Medtech job

Går du og leder efter et nyt medtechjob? Så er du kommer til det rette sted. Medtechjobbet.dk er lavet i samarbejde med Ofir.dk for at danne et overblik over de ledige medtechjobs, der er at finde i hele Danmark. Der vil udover de medtechjobs, der er indrykket på Ofir.dk, også være ledige jobs fra andre sider som Ofir.dk samarbejder med. Du vil på siden både kunne finde ledige medtechjobs fra den private og den offentlige sektor. Der er en bred vifte af stillinger indenfor medtechbranchen, og det vil være muligt at finde jobs på mange niveauer lige fra ingeniørjobs til laborantjobs. Lige meget om du er nyuddannet, arbejdsløs eller bare går og leder efter nye udfordringer, vil der være et medtechjob, der kan interessere dig, og som tilbyder de udfordringer, du går og leder efter i hverdagen.

Held og lykke med jobsøgningen.

SE ALLE LEDIGE JOB HERFarmakonomer/laboranter cytostatikaafdelingen, Hospitalsapoteket Region Midtjylland
Hospitalsapoteket Region Midtjylland
Østjylland
Vil du have nyt job efter sommerferien? Vi søger farmakonomer/laboranter til hospitalsapotekets cytostatikaafdeling, som ligger på Aarhus Universitetshospital , Nørrebrogade. Vi har to ledige faste stillinger samt to barselsvikariater på 12 måneder. Kræftområdet er i stor udvikling, hvor mulighederne for medicinsk behandling bliver større og større. Vi forventer også et øget antal patienter på grund af det nye screeningsprogram for tarmkræft, som er påbegyndt i 2014. Derfor er efterspørgslen på cytostatikablandinger støt stigende. Cytostatikaafdelingen leverer patientspecifikke cytostatikablandinger til kræftafdelingerne i Aarhus. Vi er en travl afdeling med ca. 60 ans Hvad skal du lave? Du skal blande cytostatikakure til kræftafdelingerne i
Laborant
Institut for Cellulær og Molekylær Medicin
Storkøbenhavn
Ved Institut for Cellulær og Molekylær Medicin, Panum Instituttet, Københavns Universitet er en stilling som laborant 37 timer ugentligt ledig til besættelse 1. september 2014 eller snarest derefter. Stillingen er tilknyttet angiogenese forskergruppen, der beskæftiger sig med molekylærbiologiske og cellebiologiske aspekter af såvel fysiologisk som sygdomsrelateret vækst af blodkar. Vi søger en person, der i samarbejde med forskere og studerende sikrer, at vores forskningslaboratorium er effektivt og velfungerende. Det eksperimentelle arbejde inkluderer primært celledyrkning, QPCR, RNA oprensning, proteinanalyser (Western blot og ELISA) og plasmidorensning. Der vil løbende være behov for medvirken ved dyreforsøg (dissektion). I kortere perioder
Introduktionsreservelæge i intern medicin
Hospitalsenheden Horsens
Midtjylland
Regionshospitalet Horsens Har du lyst til at være introduktionsreservelæge på Danmarks mest innovative offentlige arbejdsplads? Vi har to 1-årige enkeltstillingsklassificerede introduktionsstillinger ledig til besættelse pr. 1. september 2014 eller efter aftale. Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Horsens, er en stor medicinsk afdeling med funktioner i Horsens og Skanderborg. Afdelingen dækker primært specialerne kardiologi, endokrinologi, lungemedicin, gastroenterologi, geriatri, reumatologi og infektionsmedicin. Medicinsk Afdeling modtager i gennemsnit ca. 25 akutte patienter i døgnet. Modtagelse af akutte medicinske patienter foregår dels gennem Akutafdelingen, hvorfra patienter visiteres til Medicinsk Afdeling, dels direkte i Hjertemedicinsk
Chief Medical Officer
Best Talent A/S
Storkøbenhavn
The CompanyCMC Contrast AB is a privately owned drug development company based in central Malmoe, Sweden, and funded by prominent VC investors including Sunstone Capital, Industrifonden and Øresund Healthcare.CMC Contrast AB is committed to develop CMC-001, a novel contrast agent for use in liver MRI in patients for whom gadolinium-based contrast agents are contraindicated or cannot be administered. The launch of CMC-001 will allow radiologists performing contrast enhanced liver MRI for this patient population and thus become an important tool for clinicians to improve detection and localization of focal lesions of the liver. CMC-001 is the first contrast agent to obtain Orphan Drug Designation by the FDA and is being prepared for the phase
Introduktionsstilling i intern medicin ved Medicinsk afdeling
Region Midtjylland Medicinsk Afdeling Fælles
Østjylland
Hermed opslås to introduktionsstillinger ved Medicinsk afdeling M i Randers, til besættelse den 1. november 2014 eller tidligere. Lægen vil indgå i de kliniske funktioner svarende til uddannelsesprogrammet, med hensynstagen til ønsker i den individuelle uddannelsesplan om specifikke kompetencer eller specialer samt karriereønsker. Lægen vil rotere mellem flere specialeteam (endokrinologi, hepato-gastroenterologi, lungemedicin, reumatologi, infektionsmedicin, geriatri, kardiologi), og deltage i stuegangs- og ambulatorie funktionerne samt vagtfunktion. Læger i introduktionsstilling indgår primært i vagtplanen som mellemvagt, evt. i starten som forvagt. Det medicinske vagtteam består aktuelt af 1 forvagt, 2 mellemvagter og 2 bagvagter, samt en
Psykolog ved Familieambulatoriet Region Midt og Børne- og Familiecenter Herning, Herning Kommune
Aarhus Universitetshospital
Østjylland
Til Familieambulatoriet Region Midt i Herning samt Børne- og Familiecenter Herning søges en psykolog på 37 timer pr. 1. oktober 2014. Stillingen er en delt stilling mellem Familieambulatoriet og Børne- og Familiecenter Herning med 12 timer i Familieambulatoriet og 25 timer i Børne- og Familiecenter Herning. Om Familieambulatoriet Familieambulatoriet er et tilbud for familier med forbrug af afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller andre rusmidler, samt for småbørnsfamilier frem til skolealderen, hvor børnene har været eksponeret for afhængighedsskabende medicin eller rusmidler. Familieambulatoriet dækker hele Region Midt med en afdeling på Århus Universitetshospital, Skejby samt en afdeling på Hospitalsenheden Vest. Familieambulatoriet
Kardiologisk overlæge
Region Midtjylland Medicinsk Afdeling
Midtjylland
Har du lyst til at være overlæge på Hospitalsenheden Horsens - en af Danmarks mest innovative offentlige arbejdsplads? Vi søger snarest muligt en visionær og innovativ overlæge med speciale i intern medicin: kardiologi. Vi tilbyder en stilling i en spændende, kompleks og dynamisk afdeling, hvor · den faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt · tværfaglighed har særlig fokus · gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt · medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence · kulturen er præget af tillid, respekt og humor · der udøves dialogbaseret ledelse Vores nye overlæge skal i samarbejde med afdelingens øvrige kardiologer varetage stuegange, ambulatorievirksomhed og ekkokardiografi, herunder TEE. Overlægen deltager
Uklassificeret reservelæge, Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V
Aarhus Universitetshospital
Østjylland
En uklassificeret reservelægestilling med tjeneste ved Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V er ledig til besættelse i perioden 1. september 2014 til 31. august 2015 eller efter aftale. Stillingen opslås for at tilgodese individuelle behov for at øge reservelægens kompetencer indenfor Intern Medicin, Gastroenterologi og Hepatologi. Afdelingen er kendetegnet ved mange højt specialiserede funktioner, en høj forskningsaktivitet og et godt arbejdsklima. Det daglige arbejde vil foregå i sengeafsnit og ambulatorium. Det forudsættes, at ansøgeren kan indgå i medicinsk fællesvagt afhængig af kompetenceniveau. Afhængigt af ansøgerens kvalifikationer kan der forhandles en individuel uddannelsesplan under ansættelsen. Løn- og ansættelsesvilkår
Lægesekretær ved Neurologisk ambulatorium
Aarhus Universitetshospital
Østjylland
I Neurologisk ambulatorium er der pr. 1. oktober 2014, eller efter aftale tidligere, en fast stilling på 37 timer/ugentlig til besættelse. Vi søger en ny kollega, som er stabil, kompetent og har lyst til at indgå i et samarbejde med øvrige kolleger, 10 sygeplejersker samt afdelingens læger. I Neurologisk ambulatorium håndteres bl.a. følgende specialer indenfor det neurologiske speciale; Parkinson, epilepsi, muskelsygdomme, søvnforstyrrelser, botoxbehandlinger, Neurovaskulære, kræftpakkeforløb, fast track Afdelingen er af "Dagens Medicin" kåret som landets bedste Neurologiske afdeling for 7. år i træk. Der er i alt ansat 33 lægesekretærer på afdelingen samt en til to lægesekretærelever, som også er en del af gruppen. Vi har omstruktureret vores
Timelønnede vikarer, Social-og sundhedsassistent
Guldregnen
Fyn
De Socialpsykiatriske Botilbud i Middelfart søger snarest muligt social- og sundhedsassistenter, som timelønnede vikarer, til Botilbuddet Guldregnen. Socialpsykiatri med dialog, respekt, kvalitet og udvikling Vi søger hurtigst muligt timelønnede vikarer, der er uddannet som social og sundhedsassistent. Vi tilbyder: En arbejdsplads med erfarne og engagerede kollegaer. Supervision. Mulighed for faglig og personlig udvikling. En arbejdsplads med fokus på kvalitet i opgaveløsningen. Fast tilknyttet lægekonsulent, der deltager i faglig sparring ved team og gruppemøder. Vi søger: En medarbejder, der har psykiatrisk erfaring og kendskab til medicin. Du er aktiv, engageret, har lyst til at være med til at skabe og udvikle høj kvalitet for Guldregnens
Juridisk fuldmægtig ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Østjylland
Ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling er der pr. 1. oktober, eller snarest derefter, en fast stilling som juridisk fuldmægtig ledig. Stillingen ønskes besat med en kandidat som er uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur. Om Klinisk Epidemiologisk Afdeling Klinisk Epidemiologisk Afdeling er en højt specialiseret forskningsafdeling, som arbejder med klinisk epidemiologi på internationalt plan. Afdelingen er oprettet i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet (Health og Institut for Klinisk Medicin) samt Aarhus Universitetshospital. To tredjedele af afdelingens finansiering skaffes gennem kontraktforskning og via forskellige fonde. Organisatorisk består afdelingen af en driftsdel (Klinisk Kvalitet og Aarhus Universitetshospitals
Introduktionslægestilling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Herning
Region Midtjylland BU Skolebørnsteam Herning
Vestjylland
Dette er for DIG en unik mulighed for at stifte bekendtskab med et spændende speciale.Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter Herning kan tilbyde en I-lægestilling til besættelse snarest. Der vil være mulighed for deltid.Stillingsopslaget henvender sig til alle Jer med særlig interesse for det børne- og ungdomspsykiatriske speciale eller et af de specialer, som vi hyppigt samarbejder med - dvs. læger med interesse i specialerne: Børne- og ungdomspsykiatri, pædiatri, neurologi, socialmedicin, psykiatri, almen medicin m.fl.Du skal, udover en interesse for specialet, have lyst til at:- indgå i et tværfagligt samarbejde med andre specialiserede faggrupper- udvikle dig fagligt- have mange bolde i luften.Men først og fremmest skal du have lyst
Assistent ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Østjylland
Ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling er der pr. 1. oktober, eller snarest derefter, en fast stilling som assistent ledig. Stillingen ønskes besat med en person som har erfaring med sagsbehandling inden for den offentlige sektor og journalisering. Om Klinisk Epidemiologisk Afdeling Klinisk Epidemiologisk Afdeling er en højt specialiseret forskningsafdeling, som arbejder med klinisk epidemiologi på internationalt plan. Afdelingen er oprettet i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet (Health og Institut for Klinisk Medicin) samt Aarhus Universitetshospital. To tredjedele af afdelingens finansiering skaffes gennem kontraktforskning og forskellige fonde. Organisatorisk består afdelingen af en driftsdel (Klinisk Kvalitet og Aarhus
Afdelingssygeplejerske ved Fælles AKUT Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Østjylland
Stillingen som afdelingssygeplejerske, er ledig til besættelse i Fælles AKUT Afdelingen, AKUT afsnit 1 pr. 1. september 2014 eller snarest derefter. Vi søger en afdelingssygeplejerske der brænder for den akutte patient. AKUT afsnit 1 er akut modtageafsnit for patienter med sygdomme indenfor følgende specialer: lungesygdomme, gastroenterologi og hepatologi, endokrinologisk, infektionsmedicin, abdominal kirurgi samt generel intern medicin. Alle patienterne i afsnittet er akutte og hverdagen er præget af et stort patientflow. Fælles AKUT Afdelingen Er en forholdsvis nyoprettet afdeling organiseret under Akutcentret. Afdelingen er én af fem akutafdelinger i regionen. Aarhus Universitetshospital er Region Midtjyllands største akuthospital. Den fremtidige
Reservelæge i introduktionsstilling ved Nuklearmedicinsk Afdeling og PET-Center
Aarhus Universitetshospital
Østjylland
Ved Nuklearmedicinsk Afdeling & PET-Center, Aarhus Universitetshospital er en étårig introduktionsstilling ledig pr. 1. oktober 2014 eller snarest.. Nuklearmedicinsk Afdeling & PET-Center ved Aarhus Universitetshospital er kåret af Dagens Medicin som Danmarks bedste indenfor specialet. Vi er en stor afdeling på tre lokaliteter, bestående af et nuklearmedicinsk afsnit og et PET-center på Nørrebrogade 44, Aarhus samt et nuklearmedicinsk afsnit på Brendstrupgaardsvej 100, Skejby. Inden for det nuklearmedicinske område beskæftiger vi os med klinisk fysiologiske undersøgelser, funktionel nuklearmedicinsk billeddiagnostik og behandling indenfor en bred vifte af forskellige sygdomme og organsystemer. Der udføres undersøgelser for hospitalsafdelinger
Medicinsk funderet sygeplejerske søges
Aleris-Hamlet København
Storkøbenhavn
Grundet øget patienttilgang søger Aleris-Hamlet Hospitaler i København en sygeplejerske med bred erfaring inden for lægepraksis eller medicinsk ambulatorium til landets største privathospital, hvor omtanke, professionalisme, engagement og nytænkning er nøgleord i vores hverdag. Om stillingen: Du vil sammen med vores helbredssygeplejersker være placeret i vores Sundheds Center, hvor vi udfører Helbreds undersøgelser og har vores medicinske ambulatorier med endokrinologi - særligt diabetes, kardiologi, lungemedicin og intern medicin. Det er en fordel, hvis du har erfaring inden for et af disse specialer, men ingen betingelse. Stillingen omf Sygeplejerskerne i ambulatoriet yder et stykke arbejde af høj kvalitet, har stor kompetence og er yderst
Speciallæger til neurorehababiliteringsafsnit i Skive, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Hammel Neurocenter
Hele landet
To stillinger som speciallæger ved Region Midtjylland med tjeneste på Regionshospitalet Hammel Neurocenter (RHN), arbejdssted ved de to neurorehabiliteringsafsnit i Skive er ledige til besættelse pr. 1. september 2014 eller snarest derefter. Om stillingerneVi søger to speciallæger som fra 1. september 2014 kan udgøre et nyt lægeligt team ved Skive Neurorehabilitering og være med til at forsætte udviklingen af stedet. Vi søger primært læger med ambitioner om at være med i høj kvalitet i behandlingen, udvikling, gode patientforløb, respekt for det enkelte menneskes muligheder, lyst til tværfagligt samarbejde, selvstændighed i opgaven, god energi og godt humør. Det primære fokusområde for speciallægen vil være det kliniske arbejde, hvor lægen tilknyttes
Social-og sundhedsassistent til Rehabiliteringsenhed
Rehabilitering Valby
Storkøbenhavn
Social- og sundhedsassistent til dagvagt med lyst til rehabilitering til Rehabiliteringsenheden i Frederiksberg Kommune Valby og Lioba.Da vores kollega går på pension, søger vi en assistent til en fast dagvagtstilling 37 timer ugtl. med vagt hver 4. weekend.Er du udviklingsmindet og trives med at stræbe efter høj faglig kvalitet og borgertilfredshed. Sætter du borgeren i centrum, kan arbejde tværfagligt og ser borgeren og de pårørende som de vigtigste samarbejdspartnere, så kan du være vores nye kollega. Vi forventer høj kvalitet og tilbyder en god introduktion samt mange muligheder for kompetenceudvikling.Rehabiliteringsområdet i Frederiksberg Kommune er inde i en rivende udvikling. Vi samarbejder med alle øvrige rehabiliterings-, pleje- og
Markedsansvarlig
Sakura Finetek Group
Markeds- og kundeudvikling Dine kunder er hovedsageligt histopatologiske laboratorier på de danske hospitaler, og udstyret anvendes primært inden for områderne histologi og cytologi. Du vil med udgangspunkt i et spændende produktsortiment få ansvaret for bl.a. at udvikle Sakuras marked i Danmark. Du sikrer, at markedets fulde potentiale udnyttes, og du er således både vedholdende og opbyggende i dine indsatser. Du arbejder målrettet med dine kunder for at sikre et fortsat salg og samarbejde. Din kontaktflade er bred og rettet mod superbrugere, laboratorieledere, læger og indkøbsansvarlige, hvorfor du skal være i stand til at håndtere kontakten med kunden på flere niveauer. Du arbejder selvstændigt med kunderne, men har også et tæt samarbejde
Afdelingslæge til misbrugsbehandling i Rådgivningscenter København
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Afdelingslæge til misbrugsbehandling i Rådgivningscenter København Interesserer du dig for klinisk socialmedicin og vil du gerne lære noget mere om rusmidler og behandling af misbrug? Rådgivningscenter København søger en erfaren læge til en 34 timers stilling med ansættelse fra 1. september 2014. Rådgivningscenter København har fire modtageenheder, fire behandlingsenheder og et dagcenter. Den samlede lægelige normering i RCK er ni afdelingslæger, en klinisk overlæge samt en socialoverlæge. Rådgivningscentrenes målgruppe er borgere med misbrug primært af illegale rusmidler og ofte også helbredsmæssige og sociale problemstillinger som konsekvens af misbruget. Den lægelige behandling omf Vi forventer, at du: er - eller er på vej til at blive speciallæge
Kontaktperson (sygeplejernske el. lign.) til Sundbyhus
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Kontaktperson (sygeplejernske el. lign.) til Sundbyhus Sundbyhus, der er en boenhed i Center Amager, søger en uddannet og autoriseret sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent til en ledig stilling som kontaktperson. Stillingen er på 32 timer ugentligt. Timerne er fordelt på en fem-dages arbejdsuge, med skiftende vagter dag og aften samt med arbejde hver 3. weekend. Der er faste n Målgruppen på Sundbyhus er sindslindende med aktivt misbrug af et bredt spekter af euforiserende stoffer og alkohol. Sundbyhus består af 11 § 107 korterevarende tilbud og 16 § 108 længerevarende tilbud. Personalegruppen er tværfagligt sammensat, og består af pædagoger, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter. Alle kontaktpersoner indgår på lige fod
Overlæge ved Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V
Aarhus Universitetshospital
Østjylland
Ved Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V ved Aarhus Universitetshospital er en stilling som overlæge ledig til besættelse pr. 1. oktober 2014 eller efter aftale. Overlægen skal kunne indgå i afdelingens funktioner som helhed, men stillingen indebærer en faglig hovedvægt på varetagelse af svære malabsorptive tilstande/tarminsufficiens. Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk Afdeling V er en specialafdeling med regions -og højtspecialiserede funktioner indenfor hepatologi og gastroenterologi. Der er et sengeafsnit med 24 senge hvoraf 6 er dedikeret til patienter med tarminsufficiens. Endelig råder afdelingen over fire pladser på patienthotellet. Der er stor daghospital/ambulant virksomhed med lidt over 13.000 årlige besøg og over 8.000
30 timers fast stilling på forsorgshjemmet Overmarksgården.
Kolding Kommune
Syd- og Sønderjylland
Overskrift (Verdana 2) 30 timers fast stilling for pædagog/sundhedsfaglig medarbejder på Forsorgshjemmet Overmarksgården. Arbejdssted: Forsorgshjemmet Overmarksgården Kolding Arbejdstid: 1 stilling med 30 timer ugentlig i dag/aftenvagter med arbejde hver 2. weekend 2 stilling med 30 timer ugentlig i dag/n Ansættelsestidspunkt: 1/10-2014 Opgave i døgnafdelingen. Overmarksgårdens opgave er at tilbyde døgnophold og støtte for socialt uds De borgere som opsøger Overmarksgården er hjemløse, boligtruede eller ude af stand til at klare sig i egen bolig. Vi er et §110 tilbud. Vores opgave er i et samarbejde med den enkelte at give støtte til at genskabe en tilværelse, med fokus på nye muligheder. Overmarksgården har 44 pladser samt 4 herbergs pladser.
Sygeplejerske med specialeansvarlig funktion
Aarhus Universitetshospital
Østjylland
Sygeplejerske med specialeansvarlig funktion på plastikkirurgisk afdeling søges. Vi søger en sygeplejerske med specialeansvarlig funktion på plastikkirurgisk afdeling. Specialet er fagligt bredt og derfor er opgaven som specialeansvarlig fordelt på tre specialeansvarlige sygeplejersker. Vi har to erfarne sygeplejersker til at varetage opgaven som specialeansvarlig, men vi mangler en mere. Stillingen er en fast stilling til besættelse 1. september 2014 eller efter aftale. Arbejdstiden er på 37 timer/ugen med blandede vagter og weekendarbejde hver tredje til fjerde weekend. Ansvars og funktionsområder Patientforløb: Mikrokirurgi, post-bariatri, medfødte misdannelser, almen plastikkirurgi/lipotransplantationMedansvarlig for patientforløb i dagfunktionen.Medansvarlig
Sygeplejerske til Rehabiliteringsenhed
Rehabilitering Valby
Storkøbenhavn
Sygeplejerske til dagvagt med lyst til rehabilitering til Rehabiliteringsenheden i Frederiksberg Kommune Valby og Lioba. Da vores kollegaer går på henholdsvis pension og barsel, søger vi en sygeplejerske til en fast dagvagtstilling 37 timer ugtl. med vagt hver 4. weekend og et barselsvikariat, dagvagt, 37 timer ugtl. med vagt hver 4 week-end.Er du udviklingsmindet og trives med at stræbe efter høj faglig kvalitet og borgertilfredshed. Sætter du borgeren i centrum, kan arbejde tværfagligt og ser borgeren og de pårørende som de vigtigste samarbejdspartnere, så kan du være vores nye kollega. Vi forventer høj kvalitet og tilbyder en god introduktion samt mange muligheder for kompetenceudvikling.Rehabiliteringsområdet i Frederiksberg Kommune er inde
Social- og sundhedsassistent, Boligerne Josiassens Vej
Specialområde - Hjerneskade, Boligerne Josiassens Vej
Østjylland
Boligerne Josiassens Vej er en del af Specialområde - Hjerneskade under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Specialområde - Hjerneskade består af syv døgntilbud og to dagtilbud i Østjylland. Målgruppen er personer over 18 år med erhvervet hjerneskade og/eller en varig fysisk funktionsnedsættelse.Om Boligerne Josiassens VejAfdelingen har i alt 8 lejligheder til mennesker med erhvervet hjerneskade, hvor nogle kan have problemskabende og udadreagerende adfærd. Med udgangspunkt i den kommunale SL § 141 handleplan konkretiseres indsatsen i en individuel plan, hvor omfanget af støtten gradueres ud fra graden af funktionsnedsættelse.Vi søger: 1 social- og sundhedsassistent til en fast stilling.1 social- og sundhedsassistent til et barselsvikariat.
Sygeplejerske nattevagt
Rehabilitering Valby
Storkøbenhavn
Sygeplejerske til en fast n Vi søger 1 Sygeplejerske til fast nStillingen er nyoprettet, da vores opgaver omkring borgerne er blevet tiltagende komplekse. Vi lægger stor vægt på at have en rehabiliterende tilgang hele døgnet og forventer høj faglig kvalitet.Vi betragter borgeren og dennes pårørende som vigtigste samarbejdspartnere og arbejder for høj borgertilfredshed.Vi tilbyder derfor også god introduktion og mange muligheder for kompetenceudvikling. I nEn spændende arbejdspladsRehabiliteringsenheden varetager kommunal tværfaglig genoptræning. Vi har 73 indlagte Frederiksbergborgere, fordelt med 25 på Rehabiliteringsenhed Lioba, O.V. Kjettinges alle 7, 2000 Frederiksberg og 48 på Centerparken 2 4, 2500 Valby. Rehabiliteringsområdet i Frederiksberg
Social-og sundhedsassistent aftenvagt
Rehabilitering Lioba
Storkøbenhavn
Social og sundhedsassistent til en fast aftenvagtstilling på Frederiksberg KommunesRehabiliteringsenhed LIOBA Vi søger 1 social og sundhedsassistent til fast Aftenvagt (5/2) Vi lægger stor vægt på at have en rehabiliterende tilgang hele døgnet og forventer høj faglig kvalitet,Vi betragter borgeren og dennes pårørende som vigtigste samarbejdspartnere og arbejder for høj borgertilfredshed.Vi tilbyder derfor også god introduktion og mange muligheder for kompetenceudvikling. I aftenvagten er der et fast team i hver vagtuge bestående af 1 ansvarshavende sygeplejerske og 3 social- og sundhedsassistenter/hjælper.En spændende arbejdspladsRehabiliteringsenheden varetager kommunal tværfaglig genoptræning. Vi har 73 indlagte Frederiksbergborgere, fordelt
Afdelingslæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Østjylland
Hermed opslås en stilling som afdelingslæge ved Infektionsmedicinsk afdeling Q, Aarhus Universitetshospital til besættelse 1. september 2014 eller efter aftale. Infektionsmedicinsk afdeling Q indgår i Kræft- og Inflammationscentret på Aarhus Universitetshospital. Infektionsmedicinsk afdeling, der har Sundhedsstyrelsens tilladelse til at varetage alle infektionsmedicinske specialfunktioner, modtager patienter med feber, smitsomme sygdomme samt immundefekt til diagnostik, behandling og sekundær forebyggelse. Patienterne henvises fra andre afdelinger på Aarhus Universitetshospital, andre hospitaler i Region Midtjylland samt landets øvrige regioner.Afdelingen arbejder målrettet med klinisk kvalitetsudvikling med det sigte, at blive en international
½ års vikariat som sygeplejerske med funktion som souschef for afdelingssygeplejerske, med mulighed for forlængelse.
Region Midtjylland Reg. Psyk Viborg Retspsyk
Midtjylland
½ års vikariat som sygeplejerske i retspsykiatrisk afsnit med funktion som souschef for afdelingssygeplejerske, med mulighed for forlængelse. Har du mod på ledelse og en udfordrende, klinisk forankret hverdag, hvor du kan skabe en afvekslende og meningsfuld indsats ? Stillingen som souschef på 6.sal er i første omgang blevet midlertidig ledig, da vores nuværende souschef har trådt hjælpende til et andet sted. Du kan forvente primært at arbejde i dagvagt, på hverdage. Du får bl.a. ansvaret for arbejdstidstilrettelæggelsen (Silkeborg Data og MIN TID) for pleje- og servicepersonalet , dvs. omkring 20 personer. Stillingen er baseret på, at du efter oplæring bruger mindst 2 dage om ugen i det kliniske arbejde Herudover bliver du medansvarlig for
Sygeplejerske til medicinsk sengeafsnit 3
Region Midtjylland Medicinsk sengeafsnit 3
Østjylland
Sygeplejerske i et års vikariat søges til medicinsk endokrinologisk klinik pr. 1. oktober 2014 eller efter aftale. Vi søger en sygeplejerske på 37 timer ugentlig med praktisk endokrinologisk erfaring. Stillingen er et barselsvikariat og derfor tidsbegrænset fra 01.10.2014 til 30.09.2015. På endokrinologisk klinik arbejder vi med alle aspekter indenfor endokrinologi. Vi har et fuldt udbygget diabetescenter og vi deltager i regionalt udviklingsarbejde omkring kvalitetssikring af diabetesbehandling. Derudover har vi funktion som udgående diabetessygeplejerske på hospitalets øvrige afsnit og i samarbejde med kommunerne. Vi arbejder med fortsat udvikling af vores diabetes skole. Vi har patienter i insulinpumpebehandling og underviser i kulhydr Desuden
Ernæringsassistent/pædagog
Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Nørholm
Vestjylland
Nørholm er et døgntilbud efter lov om social service for voksne personer med varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, hvoraf flere er domfældte og/eller har problem skabende adfærd.Nørholm er en del af Specialområdet Udviklingshæmning og ADHD (SUA) under Region Midtjylland.Vi søger en medarbejder til en fuldtidsstilling på 37 timer pr uge ved Dagbeskæftigelsen (DB) ved Nørholm, Allingevej 2, Herning. Stillingen er en ny oprettet stilling. Jobbet består i at drive kantinen som på sigt skal levere mad til afdelingerne, sikre god mad kvalitet og ikke mindst have kvalificerede brugere dagligt i praktik. Du vil indgå på ligefod med de øvrige personaler i DB. Det forventes, at du kan arbejde selvstændigt, stå for indkøb og lave ugentlige madplaner
Introduktionsreservelæge
Hospitalsenheden Vest
Vestjylland
En klassificeret introduktionslægestilling er ledig til besættelse per 1.9.2014, eller efter nærmere aftale. Arbejdsmedicinsk klinik har klinisk funktion for den vestlige halvdel af Region Midtjylland. Desuden er afdelingen et tværfagligt sundhedsforskningscenter med 45 medarbejdere der beskæftiger sig med arbejdsmedicin, arbejdspsykologi og epidemiologisk forskning i bred forstand. Arbejdsmedicinsk klinik er i dag en universitetsafdeling, med tilknytning til Health (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet) Århus Universitet. Reservelægens arbejdsopgaver vil være: Reservelægen vil primært indgå i klinikkens kliniske funktioner: Patientundersøgelser. Deltage i forskningsopgaver, evt. mhp. senere forskningsmæssig ansættelse.Bidrage til klinikkens
Reservelæge i introduktionsstilling ved Patologisk Institut
Aarhus Universitetshospital
Østjylland
Med tiltrædelse den 1. oktober 2014 søger vi en reservelæge til introduktionsstilling ved Patologisk Institut. Stillingen er tidsbegrænset på 12 måneder. Ansættelsen er dels på Nørrebrogade dels på Tage-Hansens Gade, og i foråret 2015 flytter afdelingen samlet til en nybygget afdeling på DNU, Det Nye Universitetshospital. Stillingen er vagtfri og godkendt af det regionale videreuddannelsesråd for læger i Region Nord (godkendelsesnr. 6620-21-65-i-04) Vi tilbyder en god og omf Der er gode muligheder for forskning ved afdelingen. Vi forventer, at den der ansættes i stillingen er interesseret i diagnostisk arbejde indenfor området. Patologisk Institut ved Aarhus Universitetshospital er en universitetsafdeling, som betjener Aarhus Universitetshospital,
Vikar for afdelingslæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Østjylland
Hermed opslås et treårigt vikariat for afdelingslæge ved Infektionsmedicinsk afdeling Q, Aarhus Universitetshospital til besættelse 1. september 2014 eller efter aftale. Stillingen er deltids med en gennemsnitlig ugentligt arbejdstid på 30 timer. Infektionsmedicinsk afdeling Q indgår i Kræft- og Inflammationscentret på Aarhus Universitetshospital. Infektionsmedicinsk afdeling, der har Sundhedsstyrelsens tilladelse til at varetage alle infektionsmedicinske specialfunktioner, modtager patienter med feber, smitsomme sygdomme samt immundefekt til diagnostik, behandling og sekundær forebyggelse. Patienterne henvises fra andre afdelinger på AUH, andre hospitaler i Region Midtjylland samt landets øvrige regioner.Afdelingen arbejder målrettet med klinisk
Afdelingslæge ved Fælles AKUT Afdeling
Aarhus Universitetshospital
Østjylland
To stillinger som afdelingslæge, er ledig til besættelse i Fælles AKUT Afdeling pr. 1. september 2014 eller efter nærmere aftale. Akutlægeuddannelse kan eventuelt påbegyndes allerede i september måned. Fælles AKUT Afdelingen Afdelingen er én af fem akutafdelinger i Region Midtjylland og Aarhus Universitetshospital er regionens største akuthospital. Fælles AKUT Afdeling modtager patienter fra et optageområde på 300.000 borgere og er traumecenter for hele regionen. I 2016 flytter afdelingen til nye og større bygninger og vil derefter skulle modtage i alt akutte 400 patienter på døgnbasis. Afdelingens opgave er at varetage patientforløb med kvalitet og sikkerhed på højt specialiseret niveau samt forskning på internationalt niveau. Fælles AKUT Afdeling
Sygeplejerske til Center for Misbrugsbehandling og Pleje, Familieambulatoriet Thoravej
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Sygeplejerske til Center for Misbrugsbehandling og Pleje, Familieambulatoriet Thoravej Socialforvaltningen i Københavns Kommune søger pr. 1. oktober 2014 en sygeplejerske på 37 timer ugentligt til Familieambulatoriet Thoravej, som er en del af Center for Misbrugsbehandling og Pleje. Familieambulatoriet Thoravej er et behandlingstilbud, § 101, til forældre med stofmisbrug. Vi tilbyder substitutionsbehandling og en helhedsorienteret psykosocial behandling. Vi arbejder med at hindre og eller mindske skadevirkninger på børn forsaget af forældrenes misbrug. Vi er et team af to sygeplejersker, en læge (to dage ugentlig), fem pædagoger, tre socialrådgivere, to psykologer, en stedfortræder og leder samt en gårdmand og rengøringsmedarbejder. Dine arbejdstider
Afdelingsleder til Fermentering & Oprensning
Xellia Pharmaceuticals
Hele Landet
Stærk ledelsesmæssig samlingsagent Som afdelingsleder for Fermentering Col/Pol Oprensning og Du er mere specifikt ansvarlig for to teams bestående af 28 operatører og to dedikerede teamledere samt to assistenter og tre akademikere, hvis fokus er at sikre, at produktionsfaciliteterne døgndriftes med så tæt på 100% kapacitetsudnyttelse som muligt. Således er du ansvarlig for, at leverancer i henhold til produktionsplanerne til enhver tid leveres i rette tid, mængde og kvalitet med GMP compliance i fokus. Din funktion er således karakteriseret ved at være en stærk ledelsesmæssig samlingsagent for teamlederne og funktionærerne, og du varetager både det faglige, GMP- samt budgetmæssige ansvar for afdelingen og biddrager endvidere til tværgående
Socialpædagog til Væveriets daghjem
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Socialpædagog til Væveriets daghjem Vi søger en frisk og engageret pædagog, som har lyst til at arbejde med 20 voksne personer med multiple funktionsnedsættelser, til en stilling på 35 timer om ugeni Væveriets daghjem. Du skal indgå i et team med tre pædagoger, en social- og sundhedshjælper og en pædagogmedhjælper. Du skal derfor kunne samarbejde i et team, med en anden faglig tilgang end den pædagogiske. Der gives en god introduktion. Arbejdstiden ligger mellem kl. 7 - 23, men skemalagt mellem kl. 9 og 17. Fra den 1. januar 2015 overgår daghjemmet til Døgncenter CMF, og derefter vil daghjemmets personale kunne indgå i morgenoptag på botilbuddet Musvågevej og der kan være aftentilbud også. I daghjemmet lægger vi vægt på det nærværende samvær,
Introduktionsstilling
Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
Østjylland
Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering (samfundsmedicin), Region Midtjylland:1-årig Introduktionsstilling (7095-00-91-i-2) Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering Aarhus/Herning, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, opslår hermed en 1-årig introduktionsstilling fra 1. oktober 2014 eller snarest derefter med hovedansættelsessted i afdelingens afsnit i Regionshospitalet Herning. Arbejdet består i sundhedsfaglig rådgivning i kommunale beskæftigelsesforvaltninger, jobcentre og revalideringscentre, samt i ambulant undersøgelse og behandling af borgere med nedsat arbejdsevne. Arbejdsområdet for læger med ansættelse i Herning-afsnittet er den vestlige halvdel af regionen, så der må forventes nogen kørsel i arbejdstiden. Der
Sygeplejerske vikar til Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Silkeborg
Hospitalsenhed Midt, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg
Midtjylland
En tidsbegrænset stilling som sygeplejerske i klinik for mave- og infektionssygdomme og sengeafsnit M2 er ledig til besættelse i perioden 1. september 2014 til 31. august 2015. Stillingen er på 37 timer pr. uge. Der vil være weekendvagt i M2 dog max hver 3. weekend (aktuelt max 4 weekender om året), på hverdage vil arbejdet primært være i Klinik for mave- og infektionssygdomme. M2 - M2 A er en del af Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt. Afsnit M2 har 19 sengepladser til patienter med endokrinologiske- og gastroenterologiske sygdomme. Klinik for mave og infektionssygdomme varetager skopier (gas-, colo-, sig- og bronkoskopier), læge- og sygeplejeambulatorier indenfor gastroentologi og infektionsmedicin, diverse gastroentologiske undersøgelser
Overlæger
Hospitalsenheden Vest
Vestjylland
Vi søger 2 speciallæger. Recepten er enkel, og ambitionerne er store. Hjørnestenen i vores virke er fokus på teamwork og høje faglige kompetencer hos både læger og sygeplejersker. Vi forventer, at du engageret tager aktivt del i en målrettet indsats for at akutafdelingen i Vest er vidensbank og forskningsmiljø for speciallæger med erfaring og interesse i akutmedicin. Og vi forventer, at du bidrager til, at vi er det sted, de unge søger hen, hvis de vil uddanne sig inden for akutmedicin. Til gengæld bliver du en del af et fagligt inspirerende miljø, hvor initiativer gror. Vi arbejder målrettet med at skabe en høj faglig standard i modtagelsen af den akutte patient. Vi er i stadig udvikling og arbejder målrettet med point of care teknikker - ultralyd
Sygeplejersker til Center for Misbrugsbehandling og Pleje, Valmuen
Socialforvaltningen
Storkøbenhavn
Sygeplejersker til Center for Misbrugsbehandling og Pleje, Valmuen Københavns Kommune, Socialforvaltningen, Center for Misbrugsbehandling og Pleje søger to dygtige og engagerede sygeplejersker på henholdsvis 37 og 32 timer ugentligt til Valmuen, Specialinstitutionen for heroinbehandling. Stillingerne ønskes besat pr. 1. oktober 2014. To af vores dygtige sygeplejersker har fundet nye faglige udfordringer. Derfor søger vi to nye og fagligt engagerede kolleger, der kan bidrage til den forts Behandlingen med lægeordineret heroin blev iværksat marts 2010, og der er aktuelt indskrevet 75 brugere, som får behandling. Institutionen er placeret i lyse og behagelige, nyindrettede lokaler i Københavns Nordvestkvarter på Tomsgårdsvej. Målgruppen for behandling
Reservelæge i introduktionsstilling til Kvindeafdelingen, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg
Hospitalsenhed Midt, Kvindeafdelingen, Regionshospitalet Viborg
Midtjylland
En introduktionsstilling i gynækologi/obstetrik stillingsnr. 6630-03-38-I-01 på Kvindeafdelingen, Hospitalsenheden Midt, Regionshospitalet Viborg er ledig til besættelse 1. oktober 2014. Om afdelingenKvindeafdelingen er en gynækologisk/obstetrisk afdeling med tilknyttet Fertilitetsklinik på RH Skive. Afdelingen har regionsfunktioner, og mange formaliserede samarbejdsaftaler, specielt inden for obstetrik. Der er ca. 2.400 fødsler og ca. 45.000 ambulante besøg inkl. besøg i Fertilitetsklinikken og jordemoderkonsultationer. Hovedparten af afdelingens funktioner foregår på Regionshospitalet Viborg, hvor afdelingen har ambulante funktioner indenfor obstetrik herunder føtalmedicin, almen gynækologi med ambulant kirurgi og urogynækologi med tilknyttet
Sygeplejerske eller anden relevant fagperson med viden om og stor interesse for medicinhåndtering
Vesthimmerlands Kommune
Hele landet
Vesthimmerlands Kommune opslår en projektstilling fra 1. oktober 2014, eller snarest derefter - 30. september 2015, med mulighed for forlængelse. Sygeplejerske eller anden relevant fagperson med viden om og stor interesse for medicin håndtering i den kommunale sygepleje 37 timer pr. uge En af de store sundhedsopgaver kommunerne har, er medicinhåndtering for borgere, der har brug for støtte og hjælp til håndtering af deres medicin. Medicinhåndtering er et område hvor patientsikkerhed og regler om delegation er i højsædet. Der er behov for en målrettet indsats omkring medicinhåndtering i Vesthimmerlands Kommune dels pga. implementeringen af Fælles Medicinkort (FMK) og dels pga. et behov for at styrke nuværende praksis i forhold til medicinhåndtering.
Tåstrup Have Bo og Servicecenter Holbæk søger en uddannet Social- og sundhedsassistent
Tåstrup Have
Vestsjælland
Bo og Service center Holbæk. Ordentlighed, åbenhed og høj faglighed.Tåstrup Have er et 85 Bofællesskab, hvor der bor 23 beboere. Tåstrup Have består af to huse med henholdsvis 11 og 12 beboere i hvert hus.Alle beboerne er udviklingshæmmede i alderen 20-75 år. Alle beboerne er mobile og kan indgå aktivt i dialog omkring deres ønsker og behov i hverdagen og i tilværelsen som helhed.Som social og sundhedsassistent på Tåstrup Have skal du med udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker støtte beboeren i tilrettelæggelse af deres hverdag og liv som helhed.Vi søger 1 uddannet social- og sundhedsassistent som med udgangspunkt i Bo og Servicecenter Holbæks overordnede værdier ordentlighed, åbenhed og høj faglighed Er uddannet Social- og sundhedsassistent
Abildgården søger uddannet social- og sundhedsassistent
Abildgården
Vestsjælland
Vi søger uddannet social- og sundhedsassistent 30 timer/uge.Abildgården er et 108 botilbud for 12 voksne mennesker med betydelige og sammens Abildgården er delt op i 2 bo-enheder med 6 beboere i hver. Botilbuddet er indrettet og målrettet til svært udviklingshæmmede voksne, senhjerneskadede borgere med behov for omfAbildgården er en del af Specialcenter Holbæk, som støtter mennesker med meget forskellige støttebehov. Nogle har brug for omfStøtten gives efter Servicelovens 108, 107, 104, 97 og 85 og 83. Centrets tilbud er placeret i byerne Holbæk og Jyderup og omf I Specialcenter Holbæk arbejder vi ud fra de grundlæggende værdierÅbenhed, Ordentlighed og Høj faglighedOrganisationstænkningen er, at viden og kompetencer bruges og udvikles af medarbejdere
Dyreteknikere - Københavns Universitet
Afdeling for Eksperimentel Medicin
Storkøbenhavn
Afdeling for Eksperimentel Medicin, Panum Instituttet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, har tre fuldtidsstillinger (37 timer/uge) som dyretekniker ledige til besættelse pr. 1. september/oktober 2014. Afdeling for Eksperimentel Medicin er en akademisk enhed under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Rigshospitalet. Afdelingen er desuden en fælles serviceafdeling med ansvar for opstaldning og pasning af de forsøgsdyr, som anvendes i den biomedicinske forskning på universitetet og Region Hovedstadens hospitaler. Desuden forsker vi i dyrevelfærd og etik og har en omf Afdelingen omf 100 medarbejdere, og du vil blive en del af afdelingens dyreteknikerteam på Panum med pt. 38 dyreteknikere. Yderligere oplysninger om afdelingen kan findes på http://www.emed.ku.dk
Økonomiadministrativ medarbejder
Afdeling for Eksperimentel Medicin
Storkøbenhavn
Afdeling for Eksperimentel Medicin (AEM), Københavns Universitet, søger en økonomiadministrativ medarbejder, som kan medvirke til afdelingens mange administrative og økonomirelaterede opgaver. Stillingen er en fuldtidsstilling (37 timer/uge inkl. frokost). Tiltrædelse snarest muligt efter nærmere aftale. Om afdelingen AEM er en serviceenhed med ansvar for opstaldning og pasning af de forsøgsdyr, som anvendes i den biomedicinske forskning på universitetet og Region Hovedstadens hospitaler. Desuden forsker vi i dyrevelfærd og etik og har en omf Afdelingen omf 100 medarbejdere, og du vil blive en del af afdelingens administrative team, som p.t. består af 4 medarbejdere og en leder. Universitetets samlede administration varetages i centrale faglige
Introduktionslæger i intern medicin ved Medicinsk Afsnit, Dronninglund Sygehus, Klinik Medicin, Aalborg Universitetshospital
Aalborg Universitetshospital, Medicinsk Afsnit
Nordjylland
Stillingsopslag Introduktionslæger i intern medicin ved Medicinsk Afsnit, Dronninglund Sygehus, Klinik Medicin, Aalborg Universitetshospital 2 stillinger som introduktionslæge i intern medicin ved Medicinsk Afsnit, Dronninglund Sygehus, Klinik Medicin, Aalborg Universitetshospital, er ledige til besættelse 1. oktober 2014 eller efter aftale (stillingsnr.: 8001-48-i-01 og 8001-48-i-08 ). Alternativt kan stillingerne besættes som uklassificerede. Medicinsk Afsnit, Dronninglund Sygehus er normeret til 36 senge fordelt på 2 sengeafsnit. Til afsnittet er endvidere knyttet et for- og efterbehandlingsambulatorium samt dagafsnit, hvor hovedvægten er lagt på sygdomme indenfor kardiologi, endokrinologi og medicinsk gastroenterologi. Lægenormeringen vil
Banner

Ofir banner

Nyheder fra medtechjobbet.dk

1 klik og du har overblikket over alle Merkonom job
Ønsker du arbejde som Merkonom? Så er du kommet til det rette site. På medtechjobbet.dk, er vi specialiserede i Merkonom job.
Nu behøver du kun lede efter job som Medicinsk forsker et sted
Søger du job som Medicinsk forsker? Så er du kommet til det rette sted. På medtechjobbet.dk, er vi specialister i Medicinsk forsker job.
Få jobbet som Medicinsk teknolog før alle andre
Søger du arbejde som Medicinsk teknolog? Så er du kommet til det rette site. På medtechjobbet.dk, er vi eksperter i Medicinsk teknolog job.
Søger du arbejde som Bioanalytiker?
Ønsker du arbejde som Bioanalytiker? Så er du kommet til det rette site. På medtechjobbet.dk, er vi eksperter i Bioanalytiker job.

Ofir banner