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg
Diagnostisk Center
Midtjylland, Østjylland
En stilling som overlæge, alternativt afdelingslæge, ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Radiologisk Afsnit, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. august 2016 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.Om stillingenDu har: interesse for at indgå i team rettet mod de kliniske specialer gode kommunikations- og samarbejdsevner ønsker om at udvikle specialet ønsker at deltage aktivt i innovations- og forskningsopgaver Vi vil tilbyde: En stilling særligt rettet mod lungeundersøgelser En spændende organisation Sidemandsoplæring og teoretisk videreuddannelse i MR/CT/UL Eget ansvarsområde Deltagelse i ledelse/innovation Deltagelse i klinisk
Overlæge/Afdelingslæge, muskuloskeletal radiologi til Radiologisk Afsnit, Regionshospitalet Silkeborg
Diagnostisk Center
Midtjylland, Østjylland
En stilling som overlæge, alternativt afdelingslæge, ved Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Radiologisk Afsnit, Regionshospitalet Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. august 2016 eller efter aftale. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.Om stillingenDu har: interesse for at indgå i team rettet mod de kliniske specialer gode kommunikations- og samarbejdsevner ønsker om at udvikle specialet ønsker at deltage aktivt i innovations- og forskningsopgaver Vi vil tilbyde: En spændende organisation Sidemandsoplæring og teoretisk videreuddannelse i MR/CT/UL Eget ansvarsområde Deltagelse i ledelse/innovation Deltagelse i klinisk forskning med vores respektive samarbejdspartnere
Sygeplejerske i aftenvagt til Plejecentrene Poppelbo og Lærkebo
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Sygeplejerske i aftenvagt til Plejecentrene Poppelbo og Lærkebo Brænder du for ældreområdet og er på udkig efter en arbejdsplads, der har sigte på at understøtte de ældre i at Leve stærkt hele livet"? Så vil vi gerne høre fra dig.Vi har fokus på, at kompleksiteten i pleje- og omsorgsopgaverne er i konstant udvikling og at der gradvist sker en opgaveglidning mod primærsektor. Derfor er vi på udkig efter: En engageret og fagligt kompetent sygeplejerske i aftenvagt 7/7 i ulige uger. Udannelseskrav: sygeplejerske. Vi går ikke på kompromis med fagligheden og beboernes frihed til at spille hovedrollen i deres eget liv hele livet . Ansvarsområde: Pleje- og omsorgsopgaverne udføres iht. relevante instrukser og politikker. Pleje- og omsorgsopgaverne
Kontaktpersoner - sygeplejerske, pædagog, ergoterapeut eller sosuassistent - til Sundbygård
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Kontaktpersoner - sygeplejerske, pædagog, ergoterapeut eller sosuassistent - til Sundbygård Til socialpsykiatrisk boenhed på Sundbygård, Center Amager, søges to kontaktpersoner til en fast stilling og et barselsvikariat på seks måneder med mulighed for forlængelse.Begge Stillinger er på 37 timer ugentligt, fordelt på en 5-dages arbejdsuge, i blandede vagter og med arbejde hver 3. weekend. Center Amager har en fast natbase, vi dækker kun n Pr. 1. december 2015 blev vores huse, blok A og blok B, slået sammen til en ny enhed, Botilbud Sundbygård, som er under samme ledelse. Det langsigtede mål er at sammenlægge medarbejdergrupperne og det daglige arbejde. Botilbuddet Sundbygård består af 48 forholdsvist nybyggede, toværelses lejligheder med køkken
Basissygeplejerske til barselsvikariat på Plejecentrene Poppelbo og Lærkebo
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Basissygeplejerske til barselsvikariat på Plejecentrene Poppelbo og Lærkebo Brænder du for ældreområdet og er på udkig efter en arbejdsplads, der har sigte på,at understøtte de ældre i at Leve stærkt hele livet ? Så vil vi gerne høre fra dig. Vi har fokus på, at kompleksiteten i pleje og omsorgsopgaverne er i konstant udvikling, og at der gradvist sker en opgaveglidning mod primærsektor. Derfor er vi på udkig efter: En engageret og fagligt kompetent basissygeplejerske i et barselsvikariat 35 timer ugentligt. Vi går ikke på kompromis med fagligheden og beboernes frihed til at spille hovedrollen i deres eget liv hele livet. Ansvarsområde: Pleje- og omsorgsopgaverne udføres iht. relevante instrukser og politikker. Pleje- og omsorgsopgaverne udføres
Botilbudsleder til Sundbyhus
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Botilbudsleder til Sundbyhus Botilbuddet Sundbyhus, i Center Amager, skal bruge en ny botilbudsleder. Målgruppen på Sundbyhus består af borgere med en sindslidelse og samtidigt aktivt misbrug af et bredt spektrum af euforiserende stoffer og alkohol. Sundbyhus består af 11 § -107, kortvarende tilbudspladser, og 16 § -108, længerevarende tilbudspladser. Du vil blive leder for en tværfagligt sammensat personalegruppe, af sygeplejersker, pædagoger, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter. Alle kontaktpersoner indgår på lige fod med hinanden i relationsarbejdet med borgeren. Personalegruppen har gennemgået et særligt uddannelsesforløb i motiverende interviews. Dette har til formål at højne de faglige kvalifikationer, i arbejdet med målgruppen
Social- og sundhedsassistenter/-hjælpere i aftenvagt til demensafdelingen på Fælledgården
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistenter/-hjælpere i aftenvagt til demensafdelingen på Fælledgården Brænder du for det nære samarbejde med beboere om at skabe et godt hverdagsliv? Som følge af en opprioritering af aftenvagten, søger vi assistenter og hjælpere til demensafdelingen. Demensafdelingen har to etager med hver 15 beboere. Tidligere har hver etage haft to faste aftenvagter og har deltes om en aftenvagt i springerfunktion. For at skabe det gode hverdagsliv hele døgnet, samt en rolig og hyggelig spiseoplevelse, har vi valgt at hver etage fremover bemandes med tre medarbejdere i de mest aktive aftentimer.Demensafdelingen er en del af Indre by/Østerbros Demensvidenscenter, der også rummer demensdagcenter og demensfaglig rådgivning.Demensafdelingen
Plejecenter Mimosen søger social- og sundhedsassistenter
Plejecenter Mimosen
Nordsjælland, Storkøbenhavn
Hvem er vi?Plejecenter Mimosen er Allerød Kommunes plejecenter specielt for borgere med demenssygdom.Plejecenteret er hyggeligt indrettet som leve-bo-miljø og er inddelt i tre huse med otte beboere i hvert.Der er til hvert hus tilknyttet en sygeplejerske, fire social- og sundhedsassistenter og tre social- og sundhedshjælpere, så der er god mulighed for faglig sparring i det daglige arbejde.Social- og sundhedspersonalet arbejder i såvel dag- som aftenvagter. Der vil forekomme enkelte 12 timers vagter i arbejdsweekenderne, der som udgangspunkt ligger hver anden uge. Vi har faste n Herudover har vi en ergoterapeut ansat på tværs af husene til at være tovholder omkring aktiviteter, forflytninger og rehabilitering på Mimosen. Hvad søger vi?Vi søger
Social- og sundhedsfaglig kollega til Botilbud Rønnebo
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsfaglig kollega til Botilbud Rønnebo En god kollegagruppe venter på dig.Hvis du klar til at blive vores nye super gode sundhedsfaglige kollega, og hvis du klar til at gøre en forskel for borgere med psykiske lidelser fra 1. juli 2016, så er Rønnebo noget for dig. Vi har en fast stilling ledig, og glæder os til at byde dig velkommen som ny kollega.Hvem er viRønnebo er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud, hvor der bor 61 beboere med psykiske lidelser som skizofreni og svære affektive forstyrrelser med tilbagevendende psykoser. Beboerne har sociale vanskeligheder, og mange har svært ved at indgå i samfundslivet. Nogle beboere har et afhængighedsforhold til rusmidler. Beboerne er i alderen fra 30-80+, med hovedvægten på de
Ergoterapeut til Retspsykiatrisk sengeafsnit R1
Regionspsykiatrien Midt
Midtjylland
Regionspsykiatrien MidtRetspsykiatrisk sengeafsnit R1, 6. etage Ergoterapeut til retspsykiatriske patienter, 32 timer ugentligt Afsnittet har plads til 20 patienter fordelt på 2 etager, 10 patienter på 6. etage med fokus på rehabilitering og udslusning og 10 patienter på 5. etage med fokus på intensiv stabilisering. Alle patienter er kriminelle sindslidende, de fleste med dom til behandling. Indlæggelsestiden kan variere meget, men vil ofte være langvarig. Vi lægger i hverdagen meget vægt på rettidig og tilpasset indgriben, så vi løser problemer, inden de vokser sig store. Udvikling og vækst forudsætter et stabilt og narkofrit miljø. Vi prioriterer også livsstilsintervention; fysisk aktivitet og kost. Vi arbejder med kvalitetsstandarder jvf.
Serviceassistenter/medarbejdere til Hospitalsapoteket Region Midtjylland
Hospitalsapoteket, Serviceproduktion-Intern service
Østjylland
Hospitalsapoteket Region Midtjylland søger snarest 2 serviceassistenter til funktionen for Intern Service. Stillingerne er på 37 timer pr. uge fordelt med 7 time mellem kl. 05.00 og indtil kl. 16.30 på hverdage. Du bliver en del af servicefunktionen i hospitalsapotekets afdelinger på AarhusUniversitetshospital, Nørrebrogade. Vi er 11 medarbejdere i funktionen, som løsermange forskellige opgaver ud over rengøring af kontor-, lager- og produktionslokaler. Dine faste opgaver bl.a. vil være: Rengøring i sterile produktionslokaler Daglig rengøring af lokaler og kontorer Medhjælper i afdelingen, der blander cytostatika (kemokure) til kræftpatienter. Du skal servicere de medarbejdere, der arbejder med blanding i sikkerhedsbænke. ?Det kan være ved at
Sygeplejerske til Retspsykiatrisk sengeafsnit
Regionspsykiatrien Midt
Midtjylland
Regionspsykiatrien MidtRetspsykiatrisk sengeafsnit R1, 5. etage Sygeplejerske til retspsykiatriske patienter, 32 timer ugentligt Afsnittet har plads til 20 patienter fordelt på 2 etager, 10 patienter på 6. etage med fokus på rehabilitering og udslusning og 10 patienter på 5. etage med fokus på intensiv stabilisering. Alle patienter er kriminelle sindslidende, de fleste med dom til behandling. Indlæggelsestiden kan variere meget, men vil ofte være langvarig. Vi lægger i hverdagen meget vægt på rettidig og tilpasset indgriben, så vi løser problemer, inden de vokser sig store. Udvikling og vækst forudsætter et stabilt og narkofrit miljø. Vi prioriterer også livsstilsintervention; fysisk aktivitet og kost. Vi arbejder med kvalitetsstandarder jvf.
Overlæge, Smerteklinik Silkeborg, Regionshospitalet Silkeborg, Hospitalsenhed Midt
Regionshospitalet Silkeborg
Midtjylland, Østjylland
Vi søger en overlæge til Smerteklinik Silkeborg, der tværfagligt behandler borgere med kroniske non-maligne smertetilstande. Stillingen er tilknyttet Center for Planlagt Kirurgi (CPK), og ønskes besat pr. 1. juli 2016 eller efter aftale. Om stillingenSmerteklinik Silkeborg tilbyder borgere med kroniske non-maligne smertetilstande et behandlings-tilbud i Region Midtjylland. Smerteklinik Silkeborg er etableret i efteråret 2015, og er allerede nu en væsentlig og succesrig aktør i behandlingen af denne patientgruppe. Smerteklinikken er fortsat i etableringsfasen, og du får således en enestående mulighed for at sætte rammer og præge dette nye tiltag i en dynamisk organisation. Arbejdet foregår i samarbejde med eksisterende enhed ved Århus Universitetshospital,
Sygeplejerske til barselsvikariat, Retspsykiatrisk sengeafsnit R1
Regionspsykiatrien Midt
Midtjylland
Regionspsykiatrien MidtRetspsykiatrisk sengeafsnit R1, 5. etage Barselsvikar - 9 mdr. for sygeplejerske til retspsykiatriske patienter, 32 timer ugentligt Afsnittet har plads til 20 patienter fordelt på 2 etager, 10 patienter på 6. etage med fokus på rehabilitering og udslusning og 10 patienter på 5. etage med fokus på intensiv stabilisering. Alle patienter er kriminelle sindslidende, de fleste med dom til behandling. Indlæggelsestiden kan variere meget, men vil ofte være langvarig. Vi lægger i hverdagen meget vægt på rettidig og tilpasset indgriben, så vi løser problemer, inden de vokser sig store. Udvikling og vækst forudsætter et stabilt og narkofrit miljø. Vi prioriterer også livsstilsintervention; fysisk aktivitet og kost. Vi arbejder med
Medicinstuderende til Regionspsykiatrien Horsens
Regionspsykiatrien Horsens, Læger
Midtjylland
Regionspsykiatrien Horsens søger flere medicinstuderende til arbejde i sommeren 2016. Regionspsykiatrien Horsens (RPH) er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens og med to satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder - i alt ca. 213.000 indbyggere. Afdelingen hører organisatorisk til Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland. Region Midtjyllands værdier er dygtighed, dialog og dristighed.RPH har ca. 170 medarbejdere. Der er 2 sengeafsnit O1 og O2 og 2 ambulante klinikker H1 og H2.O1 er et skærmet afsnit med 22 senge. Til afsnittet er knyttet et psykiatrisk akutteam bestående af 5 sygeplejersker, der kører ud i hele optageområdet.
Afdelingslæger, fælles stillingsopslag ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
BUC Administration
Østjylland
Fælles stillingsopslag for afdelingslæger, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC), Region Midtjylland Stillingsopslaget omf Alle stillinger er fuldtidsstillinger og er til besættelse fra 1. september 2016 eller snarest derefter.For alle stillinger gælder:KvalifikationerStillingerne kan søges af speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri eller yngre læger under videreuddannelse i børne- og ungdomspsykiatri, som forventes at opnå speciallægeautorisation senest tre måneder efter forventet ansættelsestidspunkt.For ansøgere til Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium gælder, at stillingen kan søges af både børne- og ungdomspsykiatere og voksenpsykiatere.Der tilbydes: Et godt arbejdsmiljø Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af videndeling
Overlæge eller evt. afdelingslæge i børnekardiologi, Børneafdelingen
Børneafdeling A
Østjylland
En stilling som overlæge eller afdelingslæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Børneafdelingen, med specialfunktion indenfor børnekardiologi er ledig til besættelse pr. 1. juni 2016 eller senere. Overlægen indgår i det børnekardiologiske team, og er tilknyttet afsnit A40. Overlægen indgår enten i det almene bagvagtslag på Børneafdelingen, der pt. er 16-skiftet med rådighedsvagt fra hjemmet, eller i den 5-skiftede børnekardiologiske beredskabsvagt afhængig af børnekardiologiske kompetencer.Overlægen/afdelingslægen skal være speciallæge i pædiatri. Overlæge skal enten at have - eller være i en - ekspertuddannelse i børnekardiologi efter danske eller europæiske krav, eller have børnekardiologisk erfaring svarende hertil. Det samme gælder
SSA til Retspsykiatrisk sengeafsnit R1
Regionspsykiatrien Midt
Midtjylland
Regionspsykiatrien MidtRetspsykiatrisk sengeafsnit R1, 5. etage SSA til retspsykiatriske patienter, 37 timer ugentligt Afsnittet har plads til 20 patienter fordelt på 2 etager, 10 patienter på 6. etage med fokus på rehabilitering og udslusning og 10 patienter på 5. etage med fokus på intensiv stabilisering. Alle patienter er kriminelle sindslidende, de fleste med dom til behandling. Indlæggelsestiden kan variere meget, men vil ofte være langvarig. Vi lægger i hverdagen meget vægt på rettidig og tilpasset indgriben, så vi løser problemer, inden de vokser sig store. Udvikling og vækst forudsætter et stabilt og narkofrit miljø. Vi prioriterer også livsstilsintervention; fysisk aktivitet og kost. Vi arbejder med kvalitetsstandarder jvf. Den danske
Social- og sundhedsassistenter til Vikarkorpset
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistenter til Vikarkorpset Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Vikarkorps har travlt og søger social- og sundhedsassistenter til dag-, aften- og n Dit arbejdssted vil være i hjemmeplejen og på plejehjemmene i Københavns Kommune. Du er freelance ansat og har friheden til selv og ønske arbejdstid via rådighedsskemaer. Vikarkorpset søger social- og sundhedsassistenter til HJEMMEPLEJEN og PLEJEHJEMMENE i diverse tidsrum. Dagvagter i tidsrummet kl. 07.00 16.00Vikarer der ønsker at arbejde i dagtimerne både hverdage og weekender, både til plejehjem og til hjemmeplejeAftenvagter i tidsrummet kl. 13.00 24.00Vikarer der ønsker at arbejde i hjemmeplejen med og uden kørekortN 21.00 08.00. Vi lægger vægt på du har følgende personlige
Afdelingslæge
Funktionelle Lidelser
Østjylland
En stilling som afdelingslæge ved Funktionelle Lidelser er ledig til besættelse med tiltrædelse 1. september 2016 eller efter aftale. Stillingen er tidsbegrænset i 2 år men med mulighed for varig ansættelse. Funktionelle Lidelser er en del af Hoved-Hjerte-Centret på Aarhus Universitetshospital og er tilknyttet Aarhus Universitet.Funktionelle Lidelser blev oprettet i 1999 under Aarhus Universitetshospital og varetager regionsfunktion for behandling af funktionelle lidelser, det vil sige komplicerede somatoforme lidelser, dissociative lidelser, helbredsangst samt patienter med kroniske smerter i et samarbejde med Neurologisk afdeling. Afdelingen modtager også mange patienter fra andre regioner. Klinikken har et tæt samarbejde med andre kliniske
Sygeplejerske, Neurologisk afdeling
Neurologisk, Lemvig
Vestjylland
Neurologisk afdeling, Regionshospitalet Lemvig søger:1 sygeplejerske til en fast stilling 32 timer om ugen fra 1.6. 2016. Neurologisk afdeling neurorehabiliteringsafsnit N3, Regionshospitalet Lemvig søger 1 sygeplejerske til et spændende arbejde med at rehabilitere patienter med apopleksi. Stillingen er med skiftende vagter - dog primært to vagtformer. Neurorehabiliteringsafsnittet har 15 sengepladser fordelt på 2 tværfaglige teams med integreret samarbejde mellem faggrupperne. Den tværfaglige indsats er et meget væsentligt element i genoptræning, hvor fleksibilitet og samarbejde er nødvendigt for at nå et godt resultat for apopleksipatienten uanset apopleksiens sværhedsgrad. Tålmodighed og evne til at inddrage og kommunikere med apopleksipatienten
Sygeplejerske søges til hjemmeplejen i Allingåbro
Hjemmehjælp og hjemmesygepleje Allingåbro/Glesborg
Østjylland
Sygeplejerske til hjemmeplejen - Barselsvikariat Da vores kollega går på barsel, søger vi en sygeplejerske til vikariat i hjemmeplejen Allingåbro-Glesborg med base i Allingåbro. Vi er 20 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter organiseret i 2 team, der sammen leverer indsatser til borgere i et stort geografisk område omfDu vil få en spændende og varieret hverdag, hvor du skal bruge din sygeplejefaglige erfaring og kompetencer. Du vil skulle arbejde i tæt samspil med erfarne, engagerede social- og sundhedshjælper-team og med pårørende og andre tværfaglige samarbejdspartnere.Er du nyuddannet sygeplejerske får du alletiders mulighed for at erhverve dig en bred vifte af kompetencer.Vi har stort fokus på den sygeplejefaglige indsats og udvikling
Social faglig medarbejder til Forsorgshjemmet Esbjerg
Esbjerg Forsorgshjem
Syd- og Sønderjylland
Forsorgshjemmet Esbjerg søger 1 medarbejder til fast stilling som social faglig medarbejder pr. 1.6.2016, eller snarest der efter. Stillingen er på 32 timer ugentligt, med mulighed for flere timer.Om osVi er et tilbud efter servicelovens 110, og vi råder pt. over 28 pladser til borger, som er hjemløse.Hjemløshed er hovedårsagen til indskrivning på Forsorgshjemmet, men borgergruppen har som oftest andre problematikker, som misbrug, psykisk sygdom, økonomiske vanskeligheder, isolation m.m..På Forsorgshjemmet kan borgeren henvende sig i døren døgnet rundt, og forvente at blive tilbudt et ophold med det samme.Vi tilbyder, ud over en seng, også en individuel indsatsplan, med mål for opholdet på Forsorgshjemmet.Vi står midt i en ombygning af Forsorgshjemmet,
Afdelingslæge til Akutafdelingen
Akutafdelingen, læger
Midtjylland
Akutafdelingen i Horsens udvider staben af fastans 1. august 2016 med yderligere en speciallæge. Vi søger en afdelingslæge som: ønsker at være med til at udvikle og drive et Akuthospital og en Akutafdeling hvor vi lægger væk på faglig udvikling samt godt lærings og arbejds miljø. ønsker at være en del af tværfaglige teams. er speciallæge i et relevant speciale og har erfaring med at modtage akutte patienter. ønsker at udvikle på en Akutafdeling hvor godt arbejdsmiljø og god tone er en prioritet. vil være med til at forme fremtidens fælles akutte modtageenhed ønsker at være med til at uddanne og vejlede den næste generation af læger har eller ønsker at få fagområdeuddannelsen i akutmedicin eller tilsvarende akutuddannelse I Horsens realiserer
Sundhedskonsulent til Sundheds- og Rehabiliteringsteamet
Social, Sundhed og Beskæftigelse
Syd- og Sønderjylland
Da en af vores dygtige sundhedskonsulenter har søgt nye udfordringer, søger vi nu en sundhedskonsulent med sygeplejefaglig baggrund og med en relevant overbygning.Stillingen er på 37 timer pr. uge med start 1. juni eller hurtigst muligt herefter. Sundheds- og Rehabiliteringsteamet er en del af Social- og Sundhedsafdelingen i Varde Kommune. Vi samarbejder på tværs i hele organisationen med det mål at understøtte, styrke og udvikle den sundhedsfaglige indsats, der specifikt udgår fra sundhedsloven og Sundhedsstyrelsens retningslinjer.Vi kan tilbyde et godt og fleksibelt arbejdsmiljø med gode kollegaer og høj faglighed, nye udfordringer og mulighed for at præge jobindholdet, et arbejde både på forvaltningsniveau og tæt på borgernes hverdag, nem
Læger til introduktionsstilling, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center?, Skolebørn Viborg og Herning, Region Midtjylland
BUC Administration
Østjylland
Læger til introduktionsstilling, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center?, Skolebørn Viborg og Herning, Region Midtjylland - Fælles opslag 2 introduktionslægestillinger, fuldtid til besættelse fra 1. september 2016 eller snarest derefter.HerningAlment skolebørns- og ungdomsafsnit, Herning, tilbyder introduktionsstilling med primær funktion på matriklen i Herning.Stillingsopslaget henvender sig til alle læger med særlig interesse for det børne- og ungdomspsykiatriske speciale, samt lyst til faglig udvikling indenfor for børne- og ungdomspsykiatri og til at indgå i et tværfagligt samarbejde med andre specialiseredekliniske faggrupper, herunder speciallæger, socialrådgivere, psykologer, sygeplejersker og pædagoger.Vi kan tilbyde grundig introduktion
Overlæge til Akutafdelingen
Akutafdelingen
Midtjylland
Overlæge til Akutafdelingen, Hospitalsenheden Horsens Akutafdelingen i Horsens vil gerne udvide staben af overlæger. Vi søger en overlæge som: er speciallæge i et relevant speciale og har erfaring med at modtage akutte patienter, samt er overlæge kvalificeret ønsker at udvikle på en Akutafdeling hvor godt arbejdsmiljø og god tone er en prioritet vil være med til at forme fremtidens fælles akutte modtageenhed vil være med til at tegne den faglige udvikling af en Akutafdeling og et Akuthospital vil tage del i den faglige udvikling og være ansvarlig for udvalgte områder vil være med til at lede en afdeling hvor undervisning og god kommunikation er i fokus ønsker at uddanne og vejlede den næste generation af læger er god til at formidle dig og os
Reservelæge til Akutafdelingen
Akutafdelingen, læger
Midtjylland
Akutafdelingen på Hospitalsenheden Horsens søger en reservelæge til en uklassificeret stilling pr. 1/7 2016. Vi leder efter en reservelæge: som ønsker at være en del af en dynamisk afdeling med stort patientflow og fantastiske kollegaer. Læge med ret til selvstændigt virke. Et godt overblik og sans for samarbejde. Som ønsker at arbejde i tværfaglige teams. Vi tilbyder: Et godt læringsmiljø se vores sidste inspektorrapport. Speciallægebagvagt tilstede i døgndækket vagt Ingen n 11-23 og kl. 7,45-15,30) Gode kollegaer samt en dynamisk og spændende arbejdsplads. Ved spørgsmål kan konst. Ledende Overlæge Pernille Sarto kontaktes på telefonnummer 78 42 67 16. I Horsens realiserer vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger om fælles akutte modtageenheder (FAM).
Pædagog eller anden relevant bachelor til etårigt vikariat i Døgnbehandlingsinstitutionen Netværket
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Pædagog eller anden relevant bachelor til etårigt vikariat i Døgnbehandlingsinstitutionen Netværket Har du en stærk integritet, en etisk velfunderet tilgang og modet til at sætte dette i spil sammen med din faglighed i arbejdet med misbrugere? så søger Netværket netop sådan en kollega til et etårigt barselsvikariat.Netværket er Københavns Kommunes døgnbehandlingstilbud for misbrugere, som organisatorisk hører under Center for Rusmiddelbehandling. Netværket er normeret til 14 pladser. Der er 12 medarbejdere, heraf seks pædagoger, en sygeplejerske, to nPå Netværket arbejder vi tværfagligt, og sammen med brugerne, om en forudsætningsskabende pædagogik og dannelse gennem et resocialiserende fællesskab. Behandlingen er funderet i dette og er baseret
SSA-elever søges til Roskilde Kommune med start til oktober 2016
Roskilde Kommune - Elevuddannelser i Roskilde Kommune
Midtsjælland, Storkøbenhavn
Bliv social- og sundhedsassistentelev med uddannelsesstart i oktober 2016 Er du uddannet social -og sundhedshjælper? Går du med en drøm om at få mere viden, flere kompetencer og mere ansvar? Så er du måske en af vores 13 nye social- og sundhedsassistentelever? Som social - og sundhedsassistentelev får du en afvekslende hverdag med fokus på borgerne og deres behov. En af dine fornemste opgaver er at støtte borgerne til at blive selvhjulpne, fordi det giver dem større livskvalitet. Du skal bruge dine kompetencer til at støtte borgerne til at kunne mestre mest muligt i deres eget liv. Som type er du nysgerrig, ambitiøs og iderig og du vil gerne lære noget nyt. Du går gerne efter at indtage en faglig rolle med stort ansvar og med mange bolde i luften
Laborant eller bioanalytiker til Retsmedicinsk Institut
Retsmedicinsk Institut
Storkøbenhavn
Laborant eller bioanalytiker til Retsmedicinsk Institut Ved Retsgenetisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns Universitet er en stilling som laborant/bioanalytiker ledig til besættelse pr. 1.6.2016 eller snarest derefter. Stillingen er varig og med en arbejdstid på 37 timer ugentlig. Om arbejdsopgaverne Du skal deltage i afdelingens daglige arbejde med bl.a. dna-undersøgelser for politiet, retterne m.fl. i sager om straffelovsovertrædelser, faderskab og familiesammenføring. Arbejdet foregår i tidssvarende laboratorier på moderne analyseinstrumenter. Opgaverne kan være håndtering af prøver, ekstraktion af dna, opsætning af PCR, elektroforese af PCR-produkter, sekvensering, fragmentanalyser og inddatering af data. Alle analyser er akkrediteret
Laborant til stamcelledyrkning og molekylærbiologi
Institut for Klinisk Veterinær og Husdyrvidenskab (SUND)
Storkøbenhavn
Ved Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet ønskes en stilling som laborant besat fra den 1. august 2016 eller snarest muligt derefter. Laboranten vil blive tilknyttet Sektion for Anatomi, Biokemi og Fysiologi og vil fortrinsvis blive tilknyttet forskningsprojekter vedrørende inducerede pluripotente stamceller (iPSC) fra menneske og hund og differentiering af disse til nerveceller. Arbejdsopgaver Arbejdsopgaverne vil bestå af dyrkning af celletyper fra forskellige arter, inkluderende menneske og hund, med henblik på reprogrammering til iPSC og differentiering heraf til nerveceller og andre af centralnervesystemets celletyper. Endvidere vil der være opgaver med vedligeholdelse
Laborant til histologi og elektronmikroskopi
Institut for Klinisk Veterinær og Husdyrvidenskab (SUND)
Storkøbenhavn
Ved Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet ønskes en stilling som laborant besat fra den 1. august 2016 eller snarest muligt derefter. Laboranten vil blive tilknyttet Sektion for Anatomi, Biokemi og Fysiologi med opgaver relateret til undervisning og forskning, sidstnævnte med særlig fokus på stamceller og embryoner samt biomekanik og ledlidelser. Arbejdsopgaver Arbejdsopgaverne vil bestå dels af histologisk præparation og immuncytokemi og dels af elektronmikroskopisk præparation. Den histologiske præparation vil omf Den elektronmikroskopiske præparation vil omf Derudover vil arbejdsopgaverne omf Kvalifikationer Der lægges vægt på, at ansøgeren har erfaring indenfor
Plantebioteknologisk laborant til Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Københavns Universitet
Institut for Plante- og Miljøvidenskab
Storkøbenhavn
Ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet er en stilling som laborant ledig til besættelse pr. 15. juni 2016 eller snarest derefter. Stillingen er placeret i Sektion for Afgrødevidenskab og ansættelsen vil primært være i Taastrup. Du kan læse mere om instituttet her: www.plen.ku.dk Dine arbejdsopgaver: Plantemolekylærbiologi (DNA og RNA oprensning, PCR, RT-PCR og Q-PCR samt gel elektroforese) Bakteriekulturer, mini-preps og plantetransformation Plantevævskultur og sterilt arbejde ELISA-assays og proteinarbejde (GC, HPLC, LC-MS) Mediefremstilling og næringsopløsninger Assistance i undervisning Instrumentrengøring og autoklavering GMO håndtering Forberedelse af prøver til sekvensering
Laborant til Institut for Molekylær Biologi og Genetik (Flakkebjerg) - 817883
Aarhus Universitet
Sydsjælland inkl. Møn, Vestsjælland
Laborant søges til 16 måneders ansættelse, 37 t/uge, til Institut for Molekylær biologi og Genetik, Aarhus Universitet Flakkebjerg, Science and Technology. Vores sektion "Afgrødegenetik og Genetik" er et international team, som udfører en lang række forskningsprojekter indenfor afgrødeplanters Molekylær Biologi og Genetik. Vi arbejder med DNA, RNA og protein; transformation af planter, Pichia pastoris og E. coli; enzymatiske assays; ekspressionsbiblioteker i Pichia pastoris; fermentering; lambda og plasmid biblioteker; MS; FPLC; mikroskopi; genekspressionsanalyse og laser capture microdissection. Stillingen omfdyrkning og vedligeholdelse af plante cellekulturer.transformation af planter.arbejde omkring præcisionsforædling af planter.deltagelse
Bioanalytiker/Laborant til Biobank, Klinisk Biokemisk Afdeling, Næstved Sygehus - quicknr. 19189
Næstved Sygehus, Klinisk Biokemisk Afdeling
Sydsjælland inkl. Møn
Bioanalytiker eller laborant til Region Sjællands nye Biobank Har du lyst til et selvstændigt og ansvarsfuldt job og trives du med nye udfordringer. Så er stillingen ved Region Sjællands nye Biobank måske lige noget for dig. Du vil få status af superbruger på apparatur og IT systemer i Biobanken. En dag pr. uge vil du skulle være på Klinisk biokemisk afd., hvor din opgave hovedsagelig vil være blodprøvetagning. Om os Region Sjællands Biobank (RSjBB) er en nystartet biobank, der varetager dokumenteret og systematisk håndtering af biobanksprøver fra både eksisterende biobanker og kommende projekter. RSjBB er etableret for at skabe et forskningsmæssigt fundament ved at give regionens forskere mulighed for at få adgang til relevant prøvemateriale.
Laborant/laboratoriemedarbejder
Kroghs A/S
Nordjylland
Kroghs A/S er en gammel virksomhed der i over 80 år har indvundet råstoffer og forædlet disse til anvendelse inden for byggeri og industri. Indsatsen for at sikre en god og ensartet kvalitet af vores produkter har højeste prioritet, og indsatsen i laboratoriet er af afgørende betydning. Vi har mange produkter under en række forskellige produktstandarter, og vi arbejder i henhold til en lang række prøvningsforskrifter. Vi efterspørger en teknisk interesseret laborant eller laboratoriemedarbejder til at supplere vores nuværende medarbejderstab. Ansvar og udfordringer Det bliver din opgave at varetage den løbende kvalitetsovervågning af produktionen i vores tørbetonafdeling, samt medvirke til kvalitetsovervågningen af produktionen af grus. Du skal
PhD fellowship in Medicinal Chemistry
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Storkøbenhavn
The Department of Drug Design and Pharmacology, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Copenhagen is pleased to announce that a PhD fellowship will be available from 1/9 2016 or as soon as possible thereafter. The application deadline is 1/6 2016. Applications are invited for the three-year fellowship from applicants who hold or expect to hold a master´s degree in a field relevant to the following PhD project: Design and synthesis of selective 5-HT2A receptor agonists. Project description In our research we are trying to develop new tool compounds that can help uncover the mechanism of action of psychedelics (like psilocybin), that recently have been shown to have potential in the treatment of various mental illnesses like anxiety,
Introduktionsstillinger i intern medicin, Bornholms Hospital
Medicinsk afd. - Læger
Bornholm og Ertholmene
Søger du introduktionsstilling som kan kvalificere dig i internmedicinske specialer? Ved Medicinsk afdeling, Bornholms Hospital, er 2 introduktionsstillinger ledige til besættelse henholdsvis pr. 1. september 2016 og 1. marts 2017. Bornholms Hospital hører ind under Region Hovedstaden og er øens eneste hospital. Den yngre læge får derfor mulighed for at arbejde med et usorteret patientklientel og tilegne sig bred intern medicinsk erfaring. Stillingerne kan søges af læger, der har gennemført klinisk basisuddannelse. Vi tilbyder dig: En grundig introduktion til de internmedicinske specialer Godt uddannelsesmiljø med engagerede seniorer og yngre kolleger inden for et bredt udvalg af de medicinske specialer Træning på højt niveau i at varetage problemstillinger
819874 Clinical Professor of Neurosurgery
Institut for Klinisk Medicin
Storkøbenhavn
Clinical Professor of Neurosurgery Faculty of Health and Medical Sciences University of Copenhagen The University seeks to appoint a clinical professor of Neurosurgery to the Department of Clinical Medicine to commence as soon as possible. The professorship is combined with a consultancy at Rigshospitalet, Department of Neurosurgery in the Capital Region. It is a requirement for appointment that the applicant is accepted for both the professorship and the consultancy. In order to be considered the applicant must send an application to both the Faculty (the professorship) and to the Hospital (the consultancy) cf. the simultaneously advertised position of the consultancy. This also applies to applicants who are already employed as consultants
818663 Clinical Professor of Endocrinology wsfo Acute Diabetology (Fixed-term, 5 years)
Institut for Klinisk Medicin
Storkøbenhavn
Faculty of Health and Medical Sciences University of Copenhagen The University seeks to appoint a clinical professor of Endocrinology with special focus on Acute Diabetology to the Department of Clinical Medicine to commence by January 1st, 2017. The externally funded professorship is combined with a consultancy at Nordsjælland s Hospital, Department of Cardiology, Nephrology and Endocrinology in the Capital Region. It is a requirement for appointment that the applicant is accepted for both the professorship and the consultancy. In order to be considered the applicant must send an application to both the Faculty (the professorship) and to the hospital (the consultancy) cf. the simultaneously advertised position of the consultancy. This applies

Vælg område

Klik på kortet og vælg område

Banner

Ofir banner

Nyheder fra medtechjobbet.dk

1 klik og du har overblikket over alle Merkonom job
Ønsker du arbejde som Merkonom? Så er du kommet til det rette site. På medtechjobbet.dk, er vi specialiserede i Merkonom job.
Nu behøver du kun lede efter job som Medicinsk forsker et sted
Søger du job som Medicinsk forsker? Så er du kommet til det rette sted. På medtechjobbet.dk, er vi specialister i Medicinsk forsker job.
Få jobbet som Medicinsk teknolog før alle andre
Søger du arbejde som Medicinsk teknolog? Så er du kommet til det rette site. På medtechjobbet.dk, er vi eksperter i Medicinsk teknolog job.
Søger du arbejde som Bioanalytiker?
Ønsker du arbejde som Bioanalytiker? Så er du kommet til det rette site. På medtechjobbet.dk, er vi eksperter i Bioanalytiker job.

Ofir banner