Medtech job

Går du og leder efter et nyt medtechjob? Så er du kommer til det rette sted. Medtechjobbet.dk er lavet i samarbejde med Ofir.dk for at danne et overblik over de ledige medtechjobs, der er at finde i hele Danmark. Der vil udover de medtechjobs, der er indrykket på Ofir.dk, også være ledige jobs fra andre sider som Ofir.dk samarbejder med. Du vil på siden både kunne finde ledige medtechjobs fra den private og den offentlige sektor. Der er en bred vifte af stillinger indenfor medtechbranchen, og det vil være muligt at finde jobs på mange niveauer lige fra ingeniørjobs til laborantjobs. Lige meget om du er nyuddannet, arbejdsløs eller bare går og leder efter nye udfordringer, vil der være et medtechjob, der kan interessere dig, og som tilbyder de udfordringer, du går og leder efter i hverdagen.

Held og lykke med jobsøgningen.

SE ALLE LEDIGE JOB HERFarmakonom til Kvalitetsstyringsafdelingen
Hospitalsapoteket - Kvalitetsstyringsafd.
Østjylland
Brænder du for kvalitetssikring, så har vi måske stillingen til dig! Har du lyst til at blive en del af et spændende Hospitalsmiljø? Så grib chancen og søg en fast stilling i Kvalitetsstyringsafdelingen på Hospitalsapoteket Region Midtjylland.Stillingen er en opnormering pga. flere opgaver i afdelingen. Stillingen er på 37 timer og ønskes besat hurtigst muligt. Kvalitetsstyringsafdelingen har en vigtig opgave i at kvalitetssikre hospitalsapotekets ydelser. Det gælder både de opgaver, vi løser internt i apoteket men også de opgaver, vi løser i tæt samarbejde med de kliniske afdelinger. En af hovedopgaverne er at kvalitetssikre de lægemidler, som produceres på apoteket. I afdelingen er vi 6 farmakonomer, 1 laborant og 6 farmaceuter. Dine primære
Introduktionsstilling i intern medicin
Medicinsk afdeling
Østjylland
Medicinsk afdelingRegionshospitalet Randers. Ledige introduktionsstillinger ved medicinsk afdeling M i Randers, til besættelse den 1. februar 2015, eller efter aftale. Du skal søge denne stilling hvis du har lyst til en introduktionsstilling med bredt spektrum af spændende opgaver og specialer, med god støtte og hensynstagen til egne karriereønsker samt et godt kollegialt miljø. Du vil indgå i de kliniske funktioner svarende til uddannelsesprogrammet, med hensynstagen til ønsker i den individuelle uddannelsesplan om specifikke kompetencer eller specialer samt karriereønsker. Du vil som introlæge deltage i stuegangs- og ambulatorie funktionerne samt vagtfunktion. Og rotere mellem flere specialeteam (endokrinologi, hepato-gastroenterologi, lungemedicin,
Introduktionsstilling i intern medicin
Medicinsk afdeling
Østjylland
Medicinsk afdeling, Regionshospitalet RandersLedige introduktionsstillinger ved medicinsk afdeling M i Randers, til besættelse den 1. marts 2015, eller efter aftale. Du skal søge denne stilling hvis du har lyst til en introduktionsstilling med bredt spektrum af spændende opgaver og specialer, med god støtte og hensynstagen til egne karriereønsker samt et godt kollegialt miljø. Du vil indgå i de kliniske funktioner svarende til uddannelsesprogrammet, med hensynstagen til ønsker i den individuelle uddannelsesplan om specifikke kompetencer eller specialer samt karriereønsker. Du vil som introlæge deltage i stuegangs- og ambulatorie funktionerne samt vagtfunktion. Og rotere mellem flere specialeteam (endokrinologi, hepato-gastroenterologi, lungemedicin,
Forskningschef, Regionshospitalet Randers
Hospitalsledelsen
Østjylland
Forskningschef til Regionshospitalet RandersBrænder du for forskning og for selv at forske?Vil du have indflydelse på hospitalets profil?Og har du lyst til og talent for at lede andre?Så er jobbet som ny visionær og initiativrig forskningschef måske interessant for dig.Forskningschefstillingen er en halvtidsstilling, som kan kombineres med en klinisk ansættelse på hospitalet i en overlægestilling. Til stillingen er knyttet en 20 % ansættelse som akademisk koordinator ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.Den nye forskningschef skal bringe hospitalets forskningspotentiale i spil og være bindeleddet mellem klinikken, forskningen på hospitalet og Aarhus Universitetet.Hospitalet har indenfor de seneste to år etableret en velfungerende
Lægevikar til Regionshospitalet Hammel Neurocenter, afsnit Skive, Hospitalsenhed Midt
Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Østjylland
En stilling som vikarlæge 6 mdr. ved Region Midtjylland med tjeneste på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, afsnit Skive, er ledig til besættelse pr. 1. marts 2015. Yngre læger såvel som speciallæger (almen medicin, neurologi, neurokirurgi, medicinsk baggrund, geriatri..) vil være relevante ansøgere. Om stillingenLægevikaren vil gå stuegange, modtage nye patienter, udskrive og have samtaler med patient og pårørende. Lægen indgår i et tværfagligt samarbejde omkring patienterne med sygeplejersker, terapeuter, logopæder, socialrådgivere og neuropsykologer.Der er to afsnit og i alt 38,5 seng med regional neurorehabilitering af patienter med erhvervet hjerneskade (apopleksi særligt, også traumatisk, infektiøs eller anoxisk hjerneskade). Der er
Afdelingslæge
Medicinsk, Holstebro
Vestjylland
StillingsopslagVi søger en afdelingslæge i intern medicin: nefrologi til Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest med hovedtjenestested på Regionshospitalet Holstebro med tiltrædelse 1. februar 2014 eller efter aftale.Hospitalsenheden VestHospitalsenheden Vest har afdelinger og funktioner på matriklerne i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm. Der er fælles hospitalsledelse og fælles afdelingsledelser på tværs af matriklerne. I alt er vi ca. 4.000 engagerede og højt kvalificerede medarbejdere, der arbejder for at sikre trygge, effektive og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet. Vi er nærhospital for ca. 300.000 borgere, råder over 550 sengepladser. Hospitalsenheden Vest er inde i en markant udvikling, hvor vi arbejder
Reservelæge i introduktionsstilling, Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V
Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V
Østjylland
En introduktionsstilling i intern medicin er ledig til besættelse som et-årig stilling med start den 1. februar 2015 (6620-36-01-i-04) eller efter aftale.Introlægen indgår i den medicinske fællesvagt, der modtager alle medicinske patienter. Der er to-holdsdrift med vagt på tjenestestedet, der for tiden er 12-skiftet. Afdelingen har ry for at være et godt klinisk undervisningssted. For de interesserede vil der være mulighed for at blive inddraget i afdelingens forskning. Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomsten for underordnede læger indgået mellem Danske Regioner og Yngre Læger.Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade 44, 8000 Aarhus C.Se nærmere information om: Medicinsk
Medicinsk funderet sygeplejerske søges
Aleris-Hamlet København
Storkøbenhavn
Aleris-Hamlet Hospitaler i København søger grundet øget patienttilgang sygeplejerske med bred erfaring inden for lægepraksis eller medicinsk ambulatorium til landets største privathospital, hvor omtanke, professionalisme, engagement og nytænkning er nøgleord i vores hverdag. Om stillingen: Du vil sammen med vores helbredssygeplejersker være placeret i vores Sundheds Center, hvor vi udfører Helbreds undersøgelser og har vores medicinske ambulatorier med endokrinologi særligt diabetes, kardiologi, lungemedicin og intern medicin. Det er en fordel, hvis du har erfaring inden for et af disse specialer, men ingen betingelse. Stillingen omf Sygeplejerskerne i ambulatoriet yder et stykke arbejde af høj kvalitet, har stor kompetence og er yderst servicemindede.
Sygeplejerske søges til fast 30 timers stilling ved Klinik for OCD og Angstlidelser, afdeling Q, AUH Risskov pr. 01.02.2015
AUH Afd Q - Klinik for OCD og Angstlidelser
Østjylland
Klinik for OCD og Angstlidelser er en del af psykiatrien i Region Midtjylland og behandler ambulant voksne med OCD og angstlidelser. Da klinikken har regionsfunktion, er der ofte tale om patienter med flere komorbide lidelser. Patienterne behandles med medicin og kognitiv adfærdsterapi, individuelt eller i gruppe, indenfor rammerne af de regionale behandlingspakker.Sygeplejersken vil komme til at indgå i afdelingens biomedicinske enhed sammen med overlæge og en anden sygeplejerske. En central opgave vil være udformning af somatisk og medicinsk anamnese i forbindelse med patienternes opstart i behandling. En anden hovedopgave vil være vurdering af blodprøvesvar og information til patienterne om prøvesvar. Vedkommende skal have erfaring med behandling
Plejecenter Mimosen udvider og søger derfor fire social- og sundhedsassistenter
Plejecenter Mimosen
Storkøbenhavn
Vi søger fire social- og sundhedsassistenter ca. 30 timer pr. uge i blandede vagter og arbejdsweekend hver 2. uge. Tiltrædelse 1. marts 2015.Plejecentret Mimosen er Allerød Kommunes plejecenter for demente borgere. Mimosen er hyggeligt indrettet som leve-bo-miljø og er inddelt i tre huse med otte beboere i hvert. Da behovet for plejeboliger til borgere med demens er stigende, udvider Mimosen fra 1. marts 2015 med en satellit afdeling beliggende på Rådhusvej 3. Afdelingen vil bestå af 10 boliger.Du vil blive ansvarlig for helhedspleje til flere borgere med demenssygdom både, hvad angår udførelse af grundlæggende plejeopgaver som personlig hygiejne, ernæring osv., samt for dokumentation, medicin, aktivering, samarbejde med pårørende m.m. Dine
Uddannelsesansvarlig overlæge
Q01 Akut afdeling fælles
Østjylland
Vi søger en dygtig speciallæge med interesse for uddannelse og akutmedicin. Akutafdelingen er i gang med et stort nybyggeri, som vil stå endelig færdigt sommeren 2016.Den nuværende afdeling åbnede i januar 2012 et nyt modtageafsnit i bestående lokaler.Afdelingen består af en 36 timers Akutmodtagelse med 33 senge, og en veludstyret Gyn/Kir undersøgelsesstue samt en højmonitoreret akutstue. Akutafdelingen har sygeplejefaglig ledelse af Skadestuen.Vi har endvidere lægevagten i vores regi. Afdelingen modtager abdominal kirurgiske, få gynækologiske og psykiatriske patienter samt medicinske patienter herunder også kardiologiske patienter. Vi har ca. 16.000 indlæggelser/årligt. Ca. halvdelen af disse patienter udskrives fra Akutmodtagelsen.Skadestuen
Afdelingslæge til universitetsklinikken, Regionshosptialet Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt
Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Østjylland
En stilling som afdelingslæge ved Region Midtjylland med tjeneste på Regionshospitalet Hammel Neurocenter, med funktion i højtspecialiseret neurorehabilitering på Klinik for tidlig Neurorehabilitering i Hammel og på NISA-sengene i Silkeborg, er ledig til besættelse pr. 1. marts eller snarest derefter. Om stillingenDet primære fokusområde for afdelingslægen vil være det kliniske arbejde hos de 10 patienter i klinik for tidlig neurorehablitering. Patienterne overflyttes stadig tidligere fra akutsygehusene og har behov for observation og tæt lægelig opfølgning både i forhold til den akutte neurologiske tilstand, neurotraumets påvirkning af somatiske funktioner og i forhold til comorbiditet. Der er et tæt samarbejde med NeuroIntensiv Stepdown Afsnit
Sundhedsøkonom
Anonym
Som sundhedsøkonom bliver du en del af Danmarks stærkeste sundhedsøkonomiske team i et internationalt og velkonsolideret firma, der har som ambition konstant at være blandt de hurtigst voksende lægemiddelvirksomheder i Danmark. Du sætter dagsordenen for formidling af virksomhedens virke gennem relationsopbygning til medicinske og ikke-medicinske beslutningstagere samt andre relevante sundhedsøkonomiske aktører. Du vil være central for virksomheden i at drive sundhedsøkonomiske analyser og registerforskning til at understøtte værdien af vores lægemidler. Desuden indgår du i strategiske og fremadrettede samarbejds- og forskningsprojekter med førende forskningsmiljøer, konsulenthuse mv. Du har personlig pondus og gennemslagskraft Du har mod på
Ledende terapeut til Centerledelsen, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Østjylland
Vi søger ny kollega til Centerledelsen på Hammel Neurocenter Vores ledende terapeut går på pension i det nye år. En stilling som ledende terapeut til udviklingshospital i neurorehabilitering - Regionshospitalet Hammel Neurocenter er derfor ledig til besættelse 1. april 2015. Neurorehabilitering i rivende udviklingRHN er vestdansk landsdelscenter for neurorehabilitering og arbejder målrettet på fortsat at opbygge, forskningsbasere og formidle viden og erfaring med neurorehabilitering. Centeret råder i dag qua sin volumen af højtspecialiserede patienter over viden, ekspertise og teknologi, som gør det muligt at sætte særligt fokus på sjældne og særligt komplekse problemstillinger. Neurorehabilitering, herunder hjernerehabilitering, er en del af
Ergoterapeut til Næstved Sundhedscenter
Næstved Sundhedscenter
Sydsjælland inkl. Møn
Genoptræningsenheden på Næstved Sundhedscenter søger en ergoterapeut til en nyoprettet stilling på 37 timer pr uge, fra d. 1.2.2015 eller snarest derefter. I løbet af foråret 2015 etablerer man et nyt Hjerneskadecenter i Næstved Kommune. Derfor rejser to af vores ergoterapeuter, og vi har kun n tilbage, og derfor har vi fået mulighed for en nyoprettet ergoterapeut stilling. Næstved Sundhedscenter er organiseret i to enheder: Genoptræning efter sygehuskontakt Forebyggelse og Sundhedsfremme. Genoptræningsenheden består af en leder, to ergoterapeuter og 20 fysioterapeuter. I afdelingen for Forebyggelse efter Sundhedsfremme er der bl.a. ansat to ergoterapeuter. I genoptræningsenheden tilbydes der træning efter Sundhedslovens 140.Træningen foregår
Reservelæger til Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital
Patologisk Institut
Østjylland
Med tiltrædelse 1. marts 2015 søger vi to reservelæger til introduktionsstillinger ved Patologisk Institut. Stillingerne er tidsbegrænsede stillinger på 12 måneder. Ansættelsen er dels på Nørrebrogade dels på Tage-Hansens Gade, men i april 2015 samles afdelingerne i en flot nybygget afdeling på det nye Aarhus Universitetshospital i Skejby.Stillingerne er vagtfri og godkendt af det regionale videreuddannelsesråd for læger i Region Nord (godkendelsesnr. 6620-21-65-i-04 og 6620-21-65-i-05).Vi tilbyder en god og omf Der er gode muligheder for forskning ved afdelingen.Vi forventer, at den, der ansættes i stillingen, er interesseret i diagnostisk arbejde indenfor området.Patologisk Institut ved Aarhus Universitetshospital er en universitetsafdeling,
Læge til introduktionsstilling - Skolebørnspsykiatrisk afs., Viborg ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland
BUC Børnepsykiatrisk afsnit Viborg
Midtjylland
Stillingen er en fuldtidsstilling og er til besættelse fra 1. marts 2015 eller snarest derefter. Der tilbydes:- Bred indføring i børne- og ungdomspsykiatri- Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af videndeling- Tværfagligt samarbejde- Mulighed for individuel og gruppesupervision- Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter- God mulighed for at indgå i forskning- Et godt arbejdsmiljø. Om afsnittet:Skolebørnsafsnit Herning-Viborg tilbyder introduktionsstilling med primær funktion på matriklen i Viborg. Stillingsopslaget henvender sig til alle læger med særlig interesse for det børne- og ungdomspsykiatriske speciale eller et af de specialer, som vi hyppigt samarbejder med dvs. læger med interesse i specialerne: Børne-
Souschef/sygeplejerske til retspsykiatrisk afsnit pr. 1. marts 2015
Regionspsykiatrien Viborg - Skive
Midtjylland
Regionspsykiatrien Viborg-SkiveRetspsykiatrisk afsnit 6.sal (rehabiliteringsafsnit) Sygeplejerske med funktion som souschef for afdelingssygeplejerske pr. 1. marts 2015 Har du mod på ledelse og en udfordrende, klinisk forankret hverdag, hvor du kan skabe en afvekslende og meningsfuld indsats ? Du kan forvente primært at arbejde i dagvagt, på hverdage. Du får bl.a. ansvaret for arbejdstidstilrettelæggelsen (Silkeborg Data og MIN TID) for pleje- og servicepersonalet , dvs. omkring 20 personer. Stillingen er baseret på, at du efter oplæring bruger mindst 2 dage om ugen i det kliniske arbejde Herudover bliver du medansvarlig for faglig udvikling, plejekvalitet og den daglige drift / økonomi, i tæt samarbejde med afd.sygeplejerske, overlæge og flere
Social-og sundhedsassistent til aftenvagt
Flintholm Plejeboliger
Storkøbenhavn
Social og sundhedsassistent til aftenvagt ved Flintholm PlejeboligerVi søger en social og sundhedsassistent til aftenvagt 28 timer pr. uge med weekendvagt hver anden uge. Flintholm Plejeboliger er det rummelige hus, hvor der skabes plads til alle.52 beboere (mellem 54 - 100 år) fordelt på fire plejeafdelinger i to teams.Vi har fokus på, at vi til stadighed er i stand til at tilpasse pleje, omsorg og behandling efter den enkelte beboers ønsker og behov. Flintholms mål og visioner: Flintholm Plejeboliger er et rummeligt hus, der mestrer beboernes forskellighed Flintholm Plejeboliger vil skabe tryghed for det enkelte menneske. Flintholm Plejeboliger skaber rammer, der giver plads til læring og udvikling. I stillingen som social og sundhedsassistent
Centersygeplejerske til Solterrasserne
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Centersygeplejerske til Solterrasserne Solterrasserne søger en centersygeplejerske den 1. marts 2015 eller snarest muligt. Plejecentret Solterrasserne er et plejecenter for svagtseende, blinde, døve og døvblinde, og vi lægger vægt på at alle borgere oplever et værdigt og respektfyldt liv. Vi er en selvejende institution under Dansk Blindesamfund, opført i 1978, og plejecentret består af 63 plejeboliger, 45 boliger i det Særlige Botilbud samt aktivitetscenter med ca. 100 gæster i Thorsgade. Plejecentret ligger få minutters gang fra Valby station og Toftegårds plads. Der er en proces i gang vedrørende opførelse af et nyt og moderne plejecenter i Valby, der også kommer til at ligge meget centralt. Brænder du for udvikling af den grundlæggende sygepleje,
Sygeplejersker til dagvagt på Akutplejeenhed København
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Storkøbenhavn
Sygeplejersker til dagvagt på Akutplejeenhed København Sygeplejersker til dagvagt ved Akutplejeenhed København, Vigerslevhus. Akutplejeenhed København søger tre dynamiske, fleksible og engagerede sygeplejersker til alsidige sundheds- og sygeplejeopgaver i tværfaglige teams, primært til dagvagt, men der kan efter aftale blive brug for din hjælp i andre vagter. Akutplejeenhed København er primært målrettet borgere som er lægeligt færdigbehandlede fra Region Hovedstadens Hospitaler, hvor der fortsat er behov for en midlertidig sygeplejefaglig indsats samt rehabilitering gennem hele døgnet. Endvidere modtager enheden borgere fra eget hjem via læge/vagtlæge, i en forebyggende indsats for indlæggelse. Kapacitet: I alt 41 pladser fordelt på to afdelinger
Kontaktperson sygeplejerske el. lign. til Center Amager (barselsvikariat)
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Kontaktperson sygeplejerske el. lign. til Center Amager (barselsvikariat) Boenheden Blok C 1.- 2. sal bestående af 25 108 botilbud, søger en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent til et barselsvikariat fra den 1. februar 2015 til den 31. maj 2015 med mulighed for forlængelse. Stillingen er på 37 timer ugentligt, fordelt på en fem-dages arbejdsuge, i blandede vagter og med arbejde hver 3. weekend. Center Amager har en fast natbase, og vi dækker kun n Boenhedens 15 kontaktpersoner arbejder recoveryorienteret og med fokus på relationsarbejde ud fra den enkelte borgers ressourcer, behov, drømme og mål. Vi lægger vægt på at møde hver enkelt borger der hvor de er i deres liv. Mange af borgerne har udover deres sindslidelse, komplekse somatiske
Plejehjemmet Lysbjergparken søger sygeplejerske
Pleje og Omsorg
Fyn
Plejehjemmet Lysbjergparken søger sygeplejerske pr. 1. marts 2015 Stillingen er på 32 timer ugl. fortrinsvis i dagtimerne på hverdage Lysbjergparken er opført i 2001 og er beliggende i et naturskønt område i V. Aaby, med dejlig udsigt over landskabet omkring Åstrup og Nakkebølle Fjord, ca. 10 km fra Faaborg.Plejehjemmet er inddelt i 3 leve-bo miljøer, hver med 8 lejligheder, der har fælles køkken og opholdsstue. Vi tilbereder al vores mad i de enkelte leve-bo miljøer og måltidet er et centralt punkt i hverdagen.På Lysbjergparken lægger vi vægt på en positiv tilgang til hverdagen, hvor ligeværdighed og respekt for hinanden og beboerne kendetegner det daglige arbejde.Vi har fokus på den gode arbejdsplads og trivslen for medarbejderne. Vi er vant
Inuili søger faglærer
Grønlands Selvstyre
Grønland
Inuili søger faglærer Vore procesteknikere har brug for en talentfuld og erfaren faglærer til at undervise i relevante fag indenfor fødevareområdet. Jobprofil Du er uddannet laborant, laboratorietekniker, bioanalytiker eller tilsvarendeDu har erfaring med laboratoriearbejde, mikrobiologiske analyser samt kemi og mikrobiologiDu er rutineret i planlægning og udførelse af mikrobiologiske analyserDu har mindst 5 års relevant erhvervserfaringDu har gode IT-kundskaber, specielt indenfor Office-pakkenDu kan undervise i relaterede fagDu skal have en pædagogisk uddannelse eller være klar til at påbegynde en pædagogisk uddannelse. Personlige kvalifikationer Du sætter effektivitet, ansvarlighed og stolthed i højsædetDu kan lide at arbejde med mange og
Laborant
Syddansk Universitet
Fyn
Ved Cancer- og Inflammationsforskning, Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet, Odense er en fuldtidsstilling (37t/uge) som laborant ledig i 12 måneder med mulighed for forlængelse. Tiltrædelse snarest muligt dog senest 1. marts 2015. Stillingen opslås pga. naturlig afgang. Vores laboratorium arbejder med forskning indenfor immunologi og fysiologi og relaterer sig til hjerte-, kar-, lunge- og tarmsygdomme. Vi er en forskningsgruppe på ca. 20 personer fordelt på akademikere, laboranter og studerende. Der anvendes en række metoder indenfor molekylær biologi, proteinkemi, celledyrkning og dyreforsøg. Vi lægger vægt på, at ansøger har et godt personligt drive, som er kombineret med gode evner til at samarbejde, samtidigt med at man
Senior Scientist
FERTIN PHARMA A/S
Syd- og Sønderjylland
Pharmaceutical company Fertin Pharma A/S is looking for an academically strong and network oriented scientist who will be responsible for developing our future Medichew® product portfolio. Medichew® is a strategic initiative with the purpose of developing and marketing medical chewing gum with known pharmaceutical active substances. You will be part of Strategic Development and IPR (SDI), who is in charge of starting up the long-term projects of Fertin Pharma in Nicotine Replacement Theraphy (NRT) and Medichew®. The specialists in SDI are working with development projects in the early project stage in which the uncertainties are distinct and the contact to Business Development (BD) is essential to ensure the needed progress in our projects.
Seniordyrlæge, almen og intern medicin
Institut for Klinisk Veterinær og Husdyrvidenskab (SUND)
Storkøbenhavn
Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, søger en seniordyrlæge i almen og intern medicin fra den 1. februar 2015 eller snarest derefter. Stillingsindhold Seniordyrlægens arbejdsopgaver vil med udgangspunkt i Universitetshospitalet for Familiedyrs patientmateriale i særligt almen og intern medicin primært omf Desuden udarbejdelse af relevant kursusmateriale og procedurer inden for klinisk metode i almen og intern medicin. En mindre del af arbejdstiden kan anvendes til faglig udvikling samt varetagelse af andre opgaver. Der ønskes en medarbejder med kompetence inden for følgende områder: Veterinær kandidateksamen og dansk dyrlægeautorisation Minimum 3 års dokumenteret
Laborant
Aarhus Universitet
Østjylland
Ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik er en stilling som laborant ledig til besættelse 1. februar 2015. Stillingen er tilknyttet Grundforskningscenteret CARB Centre for Carbohydrate Recognition and Signalling, og den ans Laboranten forventes ligeledes at medvirke ved kloning og modifikation af de gener, der transformeres ind i planterne, ligesom den efterfølgende analyse af transgene planter vil indgå i arbejdsopgaverne. Derudover deltager laboranten også i den daglige drift af laboratoriet. Erfaring med molekylærbiologiske teknikker og transformation af planter vil være en fordel. For mere information kontakt venligst Professor Jens Stougaard, stougaard@mbg.au.dk. Formalia Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet
Farmakonom eller laborant til Cytostatikaproduktionen på Herlev Hospital
Klinisk Farmaceutisk Service
Storkøbenhavn
Farmakonom eller laborant til Cytostatikaproduktionen på Herlev Hospital Region Hovedstadens Apotek på Herlev Hospital søger engagerede farmakonomer/laboranter eller lignende til faste stillinger i cytostatikaproduktionen. Funktionen skal udvide og har behov for at producere mere i dagligdagen. Vi er en afdeling på ca. 30 personer fordelt på 23 teknikere m.fl og 7 QPer, der leverer godt 50.000 blandinger om året. Som nyansat vil du få en grundig oplæring i aseptiske produktionsteknikker, hvor der bliver lagt vægt på din egen og kollegernes sikkerhed i arbejdet med cytostatika. Vi lægger vægt på at du: er uddannet farmakonom, laborant, bioanalytiker eller lignende har klar og positiv holdning til kvalitetssikring og dokumentationspraksis er vant
Laborant (barselsvikariat)
Institut for Klinisk Veterinær og Husdyrvidenskab (SUND)
Storkøbenhavn
Ved Centrallaboratoriet, Institut for Klinisk Veterinær- og Husdyrsvidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, ønskes et tidsbegrænset barselsvikariat på fuldtid som laborant besat fra den 1. maj 2015 til 30. april 2016. Arbejdsopgaver Hovedarbejdsopgaverne omf Herunder mikroskopi til diagnostik af urinvejslidelser og parasitære lidelser hos mindre husdyr ADVIA1800; Immulite 2000; Proteinelektroforese Bruger af Laboratory Information System (LIS) Assistance ved undervisningen i klinisk laboratoriediagnostik for veterinærstuderende og ved uddannelsen af laborantelever ved Centrallaboratoriet Arbejdsopgaver I laboratoriet efter nærmere anvisning Kvalifikationer Der lægges særlig vægt på, at den nye laborant har:
Laborant/Laboratorietekniker
Institut for Veterinær Sygdomsbiologi (SUND)
Storkøbenhavn
Københavns Universitet og Novo Nordisk A/S etablerede i 2010 et forskningscenter med navnet The Lifepharm Centre. Til dette center søger Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Sektion for eksperimentelle dyremodeller, en stilling som laborant/laboratorietekniker besat fra den 1. februar 2015 eller snarest derefter. Stillingen er en fuldtidsstilling med 37 timers ugentlig arbejdstid. Arbejdsopgaver: Du bliver en del af et team, som forsker og underviser inden for farmakologi, toksikologi og biomedicin. Vores særlige ekspertise er biomarkører og dyremodeller for vigtige humane sygdomme som f.eks. diabetes og hjertekarsygdom samt betydningen af oxidativt stress i sygdomsudvikling. Vores ultimative mål er ved hjælp af biokemiske, dyreeksperimentelle
Laborant til kvalitetskontrol (QC) og stabilitetsundersøgelser af lægemidler
Kvalitet
Storkøbenhavn
Region Hovedstadens Apotek søger i QC afdelingen en laborant til kemisk laboratoriearbejde i forbindelse med apotekets lægemiddelproduktion. Du bliver derudover en vigtig del af et mindre team, der udvikler og validerer analysemetoder og samtidig er ansvarlig for, at holdbarhedsanalyser planlægges, gennemføres og afrapporteres. I QC afdelingen er vi i alt 8 ACere og 11 teknikere. Vi er en del af Kvalitetsafdelingen, som befinder sig på Marielundvej 25 i Herlev. Stillingen er en fast fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt Vi tilbyder: · et arbejde på landets største sygehusapotek · et job med stor faglig såvel som personlig udvikling · udfordrende og afvekslende arbejdsopgaver · en afdeling hvor du kan være med til at præge dine fremtidige
K. Balling Engelsen A/S søger laborant eller proceslaborant.
K BALLING-ENGELSEN A/S
Lolland & Falster
Vi søger til videreudvikling af vores skumafdeling, en laborant med praktisk erfaring fra en produktionsvirksomhed. Dine væsentligste opgaver er : - at være med i skumningsprocessen og overvåge denne - at optimere på skum og skumningsprocesser - at gennemføre testarbejde i forbindelse med skummet - at deltage i udvikling af nye skumtyper. Vi forventer : - at du har en bred indsigt i kemi, processer samt generelt arbejde med produktudvikling - at du brænder for at gøre en forskel - at du er systematisk og kvalitetsorienteret i dit arbejde. Du vil komme til, at samarbejde med skumafdelingen, produktionen, ledelsen og vores kunder. For yderligere informationer, se vores hjemmeside http://www.kbe.dk Send din ansøgning dk HUSK at mærke ansøgningen
Introduktionsstilling i Intern Medicin, Sygehus Thy-Mors
Region Nordjylland
Nordjylland
Region Nordjylland Sygehus Thy-Mors Introduktionsstilling Intern Medicin Klinik Medicin Ved Sygehus Thy-Mors, Klinik Medicin er en introduktionsstilling ledig pr. 01.03.2015 eller efter aftale. Stillingen er godkendt med godkendelsesnummer: 7603-04-01-i-02. Klinik Medicin er en bred intern medicinsk afdeling med 40 senge fordelt på 2 sengeafsnit. Klinik Medicin modtager ca. 5.500 patienter pr. år. Klinikken rummer desuden et stort ambulatorium med dagafsnit, diagnostisk center samt udrednings- og akutambulatorium og har grenspecialister indenfor specialerne kardiologi, endokrinologi og gastroenterologi. Derudover råder Klinik Medicin over et dialyseafsnit. Sygehuset beskæftiger ca. 830 medarbejdere og har et budget på ca. 440 mio. kr. og har
Institut for Klinisk Medicin søger to dyrepasserelever
Aarhus Universitet
Østjylland
Aarhus Universitet, Health, Institut for Klinisk Medicin, søger to dyrepasserelever med start den 1. april 2015 Uddannelsen Uddannelsesforløbet til dyrepasser varer ca. 3 år og 5 - 8 måneder og veksler mellem praktik og teori. Den praktiske del foregår på Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og den teoretiske undervisning foregår på Hansenberg ved Kolding. Som elev ved Aarhus Universitet I fællesskab sørger vi for, at du får en bred og grundlæggende basisviden indenfor dyrepasserfaget, og bredt kendskab til arbejdet med forsøgsdyr. Du vil blive mødt af fagligt engagerede kollegaer, der gerne deler ud af deres viden og du bliver stillet overfor mange spændende udfordringer i løbet af din praktiktid. Vi værdsætter et godt læringsmiljø,
Sektionsleder søges til Fødevarestyrelsens Laboratorie Århus
Fødevarestyrelsen
Østjylland
Har du lyst til at indgå i ledelsen af et aktivt og velfungerende laboratorium i Fødevarestyrelsen, er denne stilling som sektionsleder lige noget for dig. Laboratoriet er beliggende i Lystrup ved Århus og varetager laboratorieopgaver på foder, fødevarer, gødning og fødevarekontaktmaterialer samt en del opgaver for private kunder. Vi tilbyder En spændende og udfordrende lederstilling i et meget engageret og inspirerende fagligt miljø. Faglig ledelse af et personale med høje faglige ambitioner og kvalifikationer. Ledelse af et laboratorium der er under udvikling og ønsker at være førende nationalt og internationalt. Personaleledelse af et kompetent og selvstændigt personale. Mulighed for at udvikle dig som leder. Du skal Indgå i et stærkt og
Laborant søges til NanoGeoScience, Kemisk Institut, Københavns Universitet
Kemisk Institut
Storkøbenhavn
NanoGeoScience gruppen er en international forskergruppe, som anvender nanoteknologi til at undersøge vekselvirkningerne mellem væsker (vand, olie, gas) og naturlige materialer i jord, sedimenter og sten for derefter at anvende den nye fundamentale forståelse til at løse nogle af samfundets problemer inden for miljø og energi såsom sikring af rent vand, sikrere opbevaring af affald, mere olie fra brugte reservoirer, konvertering af CO2 til sten, og afdække hemmelighederne bag biomineralisering dvs. hvordan organismer laver mineraler såsom knogler og skaller. Vi er omkring 55 forskere og teknisk personale, som arbejder sammen i et dynamisk, internationalt og interdisciplinært miljø. NanoGeoScience gruppen består af kemikere, fysikere, geologer,
Bioanalytiker eller laborant med specialistfunktion, Biobanken, Klinisk Biokemisk Afdeling, Næstved Sygehus - quicknr. 16225
Næstved Sygehus, Klinisk Biokemisk Afdeling
Sydsjælland inkl. Møn
Har du lyst til et selvstændigt og ansvarsfuldt job og trives du med nye udfordringer. Så er stillingen som bioanalytiker med specialistfunktion ved Region Sjællands nye Biobank måske lige noget for dig. Vi har brug for, at du kan være med ved opstarten af biobanken og derfor kan starte senest 01.03.15. Om os Region Sjælland er ved at opbygge en ny biobank for at skabe et forskningsmæssigt fundament baseret på dokumenteret og systematisk håndtering af biobanksprøver fra både eksisterende biobanker og kommende projekter. Biobanken skal dels sikre, at alle tilgængelige præanalytisk data dokumenteres, forestå prøvehåndtering/prøvefordeling samt dokumentere enkelte prøvers placering i minus 80 graders frysere. Når forskere har behov for at få adgang
Bioanalytiker eller laborant til Biobanken, Klinisk Biokemisk Afdeling, Næstved Sygehus - quicknr. 16224
Næstved Sygehus, Klinisk Biokemisk Afdeling
Sydsjælland inkl. Møn
Har du lyst til et selvstændigt og ansvarsfuldt job og trives du med nye udfordringer. Så er stillingen ved Region Sjællands nye Biobank måske lige noget for dig. Vi har brug for, at du sammen med specialisten i biobanken kan være med ved opstarten af biobanken og kan starte senest 01.03.15. Om os Region Sjælland er ved at opbygge en ny biobank for at skabe et forskningsmæssigt fundament baseret på dokumenteret og systematisk håndtering af biobanksprøver fra både eksisterende biobanker og kommende projekter. Biobanken skal dels sikre, at alle tilgængelige præanalytisk data dokumenteres, forestå prøvehåndtering/prøvefordeling samt dokumentere enkelte prøvers placering i minus 80 graders frysere. Når forskere har behov for at få adgang til prøver,
Kvalitetsmedarbejder pharma
PHARMATECHPOWER ApS
Vestsjælland
Vi søger en valideringsmedarbejder til skrivning af testplaner og valideringsprotokoller og andre protokoller. Du kan være nyuddannet, hvis du har en passende akademisk baggrund f.eks. farmaceut, kemiingeniør eller mejeriingeniør (og gerne høje karakterer). Du har erfaring fra Pharmaceutisk industri og er bekendt med processer og udstyr i denne industri. GMP er en selvfølge. Du har måske også kendskab til eTIMS. Mail venligst dit cv til jmj@ptpower.dk og vi tager hurtigt kontakt til de kvalificerede. YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Fast ansættelse
Kemiingeniør pharma
PHARMATECHPOWER ApS
Vestsjælland
Vi søger en valideringsmedarbejder til skrivning af testplaner og valideringsprotokoller og andre protokoller. Du kan være nyuddannet, hvis du har en passende akademisk baggrund f.eks. farmaceut, kemiingeniør eller mejeriingeniør (og gerne høje karakterer). Du har erfaring fra Pharmaceutisk industri og er bekendt med processer og udstyr i denne industri. GMP er en selvfølge. Du har måske også kendskab til eTIMS. Mail venligst dit cv til jmj@ptpower.dk og vi tager hurtigt kontakt til de kvalificerede. YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Fast ansættelse
Service- og forskningsveterinærsygeplejerske i klinisk ernæring og onkologi
Institut for Klinisk Veterinær og Husdyrvidenskab (SUND)
Storkøbenhavn
Ved Sektion for Medicin, Onkologi og Klinisk Patologi, Institut for Klinisk Veterinær og Husdyrvidenskab (IKVH), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, ønskes en stilling som service - og forskningsveterinærsygeplejerske i vores kliniske ernærings- og onkologiservices besat pr. 15. januar eller snarest herefter. Stillingen er tidsbegrænset for 2 år og med 37 timer ugentlig. Arbejdstiden fordeles ligeligt mellem ernæring og onkologi. Fleksibilitet i arbejdstid forventes, da nogle opgaver lejlighedsvis kan ligge sen eftermiddag og tidlig aften, men der er ingen vagtforpligtelse tilknyttet stillingen. Stillingen er ekstern finansieret. Arbejdsopgaver Som veterinærsygeplejerske i denne stilling vil du arbejde med opgaver
Postdocs i pædiatri, urologi og intern medicin (kombinationsstillinger)
Syddansk Universitet
Fyn
3 kombinationsstillinger som postdoc ved Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet (SDU) og som klinisk sygeplejespecialist ved Roskilde-Køge Sygehus er ledige til besættelse snarest muligt for en periode af 3 år med mulighed for forlængelse: 1. Postdoc ved IRS/SDU og klinisk sygeplejespecialist v/Pædiatrisk Afd. RoskildeSygehus 2. Postdoc ved IRS/SDU og klinisk sygeplejespecialist v/Urologisk Afd. Roskilde Sygehus 3. Postcoc ved IRS/SDU og klinisk sygeplejespecialist v/Medicinsk Afd. Køge Sygehus Der er 50% tid til forskning og 50% tid til klinisk arbejde. De, der ansættes i stillingerne, vil blive ansat dels som postdoc ved Syddansk Universitet og dels som klinisk sygeplejespecialist
Sygeplejerske til Sengeafsnit 8 Vest, Klinik Medicin, Aalborg Universitetshospital.
Region Nordjylland
Nordjylland
Vi søger en ny kollega. Pr. 1. januar 2015 har vi en ledig stilling på 37 timer/uge i blandede vagter. Afsnitsprofil: Afsnit 8 Vest er en medicinsk sengeafdeling, der pr. 1/12-14 rummer såvel det Geriatriske som det Endokrinologiske speciale. Vi er i gang med en spændende proces, hvor vi sammen ønsker at skabe et sengeafsnit med et godt arbejdsmiljø. Et afsnit hvor patient- og pårørendeinddragelse vægtes højt og hvor trygge og sikre patientforløb er højt prioriteret. Vi er et sengeafsnit normeret til 26 patienter. Vi har 16 Endokrinologiske senge og 10 Geriatriske senge (heraf 4 Orto-Geriatriske senge). I det Geriatriske speciale, beskæftiger vi os med udredning, behandling og pleje af ældre mennesker med multimorbiditet, nedsat funktionsevne
705202 Associate Professorship in In Vitro Cell Biology
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Storkøbenhavn
Faculty of Health and Medical Sciences University of Copenhagen The University seeks to appoint an associate professor to the Department of Drug Design and Pharmacology to commence 1 June 2015 or as soon as possible thereafter. The department performs research-based teaching and interdisciplinary research with a focus on the medicinal chemistry and pharmacology of drug leads. The department has strongholds in biostructural chemistry, chemical biology, in vivo pharmacology, medicinal chemistry, molecular and cellular pharmacology, natural products research, and peptide chemistry. Information about the Department is linked on http://drug.ku.dk Job description In considering applications for the associate professorship, the main emphasis will be
QA Professional
NOVO NORDISK A/S
Storkøbenhavn
- Quality - Denmark - Måløv Our growth is your opportunity Being part of Novo Nordisk Research Development means working at one of the worlds largest and most successful biopharmaceutical companies. Our R D organisation is vital to Novo Nordisks continued growth and we always welcome talented people who would like to grow with us. Are you looking for new challenges within QA development of parenteral bulk product for clinical trials and do you want to make a difference? We have a 12 months temporary position. About the department In Parenteral Protein Formulation QA we have the responsibility for quality assurance of parenteral formulations and release of investigational medicinal products for clinical trials. We have the QA responsibility
Senior technology partner in the life science industry
NNE PHARMAPLAN A/S
Storkøbenhavn
If you want to be part of a global team with deep industry experience, help build on a long and impressive track record and have passion for driving NNE Pharmaplans strategic agenda, this is your chance. NNE Pharmaplans Global Business Development group is looking for the best brains to bring deep technology and industry insight to our global strategic customers. Take your career to the next level Over the past three years, Global Business Development has taken the lead in addressing our strategic customers most important challenges, providing technology and industry insights and acting as trusted advisors. We have been successful and are thus looking to expand our group with senior technology partners within: Medical device development Pharma
Elektriker
UGGERLY INSTALLATION A/S
Nordjylland
Uggerly Installation søger 1-2 elektrikere. Byggesagen Pharma Science Building. Adresse: Jagtvej 162, 2100 København Ø. Opførelse af et Laboratoriekompleks på ca. 5200 m2. Skal stå færdig i sommeren 2015. Arbejdet omhandler følgende: BygningsinstallationerNetværkABA installationerIBI/KNX installationer YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Fast ansættelse
Ingeniør HVAC, BMS
PHARMATECHPOWER ApS
Vestsjælland
Vi søger en ingeniør f.eks. maskin- eller VVS-ingeniør med erfaring i HVAC-systemer og BMS/CTS systemer. Du bør endvidere have erfaring fra pharma-industrien eller tilsvarende industri og ved noget om f.eks. validering og GMP, herunder dokumentering af anlæg. Arbejdet foregår i Hjørring. Mail venligst dit cv til jmj@ptpower.dk og vi vender hurtigt tilbage. YDERLIGERE INFORMATION Ansættelses vilkår: * Fast ansættelse
Læge til forskningsforsøg i fedmesektionen
Institut for Idræt og Ernæring
Storkøbenhavn
Ved Institut for Idræt og Ernæring - sektionen for Fedmeforskning, Det Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, ønskes en stilling som læge besat fra den 1. januar 2015 eller hurtigst muligt derefter. Stillingen er en deltidsstilling med 3-5 timers ugentlig arbejdstid på Instituttet på varierende tidspunkter dog ikke aften og nat. Stillingen er midlertidig og udløber den 31. oktober 2015. Arbejdssted: Institut for Idræt og Ernæring, Rolighedsvej 26, 1958 Frederiksberg. Arbejdsopgaver: Arbejdsopgaverne omfa. 1. Anamnese, undersøgelse af forsøgsdeltagere ved behov. 2. Blodtryks/puls måling 3. Analyse af EKG 4. Vurdering af ind- og eksklusionskriterier 5. Vurdering af laboratorie-resultater 6. Indberetning og vurdering af Adverse Events

Vælg område

Klik på kortet og vælg område

Banner

Ofir banner

Nyheder fra medtechjobbet.dk

1 klik og du har overblikket over alle Merkonom job
Ønsker du arbejde som Merkonom? Så er du kommet til det rette site. På medtechjobbet.dk, er vi specialiserede i Merkonom job.
Nu behøver du kun lede efter job som Medicinsk forsker et sted
Søger du job som Medicinsk forsker? Så er du kommet til det rette sted. På medtechjobbet.dk, er vi specialister i Medicinsk forsker job.
Få jobbet som Medicinsk teknolog før alle andre
Søger du arbejde som Medicinsk teknolog? Så er du kommet til det rette site. På medtechjobbet.dk, er vi eksperter i Medicinsk teknolog job.
Søger du arbejde som Bioanalytiker?
Ønsker du arbejde som Bioanalytiker? Så er du kommet til det rette site. På medtechjobbet.dk, er vi eksperter i Bioanalytiker job.

Ofir banner